Wsparcie w postępowaniach podatkowych i sądowoadministracyjnych

Usługi

Wsparcie w postępowaniach podatkowych i sądowoadministracyjnych

Opracowanie efektywnej, dopasowanej do okoliczności każdej sprawy strategii procesowej.

W porównaniu z większością postępowań w sprawach podatkowych, postępowania podatkowe w przedmiocie podatku od nieruchomości, w tym postępowania w sprawie wydania indywidualnych interpretacji dotyczących podatku od nieruchomości, wyróżniają się tym, że są prowadzone przez lokalne organy podatkowe, tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (właściwych ze względu na położenie nieruchomości podlegających opodatkowaniu). W przeciwieństwie do funkcjonujących w oparciu o jednolite scentralizowane wytyczne organów Krajowej Administracji Skarbowej zajmujących się sprawami podatku CIT, PIT czy VAT, lokalne organy podatkowe niejednokrotnie prezentują wysoki poziom specyfiki działań podejmowanych w toku postępowania.

Co więcej nasza praktyka pokazuje, że lokalne organy podatkowe często odmiennie interpretują poszczególne kwestie merytoryczne, takie jak sposób opodatkowania pewnych specyficznych składników majątku (budynków, budowli). Z tego względu o powodzeniu postępowania podatkowego w podatku od nieruchomości decyduje nie tylko dobra znajomość przepisów proceduralnych, ale przede wszystkim dobra orientacja i znajomość stosowanego przez lokalne organy podatkowe podejścia w kwestiach merytorycznych. Pozwala to na opracowanie efektywnej, dopasowanej do okoliczności każdej sprawy, strategii procesowej, zwiększającej szanse szybszego i bardziej korzystnego zakończenia sporu z lokalnym organem podatkowym.

 

Oferowane usługi

Nasze usługi w zakresie wsparcia w postępowaniach obejmują:

  • reprezentację podatników przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi;
  • doradztwo w zakresie ustalenia i weryfikacji strategii procesowych;
  • przygotowywanie projektów pism procesowych na wszystkich etapach postępowania podatkowego i sądowoadministracyjnego;
  • obsługę postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych w sprawach dotyczących podatku od nieruchomości;
  • obsługę postępowań pośrednio związanych z weryfikacją wysokości zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, takich jak:

o   postępowania w przedmiocie oprocentowania nadpłat

o   postępowania egzekucyjne w administracji.

 

Dlaczego Deloitte?

  • Posiadamy szerokie doświadczenie w prowadzeniu postępowań w przedmiocie podatku od nieruchomości przed lokalnymi organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, a także znajomość praktyki wielu lokalnych organów podatkowych. Dzięki temu zapewniamy dopasowaną do okoliczności danej sprawy sprawną i kompleksową obsługę postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych w sprawach dotyczących podatku od nieruchomości, a także spraw pośrednio związanych z weryfikacją wysokości zobowiązania podatkowego z tego tytułu.
  • Zespół Deloitte ds. Podatku od nieruchomości realizując rocznie kilkadziesiąt projektów dla klientów z różnych branż oraz w różnych lokalizacjach posiada bogate doświadczenie praktyczne oraz znajomość specyfiki poszczególnych rodzajów majątku, przez co zapewnia wysoki poziom oraz efektywność świadczonych usług.
  • W pracach związanych z realizacją projektu ze strony Deloitte udział biorą najlepsi specjaliści w dziedzinie podatku od nieruchomości (doradcy podatkowi, radcowie prawni), uznani w środowisku profesjonalnym i w środowisku naukowym, aktywnie uczestniczący w konferencjach branżowych i naukowych, jak również mogący pochwalić się znaczącym dorobkiem publikacji z zakresu podatku od nieruchomości.
  • Deloitte realizując projekt przeprowadza wszelkie działania niezbędne do odzyskania nadpłat lub ograniczenia ryzyk podatkowych samodzielnie, tj. przy minimalnym zaangażowaniu pracowników Klienta.
  • Jako Deloitte rozumiemy, jak ważne są dobre stosunki przedsiębiorcy z władzami lokalnymi, dlatego podczas realizacji projektu unikamy sporów, traktując Gminę jako partnera w przeprowadzeniu korekt.

Kontakt:

Paweł Banasik

Paweł Banasik

Lider Zespołu ds. Podatku od nieruchomości | Lider Grupy Industrials

Paweł jest doradcą podatkowym i Partnerem odpowiedzialnym za Zespół Podatku od Nieruchomości w Deloitte oraz Liderem grupy Industrials w ramach specjalizacji branżowej Energy, Resources & Industrials ... Więcej

Adam Kałążny

Adam Kałążny

Partner Associate

Adam jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym i autorem licznych publikacji naukowych w tym książek pt. „Opodatkowanie infrastruktury podatkiem od nieruchomości” oraz „The Taxation of Energy-Sector ... Więcej

Paweł Pucher

Paweł Pucher

Partner Associate w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Paweł jest prawnikiem, licencjonowanym doradcą podatkowym, posiadaczem dyplomu CIMA Adv Dip MA. Pełni funkcję Partnera Associate w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte. Posiada ponad 10-cio letnie do... Więcej