Usługi dotyczące delegowania pracowników

Usługi

Usługi dotyczące delegowania pracowników

Obsługa w zakresie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, a także dopełnienia powiązanych obowiązków administracyjnych.

Usługi dla pracodawców z zakresu rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych pracowników międzynarodowych:

 • Ocena rezydencji podatkowej pracowników delegowanych do Polski lub za granicę
 • Rejestracja pracowników zagranicznych dla celów podatkowych w Polsce
 • Rozliczenia miesięczne pracowników delegowanych do Polski (PIT / ZUS)
 • Rozliczenia roczne pracowników delegowanych do Polski lub za granicę
 • Wsparcie pracodawcy w przygotowaniu list płac dla pracowników delegowanych za granicę
 • Uzyskiwanie zaświadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych dla pracowników delegowanych za granicę (np. A1)
 • Dopełnienie obowiązków informacyjnych na rzecz Państwowej Inspekcji Pracy
 • Wsparcie przy kontrolach z zakresu PIT / ZUS / PIP dotyczących pracowników międzynarodowych

   

Usługi w zakresie rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych osób indywidualnych osiągających dochody z zagranicy oraz inne dochody, np. kapitałowe, podlegające osobistemu rozliczeniu:

 • Rozliczenia roczne (i w razie potrzeby miesięczne) osób indywidualnych osiągających dochody ze stosunku pracy z zagranicy
 • Wsparcie dotyczące rozliczeń zysków kapitałowych, zysków z trustów, emerytur z zagranicy itp.
 • Wsparcie dotyczące rozliczeń innych dochodów podlegających opodatkowaniu PIT

Kontakt:

Maja Zabawska

Maja Zabawska

Partner Associate w dziale Doradztwa Podatkowego

Maja Zabawska jest Partner Associate w Zespole Rozwiązań dla Pracodawców. Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ubezpieczeniami społecznymi o... Więcej