System zachęt na działalność B+R i inwestycje

Usługi

System zachęt na działalność B+R i inwestycje

Dotacje unijne i rządowe, ulga B+R, Polska Strefa Inwestycji, IP Box – jak Twoja firma może skorzystać z dostępnych zachęt na inwestycje i innowacje?

W Polsce istnieje szeroki system zachęt wspierających inwestycje oraz innowacje - zarówno tych wprowadzonych niedawno (IP Box), jak i rozwiązań już istniejących w przepisach, choć podlegających znaczącym modyfikacjom (ulga podatkowa B+R, Polska Strefa Inwestycji, czy też dotacje unijne i rządowe). Kto może być beneficjentem ulg oraz grantów i jak z nich korzystać?

Wiedza o rozwiązaniach mających na celu wsparcie zarówno planowanych inwestycji, jak i prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej jest w wielu przypadkach czynnikiem decydującym o opłacalności danej inwestycji oraz wyniku finansowym przedsiębiorstwa – tym samym, stanowi jeden z kluczowych elementów decyzyjnych dla osób zarządzających przedsiębiorstwem, jak i prowadzących rozliczenia finansowe podatnika.

Co więcej, zachęty inwestycyjne mogą w wielu przypadkach decydować o wyborze Polski jako miejsca inwestycji planowanej w międzynarodowej grupie kapitałowej.

W przypadku zachęt inwestycyjnych, najpopularniejsze jest zwolnienie z podatku dochodowego (Decyzja o Wsparciu – czyli nowa forma ulgi inwestycyjnej) w ramach tzw. Polskiej Strefy Inwestycji. Tutaj istotne jest zarówno uzyskanie samej Decyzji jak i późniejsze bezpieczne rozliczenie nabytej ulgi. Dostępne są również bezzwrotne dotacje udzielania z budżetu Państwa w ramach tzw. programu wieloletniego (grant rządowy).

W okresie rocznych rozliczeń podatkowych warto wziąć pod uwagę możliwość zastosowania obniżonej stawki podatkowej – 5% w ramach tzw. IP Box, czy też pomniejszenia podstawy opodatkowania o wydatki na działalność badawczo-rozwojową.

Wielu podatników w praktyce nie zauważa, że prowadzi działalność badawczo-rozwojową, a tym samym - nie wykorzystuje dostępnych ulg podatkowych i dotacji w tym zakresie.

Rozważając jakiekolwiek inwestycje w przyszłości, warto spojrzeć zarówno na wspomniane zwolnienia podatkowe, jak i dostępne bezzwrotne dotacje gotówkowe.

Instrumenty wsparcia rozwoju firm w 2020 r.:

pl_produk_ikona_1x1_3.jpg (150×150)

Nowe produkty

Zmiana procesu wytwarzania

Rozbudowa zakładu

Zwiększenie mocy produkcyjnych

Dotacja – grant rządowy

 • 10 - 15% kosztów kwalifikowanych
 • Składanie wniosków w trybie ciągłym

 

Dotacja – fundusze UE

 • Tylko dla MŚP
 • 20 - 70% kosztów kwalifikowanych
   
pl_ostatnie_nabory_1x1.jpg (142×131)

Ulga podatkowa – Decyzja o wsparciu

 • Zwolnienie od podatku dochodowego w wysokości 10 - 70% kosztów inwestycyjnych
 • Składanie wniosków w trybie ciągłym
   
pl_uslugowy_ikona_1x1_3.jpg (150×150)

Centrum usług biznesowych (np. księgowość, finanse, zarządzanie IT,marketing) 

Centrum badawczo-rozwojowe 

Dotacja – grant rządowy

 • 15 - 20% kosztów kwalifikowanych lub od 12 000 do 20 000 PLN na każde miejsce pracy
 • Składanie wniosków w trybie ciągłym

 

Dotacja – fundusze UE

 • Zakup infrastruktury B+R
 • 10-70% kosztów kwalifikowanych
pl_ostatnie_nabory_1x1.jpg (142×131)

Ulga podatkowa – Decyzja o wsparciu

 • Zwolnienie od podatku dochodowego w wysokości 10 - 70% kosztów inwestycyjnych
 • Składanie wniosków w trybie ciągłym

 

pl_br_ikona_1x1_3.jpg (150×150)

Opracowanie nowych/ulepszonych produktów

Zmiana procesu wytwarzania

Dotacja – fundusze UE

 • Dotacja: 25 - 80% osztów kwalifikowanych związanych z B+R

 

pl_ostatnie_nabory_1x1.jpg (142×131)

Ulga podatkowa B+R

 • Odliczenie 100% wydatków B+R od podstawy opodatkowania -> obniżenie podatku CIT/PIT o wartość 19% kosztów kwalifikowanych.

Preferencyjna stawka CIT

 • Rezultatem prac B+R jest kwalifikowane prawo własności intelektualnej (IP) -> obniżona stawka CIT 5% (zamiast 19%) dla dochodu z komercjalizacji IP.

 

 

Zmiany zasad oraz ważne terminy:

 • Trwają prace nad nową ulgą podatkową (ulga na robotyzację), pozwalającą na odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków związanych z automatyzacją (robotyzacją) działalności.
 • Rok 2020 to ostatni rok, w których przyznane może być wsparcie w ramach unijnej perspektywy finansowej 2014-2020, a tym samym ostatni moment na sięgnięcie po środki UE, w szczególności wspierające innowacyjność, prace B+R oraz inwestycje związane z wdrożeniem nowoczesnych rozwiązań. Projekty muszą zostać zakończone do końca 2023 r. – co oznacza możliwość finansowania działań realizowanych w okresie przejściowym, w których określane będą zasady i wysokość wsparcia w ramach nowego budżetu UE.
 • Obecnie trwają prace nad nowymi programami wspierającymi innowacje, badania i rozwój oraz działania mające na celu ograniczenie wpływu na środowisko (efektywność energetyczna, czysta energia, ograniczenie ilości odpadów).

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Kontakt:

Adam Wacławczyk

Adam Wacławczyk

Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym zdobyte w trakcie pracy w działach podatkowych międzynarodowych firm doradczych. Odpowiedzialny za doradztwo w zakresie ulg podatkowych, dotac... Więcej

Marek Sienkiewicz

Marek Sienkiewicz

Partner Associate w Dziale Doradztwa Podatkowego

Marek posiada ponad 20-letnie, praktyczne doświadczenie w doradztwie świadczonym przedsiębiorstwom strefowym. W swojej pracy realizował szereg projektów dotyczących identyfikowania oraz rozliczania po... Więcej

Dominika Alicka

Dominika Alicka

Partner Associate w Dziale Doradztwa Podatkowego

Dominika posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pozyskiwaniu wsparcia z niekomercyjnych źródeł (dotacji ze środków Unii Europejskiej i krajowych oraz zachęt podatkowych na B+R, inwestycje i rozwiąza... Więcej

Bartłomiej Węgrzyn

Bartłomiej Węgrzyn

Starszy Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (specjalizacja: doradztwo podatkowe oraz rynki finans... Więcej