Accounting & Tax Compliance

Usługi

Accounting & Tax Compliance

Outsourcing z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych, finansów oraz rozliczeń podatkowych

Zespół Business Process Solutions oferuje usługi z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych, finansów oraz rozliczeń podatkowych dla rosnących i rozwijających się firm. Obsługujemy krajowe i zagraniczne podmioty z różnych branż zajmujące się działalnością usługową, handlową oraz produkcyjną.

BPS na całym świecie to ponad 7 700 wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów działających w ponad 135 krajach. W Polsce zespół BPS to ponad 200 osób – doradców podatkowych, księgowych, biegłych rewidentów oraz ekspertów specjalizujących w automatyzacji procesów księgowych i podatkowych.

Jesteśmy gotowi zapewnić obsługę podmiotów lokalnych oraz grup obecnych w wielu krajach wymagających globalnego wsparcia w zakresie szeroko rozumianych procesów księgowo – podatkowych.

Nasze usługi świadczymy w różnorodny sposób w zależności od potrzeb klientów. Przejmujemy kompleksowe prowadzenie ksiąg lub wspieramy wybrane elementy procesów księgowo – podatkowych. Pracujemy przy użyciu nowoczesnej technologii umożliwiającej uzyskanie efektywności operacyjnej na każdym etapie procesu. Zespół BPS ma praktyczne doświadczenie w pracy z wiodącymi systemami ERP.

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Nasza oferta obejmuje prowadzenie ksiąg zgodnie z polskimi lub międzynarodowymi standardami, tj. bieżącą ewidencję dokumentów, miesięczny proces uzgadniania kont i zamykania ksiąg oraz czynności związane z zamknięciem roku.

Deloitte może prowadzić księgi rachunkowe we własnym systemie księgowym, pracować bezpośrednio na systemach klientów lub stosować rozwiązania hybrydowe zakładające wykorzystanie danych pochodzących z różnych systemów.

Rachunkowość podatkowa (usługi tax compliance)

Wspieramy w prowadzeniu rozliczeń podatkowych na podstawie prowadzonych ksiąg lub danych przekazywanych przez klientów. Nasze usługi polegają na kalkulacji zobowiązań podatkowych, prowadzeniu rejestrów, raportowaniu podatkowym w tym m.in. w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), podatków pośrednich (VAT), podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dzięki bliskiej współpracy z pionem doradztwa podatkowego Deloitte, zespół BPS zajmujący się rozliczeniami podatkowymi / rachunkowością podatkową dysponuje unikalną i wszechstronną wiedzą na temat dynamicznie zmieniającej się legislacji oraz praktyki podatkowej.

Sprawozdawczość finansowa

Przygotowujemy statutowe sprawozdania finansowe na podstawie polskich lub międzynarodowych standardów rachunkowych.

Zajmujemy się raportowaniami statystycznymi (raportowanie dla GUS) oraz wymaganymi przez Narodowy Bank Polski.

Dostarczamy dane do skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz przygotowujemy raporty zarządcze wspierające procesy decyzyjne.

Usługi sprawozdawczości finansowej świadczmy w oparciu o księgi prowadzone na systemach Deloitte lub o dane dostarczane przez klientów. Zależnie od uwarunkowań danego projektu możemy też pozyskiwać dane bezpośrednio z systemów księgowych klientów.

Dodatkowe usługi

Jesteśmy gotowi wspierać naszych klientów w realizacji szerokiego zakresu zadań księgowych i administracyjnych, m.in. w zakresie:

  • obsługi procesu fakturowania oraz pozyskiwania faktur wystawionych przez dostawców w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF),
  • udziału w implementacji nowych systemów ERP – np. testowanie nowych rozwiązań, weryfikacja zgodności z wymaganiami rachunkowymi i podatkowymi,
  • obowiązków rejestracyjnych (rejestrowanie nowych podmiotów, aktualizacje rejestracji podatkowych),
  • kontaktów z organami podatkowymi, w tym również w zakresie toczących się postępowań podatkowych,
  • kontaktów z kontrahentami naszych klientów,
  • wsparcia w procesie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych,
  • konwersji danych księgowych w ramach różnych standardów rachunkowych,
  • prowadzenia rejestrów środków trwałych,
  • wsparcia procesów inwentaryzacji.

Kontakt:

Agnieszka Kamińska

Agnieszka Kamińska

Partner Associate w zespole Accounting & Tax Compliance

Agnieszka jest licencjonowaną doradczynią podatkową, zarządza zespołem, który świadczy usługi księgowe oraz usługi sprawozdawczości statutowej (m. in.: sprawozdania finansowe, raportowanie GUS i NBP),... Więcej

Damian Groński

Damian Groński

Partner w zespole Business Process Solutions

Damian jest licencjonowanym doradcą podatkowym, posiadaczem kwalifikacji ACCA oraz Partnerem w zespole Business Process Solutions. Wcześniej pełnił funkcję Partner Associate w zespole Compliance & Rep... Więcej

Sylwia Toczyska

Sylwia Toczyska

Partner Associate | Dział Doradztwa Podatkowego | Sektor nieruchomości

Sylwia Toczyska jest licencjonowanym doradcą podatkowym, Dyrektorem w Deloitte w zespole BPS. Posiada 20-letnie doświadczenie w zakresie księgowości, raportowania według międzynarodowych standardów (I... Więcej

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.