Usługi

Podatek CIT

Doradztwo w zakresie poodatku dochodowego od osób prawnych CIT

W trakcie realizacji projektów dostarczamy naszym Klientom rozwiązania, które pozwalają na podniesienie stopnia kontroli i bezpieczeństwa podatkowego.

Oferowane usługi dotyczące CIT obejmują:

  • przeglądy podatkowe w zakresie podatku CIT
  • identyfikację problemów podatkowych
  • analizę „cash-flows” w rozliczeniach z zakresu podatku CIT
  • zarządzanie kosztem amortyzacji podatkowej
  • doradztwo w zakresie działań promocyjno-marketingowych oraz programów lojalnościowych
  • doradztwo w zakresie transakcji międzynarodowych
  • zarządzanie złymi długami, doradztwo w zakresie struktur windykacyjnych
  • doradztwo w zakresie kosztów i przychodów finansowych.