Szkolenie on-line: Podatkowe ABC – podstawowe zagadnienia z obszaru VAT

Artykuł

Szkolenie on-line: Podatkowe ABC – podstawowe zagadnienia z obszaru VAT

Nagranie z otwartego szkolenia on-line

Każdego dnia pracownicy działów księgowych i podatkowych mierzą się z wyzwaniami dotyczącymi prawidłowego ewidencjonowania transakcji i rozliczania podatku VAT (zarówno po stronie sprzedaży, jak i zakupu). Działania te dodatkowo utrudniają częste zmiany przepisów dotyczących VAT. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom zapraszamy na nagranie ze szkolenia on-line, które odbyło się 9 maja 2024 r. w ramach którego przedstawiamy w przystępnej i ustrukturyzowanej formie informacje o podstawowych zagadnieniach z obszaru VAT. Jest to przypomnienie podstawowych zasad rozliczeń VAT lub wprowadzenie dla osób, które rozpoczynają pracę w obszarze raportowania VAT.

 

Szczegóły

Czas trwania szkolenia
6 godzin

Dostęp do nagrania
7 dni

Cena za osobę

699 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt
ceplszkolenia@deloitteCE.com

Rejestracja
Aby dokonać rejestracji na szkolenie on-line, prosimy o przesłania na adres: ceplszkolenia@deloitteCE.com poniższego dokumentu:

Formularz zgłoszeniowy

Celem szkolenia on-line jest przedstawienie podstawowych zasad funkcjonowania i rozliczania podatku VAT. Szkolenie stanowi wsparcie merytoryczne dla osób mających na co dzień styczność z ewidencjonowaniem transakcji, określaniem traktowania VAT tych transakcji, a także uczestniczących w przygotowaniu comiesięcznego rozliczenia VAT. W trakcie szkolenia, w przystępnej i ustrukturyzowanej formie przedstawione zostaną najważniejsze elementy konstrukcyjne podatku VAT, podstawowe transakcje z perspektywy VAT i zasady ich rozliczania. Omawiając i wyjaśniając wskazane podstawowe zagadnienia i zasady rozliczeń VAT opieramy się na naszych praktycznych doświadczeniach oraz na przykładach.

Szkolenie on-line stanowi pewnego rodzaju kompendium podstawowej wiedzy o rozliczeniach VAT. Uczestnicy mają możliwość w jednym miejscu uzyskać informacje i uzupełnić wiedzę niezbędną w codziennej pracy dotyczącej ewidencjonowania transakcji z perspektywy VAT i/lub weryfikowania prawidłowości traktowania VAT realizowanych transakcji. Eksperci Deloitte poruszają tematy i obszary, na które szczególnie warto zwrócić uwagę w codziennej pracy w obszarze VAT, w tym m.in. elementy konstrukcyjne VAT, transakcje międzynarodowe, wybrane kwestie procesu fakturowania, raportowanie dla celów VAT.

1) Elementy konstrukcyjne VAT

a) Czynności opodatkowane VAT

b) Miejsce opodatkowania

c) Podstawa opodatkowania

d) Moment ujęcia faktur korygujących „in minus”

e) Moment ujęcia faktur korygujących „in
plus”

f) Moment powstania obowiązku podatkowego

h) Stawki VAT

i) Prawo do odliczenia VAT i moment odliczenia

j) Zwrot nadwyżki podatku naliczonego

2) Transakcje międzynarodowe

a) Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów (WDT i WNT)

b) Eksport i import towarów

c) Import usług i tzw. eksport usług

d) Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) i sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI)

e) Przeliczanie kwot w walutach obcych na PLN

3) Ogólne wymogi formalne faktur VAT

a) Zasady ogólne

b) Terminy wystawiania faktur

c) Podstawowe elementy faktury

d) Faktury korygujące

4) Raportowanie VAT

a) Deklaracja JPK_V7

b) Informacja podsumowująca (VAT-UE)

c) Pliki JPK „na żądanie”

d) Intrastat

5) Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników działów finansowo-księgowych oraz podatkowych zajmujących się rozliczeniami VAT, w tym do pracowników centrów usług wspólnych (Shared Service Center/SSC) wspierających procesy rozliczeń podatkowych. Udział w szkoleniu może stanowić również pomoc dla osób zainteresowanych zdobywaniem uprawnień zawodowych w obszarze rachunkowości i podatków. Ponadto, zachęcamy do udziału wszystkie osoby, które chciałyby poznać podatek VAT od podstaw (poszerzyć swoją wiedzę) i są zainteresowane zagadnieniami VAT.

Przy zapisie na oba szkolenia w ramach cyklu „Podatkowe ABC” („Podatkowe ABC – podstawowe zagadnienia z obszaru VAT” 09.05.24 oraz „Podatkowe ABC – podstawy rozliczania CIT” 06.06.24) uczestnikowi przysługuje rabat w wysokości 10%.

Trzeciej i kolejnym osobom zapisanym na szkolenie z tej samej firmy przysługuje rabat w wysokości 10%.

Uwaga – pakiety rabatowe łączą się. Np. przy uczestnictwie 3 osób z jednej firmy na obu szkoleniach z cyklu „Podatkowe ABC” – trzecia zapisana osoba otrzymuje rabat w wysokości 20%.

Uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia oraz imienny certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Organizator oświadcza, że Szkolenie (w tym informacje, treści przekazywane w jego trakcie oraz w ramach materiałów przesyłanych w jego następstwie) ma charakter akademicki i nie stanowi podatkowej, prawnej ani innego rodzaju profesjonalnej porady czy opinii, zaś Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek informacji przekazanych na Szkoleniu lub w materiałach przekazywanych w związku z nim. Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia ogólne, skierowane do szerokiego grona odbiorców oraz nie stanowi jakiejkolwiek formy indywidualnych konsultacji.

Organizator przyjmuje zgłoszenia poprzez wysłanie na adres e-mail: ceplszkolenia@deloitteCE.com poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (wszystkie wymagane rubryki). Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail.

Potwierdzenie przyjęcia formularza zgłoszeniowego wraz z indywidualnym dostępem do nagrania na platformie streamingowej zostanie wysłane najpóźniej w terminie jednego dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia na podany w formularzu adres e-mail.

Organizator rezerwuje sobie prawo do selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora oraz do odrzucenia zgłoszeń na podstawie Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publiczny.

Dostęp do nagrania jest przyznawany na czas określony tj. 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia przesłania przez Deloitte potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

W przypadku braku otrzymania na Państwa adres e-mail potwierdzenia przyjęcia formularza zgłoszeniowego prosimy o kontakt pod adresem: ceplszkolenia@deloitteCE.com

Aby obejrzeć nagranie należy posiadać dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.

Regulamin udostępniania treści cyfrowych i/lub usług cyfrowych Deloitte jest dostępny na stronie internetowej.

Usługodawcą jest spółka Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP: 525-21-91-427.

kalkulator
Jesteś zainteresowany otrzymaniem nagrania ze szkolenia on-line?Masz dodatkowe pytania? Napisz do nasCzy ta strona była pomocna?