Tax Haven Radar - identyfikacja kontrahentów z rajów podatkowych

Usługi

Tax Haven Radar - identyfikacja kontrahentów z rajów podatkowych

Wsparcie Deloitte dot. nowych przepisów i obowiązków raportowych w zakresie transakcji z zaangażowaniem podmiotów z rajów podatkowych

Nowe przepisy i wymagania dot. transakcji z bezpośrednim i pośrednim zaangażowaniem podmiotów z rajów podatkowych to spore wyzwanie dla firm. Poznaj szczegóły kompleksowego wsparcia Deloitte w tym zakresie, z wykorzystaniem autorskiego narzędzia Tax Haven Radar.

Istotne zmiany dot. transakcji z rajami podatkowymi

Od 2021 r. wprowadzono istotne zmiany dotyczące transakcji zawieranych z rajami podatkowymi, w myśl których do sporządzania dokumentacji zobowiązani są podatnicy dokonujący transakcji z podmiotem powiązanym lub niepowiązanym:

 • który ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w raju podatkowym - jeżeli wartość transakcji za rok podatkowy przekracza 100 tys. PLN (zarówno dla transakcji zakupowych, jak i sprzedażowych),
 • jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w raju podatkowym, a wartość transakcji przekracza 500 tys. PLN.

W przypadku transakcji z podmiotami z rajów podatkowych, oprócz standardowych elementów, w dokumentacji będzie musiało znaleźć się również uzasadnienie gospodarcze transakcji, w szczególności opis spodziewanych korzyści ekonomicznych, w tym podatkowych.

Zgodnie z przepisami, domniemuje się, że rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w raju podatkowym, jeżeli dany podmiot dokonuje w danym roku rozliczeń z podmiotem z raju podatkowego – niezależnie od wartości tych rozliczeń i ich związku z transakcją zawieraną z podatnikiem.

Zgodnie z art. 11o ust. 1b ustawy o CIT, podatnik musi dochować należytej staranności przy weryfikacji statusu rzeczywistego właściciela swoich kontrahentów.

Oprócz sporządzenia dokumentacji cen transferowych konieczne jest wypełnienie obowiązków raportowych w zakresie cen transferowych tożsamych jak dla transakcji z podmiotami powiązanymi, tj. sporządzenie i przekazanie organom podatkowym:

 • Informacji o cenach transferowych TPR;
 • Oświadczenia zarządu ws. cen transferowych.

Niespełnienie powyższych obowiązków nosi konsekwencje tożsame jak w przypadku niewypełnienia obowiązków raportowych w zakresie cen transferowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi, tj. sankcje zarówno dla podatnika, jak i dla osób odpowiedzialnych za sprawy podatkowe.

Jak możemy pomóc?

Aby odpowiednio zabezpieczyć Spółkę (i osoby odpowiedzialne za sprawy podatkowe) w kontekście nowych przepisów i wynikających z nich obowiązków raportowych, proponujemy Państwu wsparcie ekspertów Deloitte w następujących obszarach:

Eksperci Deloitte przeprowadzą dla Państwa proces identyfikacji podmiotów/kontrahentów i weryfikacji transakcji, które mogą powodować obowiązek dokumentacyjny z użyciem autorskiego narzędzia Tax Haven Radar.

 • Tax Haven Radar to narzędzie, które w sposób kompleksowy wspiera przeprowadzenie i udokumentowanie procesu weryfikacji kontrahentów i transakcji, co do których może wystąpić obowiązek dokumentacyjny.
 • Narzędzie będzie obsługiwane przez specjalistów Deloitte na podstawie danych Spółki. Zostało opracowane z uwzględnieniem wypracowanych metod i standardów dochowania należytej staranności przy weryfikacji kontrahentów Spółki i ich rozliczeń z podmiotami z rajów podatkowych.
 • W efekcie zastosowania narzędzia zostanie przedstawiona lista kontrahentów i zawieranych z nimi transakcji, co do których występuje obowiązek dokumentacyjny.

Za rozwój, wykorzystanie i wdrażanie narzędzia Tax Haven Radar odpowiada stale rosnący zespół Cen Transferowych Deloitte składający się z doświadczonych ekspertów podatkowych przy wsparciu specjalistów z obszaru IT. Tak zróżnicowany zespół zapewnia wielopłaszczyznowe zrozumienie potrzeb Klientów i wymagań organów podatkowych.
 

Ponadto proponujemy Państwu dodatkowe wsparcie ekspertów Deloitte w następujących obszarach:

test

W ramach naszych prac, przygotujemy również projekt procedury dochowania przez Spółkę należytej staranności przy identyfikacji i dokumentowaniu transakcji w przypadku wystąpienia rozliczeń z zaangażowaniem podmiotów z rajów podatkowych. Wymóg dochowania należytej staranności wynika bezpośrednio z art. 11o ust. 1b ustawy o CIT.
 

Celem Procedury będzie wykazanie, iż Spółka współmiernie do prowadzonej przez nią działalności:

 • analizuje czy występują rozliczenia z zaangażowaniem podmiotów z rajów podatkowych, a jeśli tak to
 • czy rzeczywisty właściciel jest podmiotem z raju podatkowego (w przypadku rozliczeń kontrahentów Spółki), a zatem czy dla danej transakcji wystąpi obowiązek jej udokumentowania i wykazania rynkowości.

Prace nad przygotowaniem Procedury rozpoczniemy od warsztatów ze Spółką. Procedura będzie obejmować takie obszary jak:

 • sposób identyfikacji kontrahentów i transakcji Spółki, co do których należy przeprowadzić dalszą weryfikację pod kątem występowania rozliczeń z zaangażowaniem podmiotów z rajów podatkowych;
 • sposób przeprowadzania weryfikacji czy kontrahenci Spółki posiadają powiązania z rajami podatkowymi;
 • sposób występowania o informacje od kontrahentów Spółki nt. dokonywania rozliczeń z podmiotami z rajów podatkowych i ew. rzeczywistego właściciela;
 • sposób postępowania w przypadku otrzymania / bądź braku otrzymania odpowiedzi ze strony kontrahentów Spółki;
 • sposób postępowania w przypadku otrzymania przez Spółkę zapytania od kontrahenta w kwestii dokonywania rozliczeń z podmiotami z rajów podatkowych i ew. rzeczywistego właściciela;
 • sposób postępowania w przypadku identyfikacji obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych w przypadku wystąpienia rozliczeń z zaangażowaniem podmiotów z rajów podatkowych.

Dodatkowo procedura może zostać rozbudowana o opis wewnętrznych zasad postępowania Spółki w powyższym zakresie, pod kątem obiegu danych i informacji, jak i osób odpowiedzialnych za wykonanie i nadzór wykonania obowiązków opisanych w Procedurze.
 

test

W ramach prac Deloitte przygotuje także wzory oświadczeń, które Spółka będzie mogła przekazać do swoich kontrahentów, aby:

a.

odpowiedzieć na ich zapytanie o dokonywaniu rozliczeń z kontrahentami z rajów podatkowych oraz

b.

uzyskać od nich informacje nt. dokonywania rozliczeń z podmiotami z rajów podatkowych i ew. rzeczywistego właściciela dla tych transakcji.

 • Oświadczenia będą wykorzystywane w procedurze należytej staranności
 • W ramach opracowania oświadczeń, o których mowa powyżej uwzględnione zostaną elementy niezbędne dla wykazania, iż dany podmiot może być uważany za rzeczywistego właściciela w rozumieniu przepisów ustawy o CIT (art. 4 pkt 29).
 • W efekcie, Spółka będzie posiadać rozbudowany wzór odpowiedzi na zapytanie kontrahentów, a także zgromadzone w jednym podsumowaniu dokumenty wspierające dane i informacje przekazywane w tej odpowiedzi.

test

Dodatkowo, na życzenie Spółki, Deloitte może także dostarczyć wzór dokumentacji cen transferowych dla udokumentowania zidentyfikowanych transakcji (wraz z praktycznymi wskazówkami jakie elementy powinny się znaleźć w każdym z obszarów tej dokumentacji w odniesieniu do poszczególnych grup transakcji – tj. transakcji towarowych, usługowych, finansowych i innych).

Ponadto Deloitte może udzielić wsparcia w przygotowaniu formularza TPR z uwzględnieniem transakcji z bezpośrednim i pośrednim zaangażowaniem podmiotów z rajów podatkowych.

Kto może skorzystać?

 • Obowiązek może dotyczyć każdego podatnika, który zawiera jednorodne transakcje z kontrahentem powyżej 0,5 mln PLN (osobno patrzymy na sprzedaż i zakupy).

Dlaczego warto?

 • pewność w zakresie prawidłowego wykonania obowiązku dokumentacyjnego;
 • automatyzacja procesu: oszczędność czasu i zaangażowania po stronie klienta (zarówno osobowego jak i kosztowego);
 • poprawienie procesu zarządzania podatnikami oraz ograniczenie odpowiedzialności osobistej (KKS).

Dlaczego Deloitte?

 • Deloitte Doradztwo Podatkowe jest największą firmą doradztwa podatkowego na rynku - nasz zespół tworzy ponad 600 specjalistów, w tym doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów.
 • Korzystając z międzynarodowego doświadczenia sieci Deloitte, oferujemy innowacyjne, a zarazem sprawdzone rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb - we wszystkich zagadnieniach podatkowych mających wpływ na działalność przedsiębiorstw.
 • Jesteśmy blisko Ciebie - Deloitte działa poprzez sieć 9 biur w Polsce (Warszawa, Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin i Wrocław).
 • Praktyka podatkowa Deloitte w Polsce była wielokrotnie nagradzana przez media i niezależnych ekspertów.

 

 

 


Szukasz wsparcia w identyfikacji kontrahentów z rajów podatkowych?
Poznaj narzędzie
Tax Haven Radar

Skontaktuj się z nami

Kontakt:

Agnieszka Jarnot

Agnieszka Jarnot

Partner Associate w zespole cen transferowych

Agnieszka jest licencjonowanym doradcą podatkowym z niemal dwudziestoletnim doświadczeniem w doradztwie z zakresu cen transferowych. Agnieszka uczestniczyła w różnorodnych projektach z zakresu cen tra... Więcej

Dagmara Kaźmierczak

Dagmara Kaźmierczak

Senior Manager w dziale Doradztwa Podatkowego

Dagmara specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu cen transferowych, chociaż karierę zaczynała w zespole podatku dochodowego od osób prawnych. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym, który z powodze... Więcej

Magdalena Zub

Magdalena Zub

Starszy Manager w Dziale Doradztwa Podatkowego

Magdalena pracuje w Zespole Cen Transferowych Deloitte od 2006 roku. Projekty, w których dotychczas uczestniczyła dotyczyły m.in.: analiz cen transferowych opartych na badaniach transakcji porównywaln... Więcej

Bartłomiej Wajda

Bartłomiej Wajda

Partner Associate w zespole cen transferowych

Bartłomiej jest doradcą podatkowym oraz Partner Associate w biurze Deloitte w Poznaniu. Od ponad 15 lat specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru cen transferowych. Posiada doświadczenie m.in. w: neg... Więcej