Zwolnienie z kas fiskalnych przy sprzedaży w systemie wysyłkowym

Artykuł

Zwolnienie z kas fiskalnych przy sprzedaży w systemie wysyłkowym – dostawa obowiązkowo za pośrednictwem poczty lub kuriera

Podatki, 1 grudnia 2021 r.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 23 września 2021 r. (sygn. I SA/Łd 376/21)

Sprawa dotyczyła spółki zajmującej się sprzedażą towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej m.in. poprzez sklep internetowy. Spółka wskazała we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, że rozważa wprowadzenie rozwiązania polegającego na udostępnianiu klientowi mapy punktów odbioru, która będzie widoczna po wybraniu opcji dostawy. Tymi punktami będą mogły być np. paczkomat, siedziba spółki, magazyn, czy też inne miejsce wskazane przez klienta do odbioru zamówionych towarów. Następnie, klient realizowałby płatność online i dokonywał odbioru towaru w wybranym miejscu. Spółka wskazała, że towary będą dostarczane do miejsca wybranego jako punkt odbioru za pośrednictwem firmy (bądź osoby zatrudnionej w spółce) zajmującej się wysyłką lub transportem towarów (firmy kurierskiej lub innej świadczącej usługi z zakresu wysyłki/transportu towarów). Spółka chciała potwierdzić możliwość zastosowania w takim przypadku zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących przewidzianego w stosownym rozporządzeniu Ministra Finansów dla sprzedaży realizowanej w systemie wysyłkowym.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji indywidualnej uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe w zakresie jakim dostawa towarów będzie dokonywana za pośrednictwem innych podmiotów niż poczta lub firma kurierska. Jak wskazał DKIS, aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej przewidzianego dla sprzedaży w systemie wysyłkowym, muszą łącznie zostać spełnione określone warunki, w tym m.in. dostawa towaru musi nastąpić pocztą lub przesyłkami kurierskimi. W przypadku realizacji dostaw za pośrednictwem innych podmiotów niż poczta lub firma kurierska ww. warunek nie zostanie spełniony.

WSA w Łodzi rozpatrując skargę wnioskodawcy wskazał, że nawet jeśli możliwe będzie zidentyfikowanie, jakiego zamówienia dotyczyła konkretna wpłata na rachunek spółki i powiązanie jej ze sprzedażą oznaczonych towarów na rzecz konkretnego klienta, to warunkiem skorzystania ze zwolnienia z ewidencji na kasie fiskalnej jest realizacja dostawy towaru w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi). Sąd podkreślił, że choć wydanie firmie przewozowej paczki na podstawie umowy przewozu w celu jej dostarczenia do adresata ma ten sam skutek co nadanie jej u operatora pocztowego lub kuriera, jednak nie są to tożsame usługi. Różnica dotyczy m.in. odpowiedzialności za powierzoną przesyłkę. Co więcej, działalność operatora pocztowego lub firmy kurierskiej należy do działalności regulowanej, co oznacza konieczność spełnienia określonych warunków. Tym samym, Sąd podzielił zdanie organu podatkowego i oddalił skargę. Orzeczenie jest nieprawomocne.

Omawiane orzeczenie potwierdza, że wśród warunków, których łączne spełnienie umożliwia zastosowanie zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych w przypadku sprzedaży w systemie wysyłkowym jest dostawa towarów za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Stąd podatnicy dokonujący sprzedaży online, dla skorzystania z ww. zwolnienia powinni mieć na uwadze m.in. czy dostawa realizowana jest przez operatora pocztowego lub firmę kurierską.

Na marginesie, warto mieć na uwadze, że obecnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zostało wydane na 3 lata i obowiązuje do 31 grudnia 2021 r. Na moment publikacji tego artykułu nie został opublikowany projekt nowego rozporządzenia (lub przedłużającego obecne) w omawianym zakresie. Naszym zdaniem, do końca 2021 r. takie rozporządzenie powinno zostać opublikowane. W innym przypadku faktycznie wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych musieliby zacząć stosować kasy fiskalne.

Kasy fiskalne - baza wiedzy

Dowiedz się więcej
Czy ta strona była pomocna?