Jak dawno aktualizowałeś swoje umowy z podmiotami powiązanymi?

Usługi

Jak dawno aktualizowałeś swoje umowy z podmiotami powiązanymi?

Ceny transferowe

Umowy z podmiotami powiązanymi są głównym źródłem informacji nt. warunków transakcji z podmiotami powiązanymi. Podczas kontroli podatkowych to z postanowień umów zwykle wyciągane są wnioski nt. faktycznego przebiegu transakcji, profilu funkcjonalnego podatnika oraz właściwej metody kalkulacji cen transferowych.

Brak lub nieaktualna umowa z podmiotami powiązanymi może narazić podatnika na ryzyka podatkowe np.:

 • zakwestionowania kosztów opłat licencyjnych czy obciążeń za usługi centralne,
 • uznania profilu funkcjonalnego oraz metody kalkulacji cen transferowych za niewłaściwe,
 • zakwestionowania warunków reorganizacji w zakresie rozliczeń za przeniesienie istotnej własności intelektualnej (portfolio klientów) jak również funkcji i ryzyk oraz związanych z nimi przyszłych zysków.

Umowy wewnątrzgrupowe

Wsparcie Deloitte

Dowiedz się więcej

Dlaczego umowy z podmiotami powiązanymi są tak istotne?

Aktualna i rzetelnie sporządzona umowa jest elementem procesu ustalania warunków transakcji z podmiotami powiązanymi (cen transferowych).

Brak umowy lub posiadanie nieaktualnej wersji umowy daje „przestrzeń” do przyjęcia subiektywnych założeń podczas kontroli podatkowej, gdy:

 • pojawią się wątpliwości co do profilu funkcjonalnego podatnika, np. w przypadku korekty zmniejszającej jego zysk zrealizowany w danym okresie rozliczeniowym,
 • analizowana jest zasadność ponoszenia strat, jeżeli podatnik poniósł skutki ryzyk biznesowych, które zdaniem US lub UCS powinny być ponoszone centralnie,
 • korygowane są ceny transferowe, które już przed korektą znajdowały się w przedziale wynikającym z analizy, albo w sytuacji, gdy korekta nie jest dokonywana do wysokości mediany przedziału rynkowego,
 • działalność podatnika podlegała reorganizacji a podatnik nie uzyskał rekompensat, np. z tytułu przeniesienia relacji z klientami do innego podmiotu z grupy, centralizacji funkcji i ryzyk skutkujących zmniejszeniem jego zyskowności czy zamknięcia części działalności.

Co trzeba sprawdzić? – kolejne kroki

Brak umów istotnie wpływa na ww. ryzyka podatkowe i pozwala na swobodne interpretowanie stanu faktycznego i wyciąganie wniosków (np. co do metody kalkulacji i wysokości cen transferowych).

Postanowienia umowne mogą być uznane za wiążące i być podstawą np. do zakwestionowania korekt cen transferowych, które w umowach nie zostały przewidziane.

Umowy pomiędzy podmiotami powiązanymi powinny być tak samo szczegółowe jak te zawierane z klientami lub dostawcami spoza grupy. Brak niektórych postanowień może być uznany za nierynkowy (np. klauzul dotyczących rozliczeń zw. z rozwiązaniem lub zmianą umów w przypadku reorganizacji) oraz pozwala na wyciąganie subiektywnych wniosków nt. prawidłowego sposobu kalkulacji cen transferowych.

Co trzeba sprawdzić? – kolejne kroki

Przeanalizuj czy w najbliższym czasie planowane są zmiany w biznesie, które będą wymagały aktualizacji umów.

Jak możemy pomóc?

Proponujemy:

 • przeprowadzenie szczegółowego przeglądu umów z podmiotami powiązanymi pod względem ich aktualności oraz zgodności z profilem funkcjonalnym i faktycznym przebiegiem transakcji,
 • wskazanie obszarów, które powinny zostać uregulowane w umowach,
 • wskazanie postanowień umownych, które mogą być kontrowersyjne, na które organy podatkowe mogą patrzeć nieprzychylnie i zaproponowanie w ich miejsce innych postanowień, które powinny zmniejszyć ryzyko podatkowe,
 • sporządzenie brakujących umów z podmiotami powiązanymi zgodnie z wypracowanymi standardami i wzorami, które funkcjonują w praktyce.

Dlaczego Deloitte?

Zespół doradców ds. cen transferowych Deloitte Polska jest częścią globalnej praktyki podatkowej Deloitte liczącej kilka tysięcy specjalistów dedykowanych problematyce cen transferowych, co umożliwia skuteczne wsparcie klientów w międzynarodowych projektach.

Posiadamy jeden z najsilniejszych zespołów w obszarze cen transferowych w Polsce obejmującym ponad 120 specjalistów w zakresie cen transferowych w 7 miastach Polski. Jesteśmy liderem pod względem liczby postępowań APA oraz skuteczności w zawieraniu takich porozumień.

Realizujemy skomplikowane projekty. Posiadamy multidyscyplinarne kompetencje. Zapewniamy doświadczenie prawne, podatkowe, finansowe i księgowe.

Oferujemy rozwiązania technologiczne pozwalające na efektywne zarządzanie (w tym w obszarze podatkowym).

Kontakt

Igor Fudali

Igor Fudali

Partner w zespole cen transferowych

Igor Fudali jest biegłym rewidentem. Posiada blisko 15-letnie doświadczenie w zakresie opracowania i wdrażania modeli cen transferowych, analiz dot. restrukturyzacji transakcji pomiędzy podmiotami pow... Więcej

Anna Woźniak

Anna Woźniak

Partner Associate w dziale Doradztwa Podatkowego

Anna posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów obejmujących zagadnienia z zakresu cen transferowych, w tym opracowywanie dokumentacji cen transferowych, analiz rynkowych, opiniowanie mo... Więcej

Piotr Zawisza

Piotr Zawisza

Konsultant w Zespole cen transferowych

Piotr jest doradcą podatkowym i konsultantem w Zespole cen transferowych Deloitte w Warszawie. Posiada doświadczenie w projektach obejmujących przygotowanie dokumentacji cen transferowych, przeglądów ... Więcej