Bądź odpowiedzialny i efektywny. Znajdź złoty środek

Artykuł

Bądź odpowiedzialny i efektywny. Znajdź złoty środek.

Raport Deloitte dotyczący zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach rozszerzonych. Część VI – Wykorzystywanie zewnętrznego wsparcia.

Od pięciu lat Deloitte przeprowadza coroczne badanie dotyczące zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach rozszerzonych (Extended Enterprise – EE). W najnowszej edycji badania wzięło udział 1145 uczestników z 20 krajów. W oparciu o jego wyniki Deloitte przygotował raport obrazujący główne trendy i wyzwania stojące przed firmami w tym obszarze. Tegoroczny raport jest szczególny, gdyż oprócz ankiet zebranych w okresie listopad 2019 – styczeń 2020, uwzględnia również pozyskane w terminie późniejszym informacje o sposobach reagowania przedsiębiorstw i ich współpracowników na dynamicznie zmieniającą się sytuację związaną z epidemią COVID-19.

Tegoroczny raport nosi tytuł „Bądź odpowiedzialny i efektywny. Znajdź złoty środek.” Niniejszy artykuł jest szóstym z ośmioczęściowego cyklu przybliżającego kluczowe wnioski płynące z badania. W tej części zostanie przedstawione w jaki sposób organizacje wykorzystują wsparcie firm zewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie rozszerzonym (External Enterprise Risk management – EERM).

 

Federacyjne modele zarządzania ryzykiem

Większość organizacji dąży do decentralizacji działań rynkowych. Jednak w przypadku procesów zarządzania ryzykiem i kontroli w ostatnich latach obserwujemy odwrotny trend. W tym obszarze na znaczeniu zyskują bardziej federacyjne modele zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie rozszerzonym, które umożliwiają efektywną współpracę i wymianę informacji między częściowo autonomicznymi zdecentralizowanymi systemami. Zwykle są one wspierane przez centra doskonałości (Center of Excellence – CoE) bądź centra usług wspólnych (Shared Services Center – SSC).

Wykorzystywanie outsourcingu w ramach federacyjnych modeli zarządzania ryzykiem może być szczególnie korzystne. Zewnętrzne firmy dzięki większemu doświadczeniu i zaufanym profesjonalistom potrafią szybciej i bardziej efektywnie sprostać wyzwaniom zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie rozszerzonym.

 

Wyniki raportu

Wyniki raportu wskazują, że coraz więcej organizacji decyduje się na wsparcie zewnętrznych firm w ramach zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie rozszerzonym w takich obszarach jak usługi zarządzane, licencje i patenty czy rozszerzone zarządzanie ryzykiem.

  • 18% organizacji uzupełnia swoje zasoby zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie rozszerzonym poprzez członkostwo w specjalistycznych społecznościach i programach pozwalających na wymianę informacji związanych z EERM. 25% planuje to robić w przyszłości.
  • 15% organizacji co najmniej częściowo korzysta z wiedzy i zasobów zewnętrznego dostawcy usług zarządzanych w zakresie EERM. 16% planuje korzystać z nich w przyszłości.
  • 16% organizacji używa rozwiązań technologicznych EERM w ramach usług zarządzanych przez zewnętrznego dostawcę. 25% planuje używać takich rozwiązań w przyszłości.

Dodatkowo około jedna czwarta organizacji korzysta z przynajmniej częściowego outsourcingu centrów doskonałości i centrów usług wspólnych.

 

Z punktu widzenia Deloitte

Realizowanie usług wewnątrz organizacji może wydawać się atrakcyjne ze względu na zachowanie bezpośredniej kontroli nad operacjami i procesami. Wierzymy jednak, że w dłuższej perspektywie czasowej korzystanie ze wsparcia firm zewnętrznych w ramach zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie rozszerzonym jest dużo bardziej efektywne. Dzięki szerokiemu doświadczeniu i wiedzy eksperckiej firmy zewnętrzne mogą pomóc organizacjom rozwijać się nawet w trudnych czasach pandemii COVID-19.

Czy ta strona była pomocna?