Raport: Globalne Badanie Liderów Technologicznych 2023

Artykuł

Raport: Globalne Badanie Liderów Technologicznych 2023

Poznaj wyniki globalnego badania liderów technologicznych

Technologia jest strategicznym zagadnieniem naszych czasów. W ciągu ostatnich 8 lat w naszym badaniu Global Technology Leadership Study, przeprowadzanym co dwa lata, wzięły udział tysiące dyrektorów ds. zarządzania i technologii, CIOs, CTOs, CDOs oraz dyrektorów ds. cyfryzacji, czy digitalizacji, aby prześledzić ewoluującą rolę przywództwa technologicznego i zmiany w zakresie funkcji i roli technologii na rynku. Wszyscy oni odpowiadają za transformację cyfrową w firmie. Jednak nie da się jej przeprowadzić bez wsparcia najważniejszych osób w firmie, dlatego wyzwania, jakie niesie cyfrowa zmiana muszą być też dobrze rozumiane zarówno przez prezesa (CEO), członków zarządu, jak i liderów najważniejszych funkcji w organizacji – CFO, COO, CMO, CLO, czy CAO.

W najnowszym wydaniu Deloitte Global Technology Leadership Study przeprowadziliśmy badanie ankietowe wśród 1179 globalnych liderów (w tym CIOs, CTOs i innych pracowników decyzyjnych w obszarze technologii) oraz wywiady jakościowe z ponad 100 dyrektorami technologicznymi z różnych sektorów.

Tematyka badania koncentruje się wokół 4 kluczowych wymiarów zmian w obszarze zarządzania technologicznego w firmie:

Analizujemy kluczowe wnioski i spostrzeżenia na podstawie wyników Globalnego Badania Liderów Technologicznych 2023 w czteroczęściowej serii artykułów, szczegółowo opisując, w jaki sposób liderzy technologiczni dostosowują się do zachodzących zmian:

Zobacz także raporty z poprzednich lat:

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Czy ta strona była pomocna?