Szkolenie on-line: Podatkowe ABC – podstawy rozliczania CIT

Artykuł

Szkolenie on-line: Podatkowe ABC – podstawy rozliczania CIT

Otwarte szkolenie on-line: 6 czerwca 2024 r., godz. 9:30 – 15:30

Poprawne rozliczanie CIT to obowiązek każdej firmy. Nowelizacje przyjęte w ostatnich latach istotnie skomplikowały konstrukcję podatku dochodowego od osób prawnych i przyczyniły się do problemów w jego rozliczeniach. Analizując zapytania i potrzeby naszych Klientów przygotowaliśmy szkolenie on-line zarówno dla osób, które dopiero zaczynają rozliczenia z tytułu CIT, jak i dla specjalistów, którzy robią to od dłuższego czasu, ale chcieliby usystematyzować i zaktualizować wiedzę, szczególnie dotyczącą mechanizmów, które w ostatnich latach są dla podatników najbardziej problematyczne (np. rozliczanie kosztów finansowania działalności, podatek u źródła, zagraniczne spółki kontrolowane). Nasze szkolenie jest swoistą "mapą drogową" po podatku CIT i razem z drugim szkoleniem z cyklu „Podatkowe ABC – podstawowe zagadnienia z obszaru VAT” (09.05.24) stanowi kompendium wiedzy niezbędnej specjalistom. Przy zapisie na oba szkolenia uczestnikowi przysługuje rabat, dodatkowe zniżki można otrzymać za udział w szkoleniu trzech lub więcej osób z jednej firmy (więcej informacji w zakładce „Pakiety rabatowe”).

 

Szczegóły

Data i godzina
6 czerwca 2024 r.
godz.: 9:30 – 15:30

Koszt uczestnictwa
699 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt
ceplszkolenia@deloitteCE.com

Zarejestruj się

Szkolenie ma na celu przedstawienie podstawowych zasad funkcjonowania i rozliczania CIT. Udział w nim będzie stanowił wsparcie merytoryczne dla osób mających na co dzień styczność z rozliczeniami na gruncie CIT, a które chcą zgłębić lub usystematyzować wiedzę o tym podatku z uwagi na to, że:

  • pracują w dziale księgowości w podmiocie będących podatnikiem CIT,
  • pracują w biurze rachunkowym obsługującym podmioty będące podatnikiem CIT,
  • przygotowują się do egzaminu na doradcę podatkowego. 

Naszym założeniem jest przedstawienie w przystępnej i ustrukturyzowanej formie najważniejszych elementów konstrukcji CIT, zasad rozliczeń z tytułu tego podatku oraz kalkulacji wyniku podatkowego, w oparciu o nasze praktyczne doświadczenia (w tym tzw. przykłady wzięte z życia gospodarczego).

Podczas szkolenia uczestnicy poznają najważniejsze elementy konstrukcyjne CIT, w podziale na bloki tematyczne pozwalające na jak najbardziej praktyczne przedstawienie kluczowych kwestii związanych z rozliczeniami z tytułu CIT. Nasi doświadczeni wykładowcy w szczególności omówią zagadnienia, na które szczególnie warto zwrócić uwagę przy dokonywaniu rozliczeń CIT, a także odpowiedzą na wybrane pytania uczestników w trakcie trwania szkolenia oraz sesji pytań i odpowiedzi (Q&A).

1) Zakres podmiotowy

a) Rodzaje podmiotów płacących CIT

b) Podmioty transparentne podatkowo

c) Podmioty wyłączone

d) Podatkowa grupa kapitałowa

2) Przychody podatkowe

a) Podstawowe zasady rozpoznawania przychodów

b) Zaliczki a przychód podatkowy

c) Nieodpłatne świadczenia

d) Korekty przychodów

e) Najważniejsze zwolnienia przedmiotowe

3) Koszty podatkowe

a) Koszty bezpośrednie i pośrednie

b) Moment potrącenia kosztów

c) Korekty kosztów

d)Wydatki niestanowiące kosztów podatkowych

4) Podstawa opodatkowania

a) Dochód podatkowy

b) Zyski kapitałowe a dochód operacyjny

c) Strata podatkowa

5) Ulgi podatkowe

a) Rodzaje ulg podatkowych

b) Podstawowy mechanizm działania

c) Wymogi dokumentacyjne

d) Ulga na hipotetyczne odsetki

6) Finansowanie działalności

a) Odsetki od finansowania jako koszt podatkowy

b) Ograniczenia w zaliczeniu odsetek do kosztów, w tym wynikające z art. 15c ustawy o PDOP

c) Różnice kursowe

7) Inwestycje w firmie

a) Amortyzacja i jej rodzaje

b) Stawki amortyzacyjne

c) Modernizacja a remont

8) Międzynarodowe prawo podatkowe

a) Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i ich znaczenie

b) Podatek u źródła i należyta staranność

c) Przerzucone dochody

e) Sprzedaż nieruchomości lub spółki nieruchomościowej w Polsce

f) Odliczenie podatku pobranego za granicą

9) Transakcje korporacyjne

a) Wypłata dywidendy (lub innego przychodu z udziału w zyskach osób prawnych

b) Otrzymanie dywidendy (lub innego przychodu z udziału w zyskach osób prawnych)

c) Likwidacja spółki

d) Umorzenie udziałów spółki i wypłata wynagrodzenia

10) Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowych, pracowników biur rachunkowych, a także wszelkich innych osób zaangażowanych w rozliczenia podatników z tytułu CIT oraz osób przygotowujących się do egzaminu na doradcę podatkowego.

Przy zapisie na oba szkolenia w ramach cyklu „Podatkowe ABC” („Podatkowe ABC – podstawowe zagadnienia z obszaru VAT” 09.05.24 oraz „Podatkowe ABC – podstawy rozliczania CIT” 06.06.24) uczestnikowi przysługuje rabat w wysokości 10%.

Trzeciej i kolejnym osobom zapisanym na szkolenie z tej samej firmy przysługuje rabat w wysokości 10%.

Uwaga – pakiety rabatowe łączą się. Np. przy uczestnictwie 3 osób z jednej firmy na obu szkoleniach z cyklu „Podatkowe ABC” – trzecia zapisana osoba otrzymuje rabat w wysokości 20%.

Uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia oraz imienny certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Organizator oświadcza, że Szkolenie (w tym informacje, treści przekazywane w jego trakcie oraz w ramach materiałów przesyłanych w jego następstwie) ma charakter akademicki i nie stanowi podatkowej, prawnej ani innego rodzaju profesjonalnej porady czy opinii, zaś Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek informacji przekazanych na Szkoleniu lub w materiałach przekazywanych w związku z nim. Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia ogólne, skierowane do szerokiego grona odbiorców oraz nie stanowi jakiejkolwiek formy indywidualnych konsultacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru i odpowiedzi na wybrane pytania zgłaszane przez uczestników szkolenia podczas sesji Q&A.

Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania szkolenia, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora oraz do odrzucenia zgłoszeń na podstawie Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publiczny.

Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników poprzez wysłanie poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego (wszystkie wymagane rubryki) najpóźniej do godz. 14:00 na dzień przed planowanym terminem szkolenia. Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail.

Adres e-mail uczestnika musi być unikalny, tzn. dwie osoby nie mogą być zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail.

W dniu wysłania formularza rejestracyjnego uczestnik otrzyma, na podany w formularzu adres e-mail, systemowe potwierdzenie rejestracji przez organizatora.

Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane najpóźniej w terminie 2 dni przed datą spotkania (z wyłączeniem przypadku, kiedy zgłoszenie zostanie złożone później, np. dzień przed szkoleniem).

W przypadku braku otrzymania na Państwa adres e-mail potwierdzenia rejestracji lub potwierdzenia udziału prosimy o kontakt pod adresem: ceplszkolenia@deloitteCE.com.

W przypadku dużej liczby pytań od uczestników możliwe jest wydłużenie sesji Q&A o maksymalnie 15 minut. W takim przypadku szkolenie zakończy się najpóźniej o godzinie 15:45.

Uczestnik szkolenia on-line powinien posiadać dostęp do komputera oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.

Regulamin szkoleń internetowych Deloitte jest dostępny na stronie internetowej.

Płatność za szkolenie należna jest po zrealizowanym szkoleniu na podstawie faktury wysłanej z adresu ceplinvoicesPL04@deloitteCE.com na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym do wysyłki e-faktur.

Organizatorem szkolenia jest spółka Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP: 525-21-91-427.

kalkulator
Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w szkoleniu on-line?Masz dodatkowe pytania? Napisz do nasCzy ta strona była pomocna?