CFC

Zagraniczne spółki kontrolowane

Jak nowe regulacje CFC wpłyną na zagraniczne spółki kontrolowane?