Deloitte Banking Risk & Regulatory Academy IV

Artykuł

Deloitte Banking Risk & Regulatory Academy IV

Zapraszamy na IV edycję międzynarodowego wydarzenia

5-9 grudnia 2022 r.

Nowe elementy planu działania organów nadzorczych. Trendy ekonomiczne na rok 2023. Skutki (r)ewolucji cyfrowej w bankach. Chcesz wiedzieć więcej? Weź udział w spotkaniach Akademii Deloitte poświęconych ryzyku bankowemu i zmianom regulacyjnym. Pięć dni, sześć webinarów, ponad 2000 uczestników. Omawiane tematy znacząco wykroczą poza kwestie ryzyka i regulacji, a spotkania poprowadzą nasi eksperci merytoryczni z różnych krajów Europy.

To coś dla Ciebie, jeżeli:

 • chcesz zapoznać się z aktualną sytuacją i prognozami dotyczącymi ryzyka bankowego i zmian regulacyjnych,
 • chcesz poznać praktyki i rozwiązania stosowane w Europie i na rynkach globalnych,
 • szukasz praktycznych porad dotyczących skutecznego rozwiązywania coraz bardziej złożonych problemów z dziedziny ryzyka i regulacji.

Zarejestruj się na nasze bezpłatne webinary!

 

Plan spotkań w dniach 5-9 grudnia 2022 r.

Nowości dotyczące zmian regulacyjnych i planu działania organów nadzorczych

Spotkanie panelowe będzie poświęcone analizie planu działania organów nadzorczych, priorytetów oraz „mapy regulacyjnej” dla europejskiego sektora bankowego na rok 2023. Warto poznać trendy nadzorcze i ich potencjalny wpływ na plan pracy banków, ich strategię i model biznesowy.

Goście:

Analiza trendów ekonomicznych na rok 2023

Dyskusja panelowa będzie poświęcona analizie trendów ekonomicznych na rok 2023. Warto poznać czynniki i rodzaje ryzyka, które ukształtują gospodarkę globalną i europejską w nadchodzącym roku, a także opinie ekspertów dotyczące rynków energetycznych oraz dalszego przebiegu kryzysu energetycznego. Dodatkowo przedstawimy trendy gospodarcze i geopolityczne występujące w Azji.

Goście:

 • Dr Ira Kalish, Chief Global Economist - Deloitte Touche Tohmatsu
 • Dr Alexander Börsch, Chief Economist and Head of Research - Deloitte Niemcy
 • Dr Johannes Trüby, Partner, Economic Advisory, Energy markets & modelling- Deloitte Francja
 • Soichiro Shibata, Director - Monitor Deloitte (Japonia) Geopolitics & Geostrategy
 • Julia Patorska, Economist, Risk Advisory Director – Deloitte Polska

Ryzyko kredytowe: Czy sektor bankowy jest przygotowany do działania w nowych warunkach?

Webinar będzie poświęcony analizie wyzwań, ryzyka i możliwości dotyczących działalności kredytowej, a także omówieniu najważniejszych kwestii odnoszących się do modeli ryzyka kredytowego i zarządzania nim.

Goście:

Zarządzanie problematyką ESG w nowych warunkach regulacyjnych

W związku ze wzrostem zainteresowania aspektami środowiskowymi, społecznymi i nadzoru właścicielskiego (ESG) związanymi z działalnością gospodarczą oraz rozwojem związanych z tym regulacji należy zwiększyć wysiłki ukierunkowane na zwiększenie rangi procesu przygotowania, wdrażania inicjatyw i wskaźników dotyczących ESG. W czasie sesji poruszymy najbardziej palące tematy - takie jak integracja wskaźników ESG w ICAAP, a także zaprezentujemy przegląd wymogów regulacyjnych dotyczących ujawnień z zakresu ESG (sprawozdawczość według taksonomii i ESG w trzecim filarze). Ponadto poruszymy najgorętsze tematy mijającego roku, omówimy publikacje i wyzwania dotyczące pionu finansowego w procesie integracji.

Goście:

 • Frederic Bujoc, Risk Advisory Partner - Deloitte Francja
 • Herve Phaure, Credit Risk Partner – Deloitte Francja
 • Ian Wilson, Risk Advisory Partner - Deloitte Wielka Brytania
 • Krisztina S-Nagy, Risk Advisory Partner - Deloitte Węgry
 • Stefan Ebenfeld, Risk Advisory Director – Deloitte Niemcy

Cyfrowa (r)ewolucja w bankach i jej znaczenie dla pionu zarządzania ryzykiem

Pandemia nieodwracalnie zmieniła i świat, i sektor bankowy. Zmiany obejmujące wszystkie rynki i branże spowodowały niespotykany dotąd wzrost oczekiwań klientów dotyczących cyfrowej obsługi w bankach. W związku z tym zmienia się również rola banków. Spotkanie panelowe będzie poświęcone prezentacji najciekawszych trendów kształtujących sektor bankowy, której podstawą będzie najnowsza edycja naszej analizy dotyczącej poziomu dojrzałości bankowości elektronicznej. Omówimy również wzajemne oddziaływanie procesu cyfryzacji i działalności pionu zarządzania ryzykiem oraz możliwości autocyfryzacji pionów zarządzania ryzykiem i zapewnienia zgodności dla potrzeb usprawnienia zarządzania ryzykiem finansowym i pozafinansowym.

Goście:

Nowe wymogi regulacyjne i dotyczące zarządzania ryzykiem w firmach inwestycyjnych - stan aktualny

W czasie webinaru przedstawimy historię rozporządzenia w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych, jego podstawowe koncepcje, wyzwania dla firm z branży na przykładzie Niemiec. Ponadto krótko omówimy wybrane tematy i przewidywany rozwój sytuacji.

Goście:

 • Thomas Peek, Risk Advisory Partner - Deloitte Niemcy
 • Gerhard Dengl, Risk Advisory Partner - Deloitte Niemcy
Czy ta strona była pomocna?