Rozwiązania

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (Ulga B+R)

Zespół Deloitte oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie skorzystania i rozliczenia Ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R), która uprawnia podatników do dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania części wydatków poniesionych na działalność B+R, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów

Aktualnie skorzystanie z ulgi B+R może oznaczać de facto dwukrotne zaliczenie niektórych wydatków do kosztów uzyskania przychodów (przez ujęcie w kosztach i poprzez dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania).

Dzięki uldze B+R rozwój prowadzonej działalności może zatem wiązać się nie tylko z wzrostem potencjału prowadzonego biznesu, ale również ze zwiększeniem efektywności rozliczeń podatkowych.

Nasze wsparcie:

Proponujemy Państwu kompleksowe wsparcie w zakresie skorzystania i rozliczenia ulgi na działalność badawczo-rozwojową, obejmujące, przykładowo:

  • przygotowanie szczegółowej analizy w zakresie ulgi wraz z rekomendacjami w zakresie sposobu ujmowania wydatków ponoszonych na taką działalność z perspektywy rozliczenia ulgi,
  • w zakresie zagadnień związanych z ulgą, będących przedmiotem dyskusji z organami podatkowymi – zabezpieczenie pozycji podatkowej Spółki przez wystąpienie z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych,
  • bieżące wsparcie Spółki w zakresie dokonywanych odliczeń na podstawie ulgi, w tym pomoc w kalkulacji wysokości przysługującego odliczenia.


 

Kontakt

Adam Wacławczyk

Adam Wacławczyk

Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym zdobyte w trakcie pracy w działach podatkowych międzynarodowych firm doradczych. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatków dochodowych... Więcej