Wartość celna

Artykuł

Wartość celna

Doradztwo podatkowe w zakresie ustalania wartości celnej

Wartość celna jest jednym z trzech kluczowych elementów, które wpływają na kwotę cła do zapłaty przez importerów. Ustalenie wartości celnej w sposób prawidłowy niejednokrotnie stanowi wyzwanie związane z wielością czynników, które potencjalnie mogą wpływać na jej wysokość (elementy potencjalnie doliczane i odliczane od wartości towaru, potencjalne korekty, alternatywne metody ustalania wartości celnej).

Dodatkowym wyzwaniem dla prawidłowego (czyli przede wszystkim bezpiecznego, ale również efektywnego kosztowo) ustalenia wartości celnej jest powiązanie między importerem i eksporterem (np. w ramach tej samej grupy kapitałowej). Takie powiązanie może doprowadzić do zakwestionowania domyślnej metody wyliczania wartości celnej w oparciu o wartość transakcyjną oraz prowadzić do konieczności stosowania alternatywnych metod obliczania wartości celnej, co może skutkować dodatkowymi obciążeniami administracyjnymi oraz niepewnością dotyczącą ostatecznej wartości celnej. Ewentualne korekty cen transferowych powodują dodatkowe wątpliwości praktyczne. Jednocześnie szereg skomplikowanych, a niekiedy wręcz kontrowersyjnych, wyroków TSUE nie ułatwia życia przedsiębiorcom.

Nasz zespół w ramach obszaru ustalania wartości celnej oferuje m.in.:

  • wsparcie przy ustalaniu prawidłowej wartości celnej dla poszczególnych transakcji,
  • wsparcie w procesie ewentualnych korekt rozliczeń celnych ze względu na konieczność korekty wartości celnej oraz wsparcie w postępowaniach celnych i sądowo administracyjnych w tym zakresie.
Czy ta strona była pomocna?