Otwarte szkolenie on-line: Kontrola obrotu towarami podwójnego zastosowania i sankcje gospodarcze 2022 w praktyce

Artykuł

Otwarte szkolenie on-line: Kontrola obrotu towarami podwójnego zastosowania i sankcje gospodarcze 2022 w praktyce

Przepisy o kontroli obrotu i sankcjach gospodarczych - jakich podmiotów i transakcji dotyczą? Jakie obowiązki nakładają na przedsiębiorców? Jak uniknąć naruszeń?

Szkolenie on-line: 18 października 2022 r., godz. 10:00 - 14:00

Obecna sytuacja na świecie wymaga od polskich przedsiębiorców poświęcenia szczególnej uwagi przepisom o kontroli obrotu towarami podwójnego zastosowania oraz przepisom wprowadzającym sankcje gospodarcze, które ograniczają możliwość prowadzenia wymiany handlowej z różnymi podmiotami.

W zakresie przepisów o kontroli obrotu oraz krajowych i unijnych przepisów sankcyjnych, poprawne zidentyfikowanie i zaklasyfikowanie produktów podwójnego zastosowania jest kluczowe dla określenia potencjalnych ograniczeń i wymogów formalnych związanych z daną transakcją oraz obowiązków ciążących na podmiocie dokonującym obrotu, w tym potencjalnych sankcji. Niemniej istotne jest właściwe zrozumienie, jakie rodzaje transakcji i kategorie obrotu podlegają sankcjom oraz kontroli przez właściwe organy i w jaki sposób kontrola ta może wypłynąć na działalność prowadzoną przez danego przedsiębiorcę.

Czy dana transakcja, dotycząca określonego produktu, technologii lub usługi, wymaga uzyskania zezwolenia od organu kontroli obrotu? A jeśli tak, jakie zezwolenie należy uzyskać i w jaki sposób można to zrobić? Czym są certyfikat importowy i oświadczenie końcowego użytkownika? Czy i w jaki sposób należy rejestrować obrót towarami podwójnego zastosowania? To tylko niektóre z pytań, z którymi mierzą się na co dzień polscy przedsiębiorcy zaangażowani w międzynarodowy obrót towarami i usługami.

Z perspektywy krajowych oraz unijnych przepisów sankcyjnych również istotna jest właściwa identyfikacja planowanej transakcji w kontekście sankcji o charakterze przedmiotowym (w tym sankcji związanych m. in. z produktami podwójnego zastosowania), ale także weryfikacja potencjalnego objęcia kontrahenta sankcjami o charakterze podmiotowym, które planowana transakcja może naruszyć niezależnie od jej przedmiotu.

Nie należy przy tym zapominać, że poszczególne państwa mogą wprowadzać i egzekwować własne regulacje dot. kontroli obrotu i sankcji gospodarczych, które nie zawsze są ze sobą spójne i skoordynowane. W konsekwencji, dotykające polskich przedsiębiorców obowiązki i ograniczenia w tym zakresie mogą wynikać nie tylko z przepisów krajowych i unijnych.

Jednocześnie, wszelkie naruszenia przepisów o kontroli obrotu i reżimów sankcyjnych, niezależnie od ich źródła, mogą skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami prawnymi, w tym również sankcjami karnymi, dla zaangażowanych podmiotów i ich pracowników oraz przedstawicieli. Dlatego tak ważne jest, aby polscy przedsiębiorcy mieli świadomość obowiązków, jakie nakładają na nich wspomniane regulacje i potrafili identyfikować związane z nimi ryzyka.

W odpowiedzi na powyższe wyzwania, zapraszamy na szkolenie on-line, w trakcie którego omówimy najważniejsze zagadnienia dotyczące przepisów o kontroli obrotu i o krajowych oraz unijnych sankcjach, które mogą mieć wpływ na działalność polskich przedsiębiorców. Omówimy ich źródła, zakres i nakładane przez nie obowiązki. Przedstawimy najważniejsze ryzyka, które się z nimi wiążą oraz podzielimy się naszymi doświadczeniami i przykładami dobrych praktyk.

Szczegóły

Data i godzina
18 października 2022 r.
godz.: 10:00 – 14:00

Koszt uczestnictwa
599 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt
ceplszkolenia@deloitteCE.com

Zarejestruj się

Czego uczestnik dowie się biorąc udział w szkoleniu?

W trakcie szkolenia w dniu 18 października 2022 r.:

 • Przedstawimy ogólną strukturę systemu kontroli obrotu towarami podwójnego zastosowania oraz krajowego i unijnego reżimu sankcyjnego, źródła przepisów, właściwe organy i konsekwencje ewentualnych naruszeń.
 • Wyjaśnimy, czym są produkty podwójnego zastosowania, w jakich wykazach widnieją i w jaki sposób są klasyfikowane, a także podamy kilka praktycznych przykładów.
 • Omówimy różne rodzaje obrotu podlegające kontroli oraz sankcjom krajowym i UE.
 • Przyjrzymy się najważniejszym wymogom i obowiązkom związanym z systemem kontroli obrotu oraz krajowym i unijnym reżimem sankcyjnym, w tym m.in. różnym rodzajom zezwoleń na obrót, wydawanych przez właściwy organ.
 • Przedstawimy zasady identyfikacji podmiotów podlegających sankcjom o charakterze podmiotowym (tj. sankcjom niezwiązanym z przedmiotem transakcji).
 • Omówimy przykładowe wyjątki, w których przepisy sankcyjne nie będą miały zastosowania.
 • Odpowiemy na wybrane pytania uczestników w trakcie szkolenia i sesji Q&A.
   

Agenda szkolenia

Blok I

 1. System Kontroli Obrotu – wprowadzenie, struktura systemu i źródła przepisów
 2. Produkty podwójnego zastosowania – definicje, klasyfikacja, przykłady
 3. Kategorie obrotu podlegające kontroli
 4. Kontrola obrotu – wymogi, zezwolenia, obowiązki uczestników obrotu
   

Blok II

 1. Sankcje gospodarcze Unii Europejskiej – wprowadzenie, rodzaje sankcji i źródła przepisów
 2. Przedmiotowe a podmiotowe sankcje UE – charakterystyka sankcji na przykładzie sankcji wprowadzonych w odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę
 3. Krajowe sankcje gospodarcze – polska ustawa sankcyjna, odpowiedzialność za naruszenie sankcji, relacja do sankcji unijnych

Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

Do kogo kierowane jest szkolenie?

Szkolenie kierowane jest m.in. do menedżerów i specjalistów ds. logistyki, cła, kontroli obrotu, sprzedaży, spraw finansowych, pragnących zbudować lub odświeżyć swoją wiedzę z zakresu przepisów o kontroli obrotu i sankcji gospodarczych.

Materiały

Uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia oraz imienny certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Informacje organizacyjne

Organizator oświadcza, że Szkolenie (w tym informacje, treści przekazywane w jego trakcie oraz w ramach materiałów przesyłanych w jego następstwie) ma charakter akademicki i nie stanowi podatkowej, prawnej ani innego rodzaju profesjonalnej porady czy opinii, zaś Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek informacji przekazanych na Szkoleniu lub w materiałach przekazywanych w związku z nim. Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia ogólne, skierowane do szerokiego grona odbiorców oraz nie stanowi jakiejkolwiek formy indywidualnych konsultacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru i odpowiedzi na wybrane pytania zgłaszane przez uczestników szkolenia podczas sesji Q&A.

Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania szkolenia, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora oraz do odrzucenia zgłoszeń na podstawie Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publiczny.

Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników poprzez wysłanie poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego (wszystkie wymagane rubryki) najpóźniej do godz. 14:00 na dzień przed planowanym terminem szkolenia. Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail.

Adres e-mail uczestnika musi być unikalny, tzn. dwie osoby nie mogą być zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail.

W dniu wysłania formularza rejestracyjnego uczestnik otrzyma, na podany w formularzu adres e-mail, systemowe potwierdzenie rejestracji przez organizatora.

Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane najpóźniej w terminie 2 dni przed datą spotkania (z wyłączeniem przypadku, kiedy zgłoszenie zostanie złożone później, np. dzień przed szkoleniem).

W przypadku braku otrzymania na Państwa adres e-mail potwierdzenia rejestracji lub potwierdzenia udziału prosimy o kontakt pod adresem: ceplszkolenia@deloitteCE.com

W przypadku dużej liczby pytań od uczestników możliwe jest wydłużenie sesji Q&A o maksymalnie 15 minut. W takim przypadku szkolenie zakończy się najpóźniej o godzinie 14:15.

Uczestnik szkolenia on-line powinien posiadać dostęp do komputera oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.

Regulamin szkoleń internetowych Deloitte jest dostępny na stronie internetowej.

Organizatorem szkolenia jest spółka Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP: 525-21-91-427.

kalkulator
Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w szkoleniu on-line?Czy ta strona była pomocna?