2023 Deloitte Agile Maturity Survey

Artykuł

2023 Deloitte Agile Maturity Survey

Metody zwinne - badanie dojrzałości organizacji na polskim rynku

Document

Badanie Deloitte Agile Maturity Survey zostało zakończone.

Bardzo dziękujemy za wszystkie udzielone odpowiedzi.

Wyniki raportu zostaną opublikowanę jesienią 2023 r. Jeżeli chcą Państwo mieć pierwszeństwo w otrzymaniu raportu, zachęcamy do rejestracji pod poniższym linkiem.

Zapewnij sobie pierwszeństwo w otrzymaniu raportu

W ankiecie skupiliśmy się na różnych aspektach związanych z transformacją organizacji w kierunku zwinności, takich jak:

  • Poziom zrozumienia filozofii agile w organizacji i zespołach,
  • Podejście i motywacje do transformacji,
  • Zmiany i korzyści przyniesione przez wprowadzenie zwinności.

Celem badania jest zebranie i synteza informacji w formie raportu przedstawiającego poziom zaawansowania w adopcji podejścia zwinnego w organizacjach działających na polskim rynku.

O nas

Jako Praktyka Business Agility w ramach zespołu Technology, Strategy & Transformation, wspieramy swoją wiedzą oraz doświadczeniem naszych Klientów w ich drodze do organizacyjnej zwinności. Posiadamy szeroką ofertę usług, która obejmuje m.in.:

  • Kompleksowe wsparcie dla organizacji w działaniach transformacji zwinnej,
  • Szczegółowe badanie dojrzałości metod zwinnych w danej organizacji, uwzględniające rekomendację zmian na przyszłość,
  • Praktyczne i interaktywne warsztaty dla kadry zarządzającej na temat zwinnych transformacji,
  • Szkolenia ze zwinnego podejścia do budowy produktów, z uwzględnieniem metod takich jak Scrum, Kanban, SAFe oraz LeSS,
  • Wprowadzenie systemu zarządzania celami w oparciu o metodę OKR,
  • Wsparcie ekspertów w rolach takich jak Agile Coach, Release Train Engineer, Scrum Master czy Product Owner.
Do kogo skierowana jest ankieta?

Ankieta jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematem metod zwinnych, transformacji, zarządzania projektami i produktami czy procesami w nowoczesnych organizacjach – niezależnie od roli w organizacji. Kwestionariusz automatycznie dostosowuje pytania w zależności od udzielanych przez Państwa odpowiedzi. Poprzez tak skonstruowaną ankietę każdy respondent otrzyma pytania dopasowane do kontekstu i stanowiska w danej organizacji.

Raport będzie opublikowany jesienią 2023 r. i uzupełniony wywiadami z liderami organizacji, które przeszły transformację agile, w tym banków, firm ubezpieczeniowych oraz telekomunikacyjnych.

#metody #raport #dojrzaloscorganizacji #Agile #Zwinność #metodykiagile #kanban #scrum #badanieagile

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Czy ta strona była pomocna?