Webinar: Dyrektywa Plastikowa (SUP) – rewolucja w tworzywach sztucznych w praktyce

Artykuł

Webinar: Dyrektywa Plastikowa (SUP) – rewolucja w tworzywach sztucznych w praktyce

Ostatni moment na sprawdzenie i wdrożenie nowych wymogów prawnych do działalności przedsiębiorstwa. Omawiamy nowelizację SUP w praktyce

Nagranie webinaru z dnia 27 września 2023 r.

Wejście w życie obowiązków związanych z wdrożeniem Dyrektywy SUP do polskich przepisów przyniosło wiele pytań związanych z różnorodnością produktów występujących w firmach, a co za tym idzie – z mnogością różnych sytuacji faktycznych. Rozstrzygnięcie, co i kiedy podlega pod polskie przepisy Dyrektywy Plastikowej, często okazuje się problemowe.

Polska ustawa wdrażająca tzw. Dyrektywę SUP (ang.: Single-Use Plastics, inaczej: Dyrektywa Plastikowa, dalej: „Dyrektywa”) weszła w życie 24 maja 2023 r. Intencje i treść samej Dyrektywy są jasne – chodzi o ograniczenie zanieczyszczenia środowiska wyrobami plastikowymi jednorazowego użytku. Jednak mnogość sytuacji faktycznych i różnorodność produktów występujących w firmach powoduje, że rozstrzygnięcie, co i kiedy podlega pod polskie przepisy SUP, nie jest proste.

Szczegóły

Nagranie webinaru z dnia 27 września 2023 r.

Kontakt:
Katarzyna Hulimka
khulimka@deloittece.com

Obejrzyj nagranie

Dodatkowo implementacja Dyrektywy do polskich przepisów spowodowała szereg kolejnych pytań i komplikacji spowodowanych m.in. różnymi i zaskakującymi terminami wejścia w życie przepisów.

Podczas webinaru:

 • omówimy nowe przepisy w kontekście „kto, kiedy i za co” może odpowiadać,
 • skonfrontujemy wymagania SUP ograniczające stosowanie tworzyw sztucznych z codzienną działalnością przedsiębiorstwa
 • nakreślimy najczęściej występujące sytuacje problemowe i zadawane pytania, poszukując najskuteczniejszych i najbezpieczniejszych rozwiązań dla firmy.

Agenda spotkania:

1. Co nowego wdrożył SUP?

 • Podstawy prawne
 • Opłata pobierana od użytkownika końcowego (tzw. opłata konsumencka)
 • Opłata związaną z ROP – Rozszerzoną Odpowiedzialnością Producenta (tzw. opłata producencka/opłata coroczna)
 • Zakaz wprowadzania do obrotu
 • Oznakowanie
 • Opłaty na publiczne kampanie edukacyjne

2. Obowiązki w praktyce:

 • Kto podlega, a kto nie podlega pod SUP – przykłady z łańcucha dostaw
 • Co podlega pod SUP – właściwości produktu, sytuacje problemowe
 • Terminy wejścia w życie nowych obowiązków

3. Realizacja obowiązków SUP:

 • Wpis w BDO
 • Ewidencjonowanie
 • Sprawozdawczość

4. Nadchodzące nowe obowiązki:

 • System kaucyjny i jego wpływ na pozyskanie surowca
 • Co z nowelizacją Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta?
 • Rozporządzenie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR) – kiedy i jak się przygotować?
 • Kogo dotyczą zobowiązania wynikające z Dyrektywy CSRD i nowych standardów raportowania (ESRS)?

Do kogo skierowany jest webinar?

Webinar jest skierowany do wszystkich podmiotów, które w swojej działalności wykorzystują produkty/opakowania/materiały wykonane z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku.

Lista odbiorców webinaru jest bardzo szeroka. Obserwujemy, że realizacja i nadzór nad wypełnianiem obowiązków środowiskowych jest przypisana (mniej lub bardziej świadomie) do bardzo różnych komórek przedsiębiorstw. W obliczu pojawiających się zmian w przepisach (obecnych i planowanych) ważne jest uporządkowanie i zaplanowanie odpowiedzialności w firmie za nowe obszary. Dlatego na webinar zapraszamy m.in. członków zarządów, dyrektorów finansowych, dyrektorów ds. zrównoważonego rozwoju, specjalistów ds. ochrony środowiska, głównych księgowych oraz pracowników działów finansowo-księgowych i podatkowych, pracowników działów prawnych przedsiębiorstw, pracowników działów controllingu, pracowników działów administracyjnych i związanych z gospodarką magazynową i logistyką.

Czy ta strona była pomocna?