Panel dyskusyjny online: Jak być skutecznym liderem technologicznym?

Artykuł

Panel dyskusyjny online: Jak być skutecznym liderem technologicznym?

Kluczowe wnioski z raportu Deloitte Global Technology Leadership Study 2023

Nagranie webinaru z dnia 19 października 2023 r.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym panelu dyskusyjnym online, podczas którego nasi eksperci omówią kluczowe wnioski i spostrzeżenia na podstawie raportu Deloitte Global Technology Leadership Study 2023.

Technologia jest strategicznym zagadnieniem naszych czasów. W ciągu ostatnich 8 lat w naszym badaniu Global Technology Leadership Study, przeprowadzanym co dwa lata, wzięły udział tysiące dyrektorów ds. zarządzania i technologii, CIOs, CTOs, CDOs oraz dyrektorów ds. cyfryzacji, czy digitalizacji, aby prześledzić ewoluującą rolę przywództwa technologicznego i zmiany w zakresie funkcji i roli technologii na rynku.

W najnowszym wydaniu Deloitte Global Technology Leadership Study 2023 przeprowadziliśmy badanie ankietowe wśród 1179 globalnych liderów (w tym CIOs, CTOs i innych pracowników decyzyjnych w obszarze technologii) oraz wywiady jakościowe z ponad 100 dyrektorami technologicznymi z różnych sektorów.

Podczas livestream’u tematyka dyskusji będzie się koncentrowała wokół 4 kluczowych wymiarów zmian w obszarze zarządzania technologicznego w firmie:

Szczegóły

Nagranie webinaru z dnia 19 października 2023 r.

Osoba kontaktowa:
Daniel Dziula
ddziula@deloittece.com

Obejrzyj nagranie

Zapraszamy także do zapoznania się z czteroczęściową serią artykułów, które na podstawie wyników badania Deloitte Global Technology Leadership Study 2023 szczegółowo opisują, w jaki sposób liderzy technologiczni dostosowują się do nadchodzących zmian:

Czy ta strona była pomocna?