Ulga B+R (ulga na działalność badawczo-rozwojową)

Rozwiązania

Ulga B+R (ulga na działalność badawczo-rozwojową)

Kompleksowe wsparcie w zakresie skorzystania z ulgi B+R i jej prawidłowego rozliczenia

Zespół Deloitte oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie skorzystania i rozliczenia ulgi na działalność badawczo-rozwojową (ulgi B+R), która uprawnia podatników do dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania części wydatków poniesionych na działalność B+R, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów.

Aktualnie skorzystanie z ulgi B+R może oznaczać de facto dwukrotne zaliczenie niektórych wydatków do kosztów uzyskania przychodów (przez ujęcie w kosztach i poprzez dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania). Dzięki uldze B+R rozwój prowadzonej działalności może zatem wiązać się nie tylko z wzrostem potencjału prowadzonego biznesu, ale również ze zwiększeniem efektywności rozliczeń podatkowych.

Ulga B+R - nasze wsparcie:

Proponujemy Państwu kompleksowe wsparcie w zakresie skorzystania i rozliczenia ulgi na działalność badawczo-rozwojową, obejmujące, przykładowo:

 • analizę prowadzonej działalności gospodarczej z perspektywy oceny realizowanych działań jako działalności badawczo-rozwojowej,
 • przygotowanie szczegółowej analizy wraz z rekomendacjami w zakresie sposobu ujmowania wydatków ponoszonych na taką działalność z perspektywy rozliczenia ulgi,
 • w zakresie zagadnień związanych z ulgą, będących przedmiotem dyskusji z organami podatkowymi – zabezpieczenie pozycji podatkowej Spółki przez wystąpienie z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych,
 • bieżące wsparcie Spółki w zakresie dokonywanych odliczeń na podstawie ulgi, w tym pomoc w kalkulacji wysokości przysługującego odliczenia.

Kto może skorzystać?
 • Ulga B+R jest dostępna dla firm każdej wielkości. Nie ma żadnego minimalnego progu co do wielkości przedsiębiorstwa lub co do minimalnych kosztów ponoszonych na działalność B+R.
 • Nie jest konieczne posiadanie wyodrębnionego działu B+R, aby móc skorzystać z ulgi.
 • Ulga B+R nie jest tylko dla tych, którzy wprowadzają innowacje na znaczną skalę (światową, międzynarodową). Definicja B+R jest znacznie szersza i obejmuje różnego rodzaju prace, w tym tworzenie koncepcji, doskonalenie produktów, procesów lub usług, tworzenie prototypów, testowanie itd.

Dlaczego Deloitte?

Dbając o najwyższy standard świadczonych usług, proponujemy Państwu współpracę z Zespołem naszych doświadczonych ekspertów, którzy łączą globalną wiedzę (jako członkowie międzynarodowego zespołu Gi3 Deloitte – Global Investment and Innovation Incentives), z wieloletnią praktyką i znajomością lokalnej specyfiki i regulacji prawnych.

 

 

Wybrane doświadczenia Zespołu Deloitte we wdrażaniu ulgi B+R (nazwy klientów objęte poufnością):

 • Wsparcie spółki z branży IT podczas kontroli podatkowej dot. ulgi B+R zakończone pozytywnym wynikiem
 • Kompleksowe wsparcie dwóch wiodących europejskich producentów maszyn górniczych
 • Kompleksowe wsparcie wiodącego światowego producenta maszyn do przemysłu spożywczego
 • Kompleksowe wsparcie spółki z sektora IT wchodzącej w skład jednej z największych międzynarodowych grup z 5 centrami R&D w Polsce
 • Kompleksowe wsparcie wiodącego europejskiego producenta rozwiązań elektronicznych
 • Ocena potencjału prowadzonej działalności pod kątem możliwości wykorzystania ulgi B+R dla wiodącego światowego producenta podzespołów i urządzeń dla sektora lotniczego
 • Zidentyfikowanie działalności badawczo-rozwojowej i przedstawienie zagadnień związanych z rozliczeniem ulgi B+R dla czołowego światowego producenta podzespołów dla branży motoryzacyjnej
 • Kompleksowe wsparcie w zakresie ulgi B+R dla wiodącego, globalnego producenta materiałów budowlanych
 • Analiza potencjału pod kątem skorzystania z ulgi B+R przez europejskiego producenta z branży spożywczej
 • Kompleksowe wsparcie w zakresie ulgi B+R dla międzynarodowego podmiotu z branży energetycznej

 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dot. możliwości skorzystania z ulgi B+R - zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Kontakt

Adam Wacławczyk

Adam Wacławczyk

Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym zdobyte w trakcie pracy w działach podatkowych międzynarodowych firm doradczych. Odpowiedzialny za doradztwo w zakresie ulg podatkowych, dotac... Więcej