Litigation

Usługi

Zespół Postępowań Spornych­

Litigation

Pomoc w postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach przed sądami i trybunałami oraz organami administracji publicznej.

O nas

Zespół Postępowań Spornych (Litigation) oferuje Klientom pomoc prawną adwokatów i radców prawnych specjalizujących się w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach podatkowych i postępowaniach przed sądami i trybunałami oraz organami administracji publicznej. Zespół zajmuje się również doradztwem w zakresie kwestii proceduralnych oraz zagadnień z zakresu odpowiedzialności indywidualnej członków zarządu.

Nasz cel

Naszym celem jest uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia na możliwie wczesnym etapie postępowania. Łączymy umiejętności wyspecjalizowanych prawników procesowych z biznesowym podejściem do spraw naszych Klientów, dbając o efektywność podejmowanych działań.

Uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia w wielu sprawach wymaga nie tylko przygotowania i realizacji właściwej strategii procesowej, ale również specjalistycznej wiedzy z danej dziedziny prawa podatkowego, co zapewniamy poprzez bliską współpracę z doradcami podatkowymi z Działu Doradztwa Podatkowego.

Nasza praca w praktyce

Współpracując z Działem Doradztwa Podatkowego oferujemy wsparcie w toku procesów z zakresu zobowiązań podatkowych oraz spraw karnych skarbowych. Sposób funkcjonowania Zespołu wyróżnia się na tle zespołów postępowań podatkowych obecnych na rynku. Jego zadaniem jest efektywna pomoc prawna w zakresie rozliczeń podatkowych na gruncie adekwatnych procedur.

W praktyce oznacza to m.in., że pełnomocnicy z naszego zespołu mogą reprezentować Państwa na gruncie postępowań podatkowych, a jednocześnie wszczynanych coraz częściej postępowań karnych skarbowych i dochodzić ewentualnej rekompensaty za wadliwe działania aparatu skarbowego przed sądami cywilnymi. Przyjęty model oznacza również możliwość kontynuacji sporu podatkowego przed właściwymi trybunałami, a także zapewnia odpowiedni przepływ informacji i możliwość ustalenia spójnej strategii we wszystkich postępowaniach, co zostało już wielokrotnie docenione przez naszych Klientów.

Nasze specjalizacje

1. Postępowania w sprawach podatkowych:
  • doradztwo w trakcie przeprowadzanych kontroli podatkowych;
  • reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji publicznej, jak również przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • działania w charakterze pełnomocnika przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu oraz Trybunałem Konstytucyjnym.

2. Postępowania w sprawach cywilnych:

  • działania w charakterze pełnomocnika przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym w sprawach odszkodowawczych Skarbu Państwa za bezprawne działanie organów podatkowych albo wadliwe prawo podatkowe (w tym sprzeczne z prawem Unii Europejskiej albo Konstytucją).
3. Postępowania w sprawach karnych i karnych skarbowych:
  • obrona na każdym etapie postępowania w sprawach o przestępstwa o charakterze gospodarczym oraz przestępstwa skarbowe, w szczególności w zakresie zobowiązań podatkowych;
  • działania w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub powoda cywilnego w postępowaniach karnych.

4. Doradztwo prawne:

  • kwestie proceduralne, w tym ustalanie i weryfikacja strategii procesowych;
  • odpowiedzialność indywidualna członków zarządu.
litigation

Kontakt

Marek Gizicki

Marek Gizicki

Adwokat, Partner, Lider Zespołu Postępowań Sądowych i Arbitrażu

Marek Gizicki jest prawnikiem procesowym (adwokatem i doradcą podatkowym) z 18-letnim doświadczeniem w reprezentowaniu podmiotów gospodarczych w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji... Więcej

Bartosz Barański

Bartosz Barański

Radca prawny, Local Partner, Postępowania Sądowe i Arbitraż

Bartosz jest doświadczonym pełnomocnikiem procesowym z wieloletnim doświadczeniem. Reprezentował Klientów przed organami administracji publicznej, w tym w kontrolach podatkowych i skarbowych, jak równ... Więcej