Global TMT Predictions 2019

Artykuł

Raport: „Global TMT Predictions 2019”

Prognozy dla sektora technologii, mediów i telekomunikacji

Grudzień 2018 r.

Oglądasz wersję archiwalną - przejdź do najnowszej informacji prasowej

Rozwój technologiczny z roku na rok nabiera tempa, a identyfikacja trendów, które realnie determinują działania organizacji i zachowania klientów staje się coraz trudniejsza. Chcąc wspierać naszych Klientów w zrozumieniu i lepszym poznaniu możliwości i zagrożeń jakie niosą ze sobą nowe technologie, cyklicznie badamy i opracowujemy zestawienie najważniejszych prognoz z dziedziny technologii, mediów i telekomunikacji. W tym roku raport przedstawia 10 prognoz, które są wynikiem dogłębnych obserwacji rynku połączonych z wiedzą i doświadczeniem ekspertów Deloitte, liderów branży i dziesiątek tysięcy klientów z całego świata. Wskazane przez nas trendy mają szansę zdominować rynek na przełomie najbliższych miesięcy i lat.

Raport: „Global TMT Predictions 2019”

Zarejestruj się i pobierz PDF

5G: nadchodzą czasy nowej technologii

Według prognoz DELOITTE, w 2019 roku piąta generacja (5G) szerokopasmowych sieci bezprzewodowych będzie wdrażana na szeroką skalę.  W 2018 roku 72 operatorów na całym świecie testowało sieci 5G1, można się spodziewać, że do końca 2019 r. kolejnych dwudziestu pięciu uruchomi takie usługi, przynajmniej na części swojego obszaru (zazwyczaj w miastach). W 2020 roku następnych 26 operatorów wprowadzi 5G do komercyjnego użytku zwiększając tym samym dostępność usług sieci komórkowej piątej generacji ponad dwukrotne. Ponadto, w 2019 roku można oczekiwać, że ok.  20 producentów sprzętu rozpocznie sprzedaż telefonów kompatybilnych ze standardem 5G (pierwsze urządzenia będą dostępne w II kwartale 2019), a do końca roku na rynku znajdzie się około 1 mln telefonów 5G (zgodnie z przewidywaniami, w 2019 roku sprzedanych zostanie ogółem 1,5 mld smartfonów). W tym okresie w sprzedaży pojawi się milion modemów 5G (znanych również jako hotspoty), a użytkownicy zainstalują około miliona urządzeń bezprzewodowego stacjonarnego dostępu do Internetu (FWA) typu 5G.

Pod koniec 2020 roku można się spodziewać, że sprzedaż telefonów 5G (15-20 mln sztuk) będzie stanowić około 1 procent całkowitej sprzedaży smartfonów, przy czym wartość sprzedaży znacznie wzrośnie z początkiem 2021 roku, kiedy to sprzedaż detaliczna telefonów z nową technologią powinna przekroczyć 100 mln sztuk. Najbardziej zauważalną korzyścią dla użytkowników pierwszych sieci 5G będzie zwiększenie prędkości w porównaniu z dzisiejszą technologią 4G: szczytowe prędkości 5G będą mierzone w gigabitach na sekundę (Gbps), a trwałe prędkości szacuje się na setki megabitów na sekundę (Mbps).

 

Sztuczna inteligencja: rozpowszechnienie technologii dotąd dostępnych tylko dla wybranych

DELOITTE przewiduje, że w roku 2019 firmy częściej będą stosować oparte o chmurę1 usługi i rozwiązania informatyczne z kręgu sztucznej inteligencji (SI)2. Spośród firm, które zdecydują się skorzystać z technologii opartej o sztuczną inteligencję, 70 proc. będzie stosować oprogramowanie dla przedsiębiorstw dostępne w ramach chmury obliczeniowej, a 65 procent opracuje własne aplikacje SI wykorzystując w tym celu chmurę.3 Deloitte przewiduje, że do 2020 roku współczynnik penetracji oprogramowania dla przedsiębiorstw ze zintegrowanymi platformami SI i platformami SI opartymi na pracy w chmurze osiągnie odpowiednio, 87 i 83 procent wśród firm, które będą stosować oprogramowanie SI.  Możliwość pracy w chmurze obliczeniowej przyczyni się do zwiększenia liczby wdrożeń SI na dużą skalę, pomoże poprawić wskaźniki zwrotu z inwestycji (ROI) w tym zakresie oraz sprawi, iż wydatki na rozwiązania tego typu będą wyższe.  Co ważne, będziemy świadkami demokratyzacji możliwości i korzyści związanych z SI, które dotychczas były zarezerwowane tylko dla pionierów wykorzystania nowych technologii.  

 

Upowszechnienie się asystentów głosowych

DELOITTE  przewiduje, że w 2019 roku wartość rynku asystentów głosowych - podłączonych do sieci urządzeń wyposażonych w funkcję zintegrowanego asystenta głosowego - wyniesie 7 mld USD, przy czym wolumen sprzedaży sięgnie 164 milionów sztuk przy średniej cenie rzędu 43 USD.1 Zgodnie z szacunkami, sprzedaż w 2018 roku powinna wynieść ok. 98 milionów sztuk, gdzie średnia cena to 44 USD za sztukę, a łączne przychody branży - 4,3 miliarda USD. Przy założeniu, że nastąpi taki 63-procentowy wzrost, w 2019 roku asystenci głosowi stali by się najszybciej rozwijającą się kategorią urządzeń współpracujących w ramach globalnej sieci - oznacza to, że do końca roku użytkownicy zainstalują w swoich domach ponad 250 milionów urządzeń tego typu.2 Dobre wyniki sprzedaży w 2019 roku, choć wysokie, obiektywnie będą oznaczać spowolnienie rozwoju w porównaniu z rokiem poprzednim:  w II kwartale 2018 roku sprzedaż głośników inteligentnych wzrosła o 187% w skali rocznej.3

 

Czy sport w telewizji ma perspektywy na przyszłość?

DELOITTE prognozuje, że w roku 2019 60 proc. Amerykanów w wieku 18–34 lat, którzy oglądają imprezy sportowe w telewizji, będzie również typować wyniki meczów w ramach zakładów bukmacherskich — im częściej ludzie będą obstawiać zakłady, tym częściej będą też oglądać sport w telewizji.

 

Do biegu, gotowi start! eSport, a kształt mediów w 2019 roku

DELOITTE przewiduje, że w roku 2019 północnoamerykański rynek eSportu wzrośnie o 35 proc. dzięki reklamie, licencjonowaniu transmisji i sprzedaży franczyzowej. Światowy rynek eSportu będzie rozwijał się nieco wolniej ze względu na dojrzałość lig azjatyckich i niepewność co do reakcji ze strony organów regulacyjnych w Chinach.  W 2018 roku całkowite przychody w zakresie eSportu znacznie wzrosły wraz z wprowadzeniem pierwszych północnoamerykańskich lig franczyzowych. Inwestorzy wyłożyli kwoty sięgające 20 mln USD, aby uruchomić zespół ligowy.1 W 2019 roku ligi, które już funkcjonują powinny dalej się rozwijać, powstaną też nowe, co przyczyni się do wygenerowania znaczących przychodów dla wiodących firm produkujących gry.

 

Radio: przychody, zasięg i bezpieczeństwo

DELOITTE przewiduje, że  globalne przychody radia1 osiągną 40 mld USD w 2019 roku, co stanowi wzrost o 1 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Ponadto, według prognoz, radio źródło informacji nadal ma ogromny zasięg, zważywszy, że ponad 85 procent dorosłej populacji słucha radia co najmniej raz w tygodniu w krajach rozwiniętych (taki samo jak w 2018 r.), przy czym odsetek populacji, do której dociera radio w krajach rozwijających się jest różny. Łącznie, prawie 3 miliardy ludzi na całym świecie będzie słuchać radia przynajmniej raz na tydzień.2 Deloitte przewiduje, że w skali całego świata, dorośli będą słuchać radia średnio przez 90 minut dziennie –nie nastąpiły tu żadne zmiany w stosunku do roku poprzedniego.  Deloitte wskazuje też, że w przeciwieństwie do innych tradycyjnych mediów, radio nadal pozostaje stosunkowo popularne wśród młodszego pokolenia.  Przykładowo, można oczekiwać, że 90 proc. amerykańskich 18-34-latków będzie słuchać radia nie rzadziej niż raz w tygodniu w 2019 roku, średnio ponad 80 minut w ciągu dnia. Dla porównania, w grupie wiekowej 18–34 lat w Stanach Zjednoczonych, dane procentowe dotyczące oglądania telewizji spadają trzykrotnie szybciej niż te odnośnie słuchanie radia.  Biorąc pod uwagę obecne tempo spadku, do 2025 roku amerykańscy 18-34-latkowie będą prawdopodobnie spędzać więcej czasu na słuchaniu radia niż na oglądaniu tradycyjnej telewizji!

 

Druk 3D osiągnął fazę „płaskowyżu produkcyjności"

DELOITTE  przewiduje, że  wyniki rynkowe związane z drukiem 3D osiągane przez duże spółki giełdowe - w tym również w zakresie sprzedaży materiałów czy usług 3D oraz drukarek przestrzennych - przekroczą wartość 2,7 mld USD w 2019 r. i 3 mld USD w 2020 r. (Dla porównania, globalne przychody całego sektora produkcyjnego wynoszą około 12 bln USD rocznie.1) Ta część sektora druku przestrzennego będzie rozwijać się w tempie około 12,5 proc. rocznie tak w 2019 jak i 2020 roku, co oznacza, że tempo rozwoju przyspieszy bardziej niż dwukrotnie w zestawieniu w wartościami sprzed kilku lat.

 

Chiny: najlepiej na świecie rozwinięta sieć telekomunikacyjna sprzyja powstawaniu nowych modeli biznesu

DELOITTE  przewiduje, że  Chiny będą posiadać najlepsze na świecie sieci telekomunikacyjne w 2019 roku, a najprawdopodobniej także w perspektywie średnioterminowej.  Infrastruktura komunikacyjna Chin zapewni podstawy do rozwoju i dojrzewania co najmniej trzech ważnych nowych sektorów, z których każdy może generować dziesiątki miliardów dolarów przychodów rocznie do 2023 roku.

W Chinach, począwszy od 2019 roku, 600 milionów ludzi będzie korzystało z telefonów w celu dokonywania płatności mobilnych, około 550 milionów będzie regularnie używać smartfonów do robienia zakupów przez Internet, a około 200 milionów będzie jeździć korzystając z publicznego systemu wypożyczania rowerów.

 

Chiny: sztuczna inteligencja będzie korzystać z chińskich półprzewodników

DELOITTE  przewiduje, że w porównaniu do szacowanej wartości 85 miliardów USD w 2018 roku, przychody z produkcji półprzewodników w Chinach zwiększą się o 25 procent, do około 110 miliardów USD w 2019 r. Wzrost ten będzie wynikać z konieczności zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na chipsety w samych Chinach, które częściowo wiąże się z wprowadzeniem sztucznej inteligencji do komercyjnego użytku. Deloitte przewiduje ponadto, że w 2019 roku chińskie fabryki półprzewodników rozpoczną produkcję wyspecjalizowanych półprzewodników dla potrzeb rozwiązań z zakresu SI i systemów uczących się (machine learning).

 

Komputery kwantowe: kolejna generacja superkomputerów, ale już nie nowe laptopy

Jeszcze przez wiele lat komputery kwantowe nie zastąpią klasycznych komputerów, o ile w ogóle kiedykolwiek to nastąpi. Możemy się spodziewać, że w 2019 lub 2020 roku po raz pierwszy w historii uzyskamy konkretny dowód potwierdzający „kwantową supremację" (z ang. „quantum supremacy” lub „quantum superiority”): komputer kwantowy będzie w stanie wykonać zadanie, którego żaden klasyczny komputer (tradycyjny komputer cyfrowy zbudowany z tranzystorów) nie będzie w stanie wykonać w ramach realistycznie określonych ram czasowych i przy wykorzystaniu ustalonej ilości zasobów.  Jednakże, choć rzeczywiście będzie to swoisty moment przełomowy, określenie „kwantowa supremacja" może wprowadzać w błąd. To prawda, że komputery kwantowe będą mieć przewagę nad tradycyjnymi przy rozwiązywaniu niektórych ważnych problemów obliczeniowych, ale nie oznacza to, że takie komputery faktycznie lepiej poradzą sobie z wszystkimi, z większością, czy nawet z dziesięcioma procentami zadań obliczeniowych, jakie wykonywane są przez komputery na świecie.

Czy ta strona była pomocna?