Szkolenie on-line: Podatkowe ABC – podstawowe zagadnienia z obszaru VAT

Artykuł

Szkolenie on-line: Podatkowe ABC – podstawowe zagadnienia z obszaru VAT

Otwarte szkolenie on-line: 20 czerwca 2023 r., godz. 9:30 – 15:30

Każdego dnia pracownicy działów księgowych i podatkowych mierzą się z wyzwaniami dotyczącymi prawidłowego ewidencjonowania transakcji i rozliczania podatku VAT (zarówno po stronie sprzedaży, jak i zakupu). Działania te dodatkowo utrudniają częste zmiany przepisów dotyczących VAT. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom w ramach niniejszego szkolenia przedstawimy w przystępnej i ustrukturyzowanej formie informacje o podstawowych zagadnieniach z obszaru VAT. Będzie to przypomnienie podstawowych zasad rozliczeń VAT lub wprowadzenie dla osób, które rozpoczynają pracę w obszarze raportowania VAT. Przy zapisie na szkolenie dwóch lub więcej osób z jednej firmy przysługuje rabat (więcej informacji w zakładce „Pakiety rabatowe”).

 

Szczegóły

Data i godzina
20 czerwca 2023 r.
godz. 9:30-15:30

Koszt uczestnictwa
699 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt
ceplszkolenia@deloitteCE.com

Zarejestruj się

Celem szkolenia on-line jest przedstawienie podstawowych zasad funkcjonowania i rozliczania podatku VAT. Udział w szkoleniu on-line powinien stanowić wsparcie merytoryczne dla osób mających na co dzień styczność z ewidencjonowaniem transakcji, określaniem traktowania VAT tych transakcji, a także uczestniczących w przygotowaniu comiesięcznego rozliczenia VAT. W trakcie szkolenia, w przystępnej i ustrukturyzowanej formie przedstawione zostaną najważniejsze elementy konstrukcyjne podatku VAT, podstawowe transakcje z perspektywy VAT i zasady ich rozliczania. Omawiając i wyjaśniając wskazane podstawowe zagadnienia i zasady rozliczeń VAT będziemy opierać się na naszych praktycznych doświadczeniach oraz na przykładach.

Szkolenie on-line stanowić będzie pewnego rodzaju kompendium podstawowej wiedzy o rozliczeniach VAT. Uczestnicy będą mieli możliwość w jednym miejscu uzyskać informacje i uzupełnić wiedzę niezbędną w codziennej pracy dotyczącej ewidencjonowania transakcji z perspektywy VAT i/lub weryfikowania prawidłowości traktowania VAT realizowanych transakcji. Eksperci Deloitte poruszą tematy i obszary, na które szczególnie warto zwrócić uwagę w codziennej pracy w obszarze VAT, w tym m.in. elementy konstrukcyjne VAT, transakcje międzynarodowe, wybrane kwestie procesu fakturowania, raportowanie dla celów VAT.

1) Elementy konstrukcyjne VAT

a) Czynności opodatkowane VAT

b) Miejsce opodatkowania

c) Podstawa opodatkowania

d) Moment ujęcia faktur korygujących „in minus”

e) Moment ujęcia faktur korygujących „in
plus”

f) Moment powstania obowiązku podatkowego

h) Stawki VAT

i) Prawo do odliczenia VAT i moment odliczenia

j) Zwrot nadwyżki podatku naliczonego

2) Transakcje międzynarodowe

a) Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów (WDT i WNT)

b) Eksport i import towarów

c) Import usług i tzw. eksport usług

d) Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) i sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI)

e) Przeliczanie kwot w walutach obcych na PLN

3) Ogólne wymogi formalne faktur VAT

a) Zasady ogólne

b) Terminy wystawiania faktur

c) Podstawowe elementy faktury

d) Faktury korygujące

4) Raportowanie VAT

a) Deklaracja JPK_V7

b) Informacja podsumowująca (VAT-UE)

c) Pliki JPK „na żądanie”

d) Intrastat

5) Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników działów finansowo-księgowych oraz podatkowych zajmujących się rozliczeniami VAT, w tym do pracowników centrów usług wspólnych (Shared Service Center/SSC) wspierających procesy rozliczeń podatkowych. Udział w szkoleniu może stanowić również pomoc dla osób zainteresowanych zdobywaniem uprawnień zawodowych w obszarze rachunkowości i podatków. Ponadto, zachęcamy do udziału wszystkie osoby, które chciałyby poznać podatek VAT od podstaw (poszerzyć swoją wiedzę) i są zainteresowane zagadnieniami VAT.

Przy zapisie na oba szkolenia w ramach cyklu „Podatkowe ABC” („Podatkowe ABC – podstawy rozliczania CIT” 18.05.23 oraz „Podatkowe ABC – podstawowe zagadnienia z obszaru VAT” 20.06.23) uczestnikowi przysługuje rabat w wysokości 10%.

Drugiej i kolejnym osobom zapisanym na szkolenie z tej samej firmy przysługuje rabat w wysokości 10%.

Uwaga – pakiety rabatowe łączą się. Np. przy uczestnictwie 2 osób z jednej firmy na obu szkoleniach z cyklu „Podatkowe ABC” – druga zapisana osoba otrzymuje rabat w wysokości 20%.

Uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia oraz imienny certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Organizator oświadcza, że Szkolenie (w tym informacje, treści przekazywane w jego trakcie oraz w ramach materiałów przesyłanych w jego następstwie) ma charakter akademicki i nie stanowi podatkowej, prawnej ani innego rodzaju profesjonalnej porady czy opinii, zaś Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek informacji przekazanych na Szkoleniu lub w materiałach przekazywanych w związku z nim. Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia ogólne, skierowane do szerokiego grona odbiorców oraz nie stanowi jakiejkolwiek formy indywidualnych konsultacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru i odpowiedzi na wybrane pytania zgłaszane przez uczestników szkolenia podczas sesji Q&A.

Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania szkolenia, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora oraz do odrzucenia zgłoszeń na podstawie Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publiczny.

Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników poprzez wysłanie poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego (wszystkie wymagane rubryki) najpóźniej do godz. 14:00 na dzień przed planowanym terminem szkolenia. Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail.
Adres e-mail uczestnika musi być unikalny, tzn. dwie osoby nie mogą być zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail.

W dniu wysłania formularza rejestracyjnego uczestnik otrzyma, na podany w formularzu adres e-mail, systemowe potwierdzenie rejestracji przez organizatora.

Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane najpóźniej w terminie 2 dni przed datą spotkania (z wyłączeniem przypadku, kiedy zgłoszenie zostanie złożone później, np. dzień przed szkoleniem).

W przypadku braku otrzymania na Państwa adres e-mail potwierdzenia rejestracji lub potwierdzenia udziału prosimy o kontakt pod adresem: ceplszkolenia@deloitteCE.com

W przypadku dużej liczby pytań od uczestników możliwe jest wydłużenie sesji Q&A o maksymalnie 15 minut. W takim przypadku szkolenie zakończy się najpóźniej o godzinie 15:45.

Uczestnik szkolenia on-line powinien posiadać dostęp do komputera oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.

Regulamin szkoleń internetowych Deloitte jest dostępny na stronie internetowej.

Organizatorem szkolenia jest spółka Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP: 525-21-91-427.

kalkulator
Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w szkoleniu on-line?Masz dodatkowe pytania? Napisz do nasCzy ta strona była pomocna?