Usługi

Restrukturyzacje i rozliczenia z zagranicą

Podatki międzynarodowe

W trakcie realizacji projektów dostarczamy naszym Klientom rozwiązania, które pozwalają na podniesienie stopnia kontroli i bezpieczeństwa podatkowego.

Dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w ramach międzynarodowych struktur lub dokonują transakcji z podmiotami zagranicznymi kluczową kwestią jest posiadanie odpowiedniej strategii w zakresie podatków międzynarodowych.

Dotyczy to w szczególności inwestorów, którzy planują restrukturyzacje lub przeniesienie części działalności za granicę w celu efektywnego zarządzania swoimi aktywami.

Budowanie strategii o zasięgu międzynarodowym wymaga doświadczenia oraz wiedzy o możliwościach oferowanych przez zagraniczne reżimy podatkowe i zmieniające się postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jest to szczególnie istotne w świetle ostatnich zmian w polskich przepisach podatkowych, m.in. wprowadzenia podatku od zagranicznych spółek kontrolowanych, nowych wymogów w zakresie cen transferowych czy klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Kluczowe znaczenie ma zatem nie tylko możliwość rozwoju, wynikająca z odpowiednio zaplanowanego i wdrożonego modelu biznesowego, ale także świadomość istniejących ryzyk związanych z podwójnym opodatkowaniem. 

Jak możemy pomóc?

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w doradztwie strategicznym i restrukturyzacjach biznesowych,  w szczególności w opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań zwiększających efektywność prowadzonej działalności oraz zarządzaniem ryzykiem podwójnego opodatkowania.

Oferujemy asystę przy planowaniu restrukturyzacji oraz wspólne opracowanie rozwiązań podatkowych dopasowanych do specyfiki prowadzonej działalności.

Nasze specjalizacje i usługi

Deloitte gwarantuje nowoczesne i kompleksowe doradztwo podatkowe dla osób fizycznych oraz klientów korporacyjnych prowadzących działalność gospodarczą. Oferujemy w szczególności:

  • wsparcie w zaplanowaniu i przeprowadzeniu restrukturyzacji biznesowej w Polsce oraz z wykorzystaniem wyspecjalizowanych podmiotów działających za granicą, np. w Szwajcarii, Holandii, Luksemburgu, czy na Malcie;
  • asystę przy realizacji inwestycji zagranicznych i prowadzeniu działalności za granicą;
  • doradztwo przy reorganizacji przepływów finansowych w grupie w celu zwiększenia efektywności funkcjonowania w ramach międzynarodowej grupy;
  • analiza istniejących struktur pod kątem identyfikacji ryzyk wynikających z przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych (tzw. „CFC”) oraz przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania;
  • przeglądy podatkowe i szkolenia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji w obrocie międzynarodowym (w tym m.in. podatku u źródła od dywidend, odsetek, licencji, usług wewnątrzgrupowych, cash-poolingu, nettingu);
  • asysta przy zakładaniu podatkowej grupy kapitałowej i opracowani rozwiązań umożliwiających konsolidację wyników podatkowych w grupie;
  • prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie zwrotu podatku u źródła zapłaconego w Polsce przy wypłacie dywidend, odsetek, należności licencyjnych i innych płatności powodujących podwójne opodatkowanie;
  • doradztwo podatkowe dotyczące działalności prowadzonej przez zagranicznych przedsiębiorców w Polsce oraz przez polskich przedsiębiorców za granicą, w tym opracowanie modelu rozliczeń podatkowych pomiędzy zakładem a centralą,
  • asysta przy rozpoznaniu w Polsce straty podatkowej poniesionej przez zagraniczny oddział polskich przedsiębiorców;
  • wsparcie przy inicjowaniu procedur wzajemnego porozumiewania się (MAP).

Nasz zespół

Robert Nowak

Robert Nowak

Partner w dziale Doradztwa Podatkowego

Robert jest partnerem w dziale Doradztwa Podatkowego. Posiada tytuł MBA. Od 2002 roku w Deloitte pracuje w zespole świadczącym usługi konsultingowe dla firm z różnych sektorów, w tym z sektora TMT.... Więcej