Otwarte szkolenie on-line: Zarządzanie zespołem hybrydowym lub zdalnym – szkolenie dla menadżerów

Artykuł

Otwarte szkolenie on-line: Zarządzanie zespołem hybrydowym lub zdalnym – szkolenie dla menadżerów

Jak zaangażować zespół i poprawić wyniki?

Najbliższe terminy: 12 grudnia 2022 r., godz. 10:00 - 14:00

Praca zdalna i hybrydowa wymaga nowego podejścia od lidera zespołu. Jak zadbać o poczucie przynależności, relacje i wymianę wiedzy? Jak skupić zespół na wynikach? Jak zdefiniować rolę biura, jeśli zespół ma z niego korzystać? W ramach szkolenia poznasz podejścia i narzędzia które pomogą Ci lepiej realizować rolę lidera w epoce work from anwyhere.

Czego dowiedzą się uczestnicy szkolenia?

Praca niezależna od miejsca stała się nową rzeczywistością. Badania prowadzone przez Deloitte1 wskazują, że wśród pracowników biurowych dominującą preferencją (dla ponad 50%) jest formuła hybrydowa, połączenie dni w biurze oraz w domu. Organizacje coraz częściej decydują się na ten model działania, dostrzegając wartość w połączeniu domu i biura.

Jednocześnie, 81% menedżerów uważa zarządzanie zespołem zdalnym lub hybrydowym za trudniejsze, niż zarządzanie zespołem stacjonarnym. Najczęściej zgłaszane wyzwania to:

  • „Pracownicy wciąż pytają DLACZEGO mają pojawiać się w biurze?”
  • „Nie mam pewności , czy wszyscy pracownicy są efektywni, kiedy pracują zdalnie.”
  • „Mój zespół narzeka na przepełnione spotkaniami kalendarze i braku czasu na prawdziwą pracę”
  • „Nowi członkowie zespołu nie są tak związanie z zespołem i zaangażowani, jak reszta”.

Jednocześnie wyniki naszych badań pokazują, że w pracy hybrydowej i zdalnej jakość zarządzania zespołem i rola menadżera mają jeszcze większe znaczenie niż kiedyś. Nawyki i metody współpracy w zespole kształtują codzienne doświadczenie pracowników z organizacją, decydują o ich efektywności, poczuciu przynależności czy rozwoju. To przede wszystkim na poziomie zespołu konieczna jest sprawna komunikacja i procesy.

Jakie są zatem najlepsze praktyki? Odpowiedzi znajdziesz podczas naszego szkolenia.

Rejestracja

Data i godzina
12 grudnia 2022 r.,
godz.: 10:00 – 14:00
Zarejestruj się

Koszt uczestnictwa
499 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt
Anna Szabowska-Walaszczyk

Potwierdzenie udziału wysyłamy najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.

Program:

W trakcie szkolenia podzielimy się doświadczeniem z pracy z menadżerami uzyskanym podczas wdrażania pracy hybrydowej/ zdalnej w polskich i międzynarodowych organizacji oraz wynikami badań Deloitte.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

  1. „Czy można pracować zdalnie z biura?” – zdefiniowanie pracy hybrydowej i zdalnej.
  2. Ocena dojrzałości zespołu – 10 obszarów efektywności.
  3. Model 5 Ról Menadżera – wyzwania i niezbędne kompetencje.
  4. Co wyróżnia najbardziej efektywne zespoły? – najlepsze praktyki dla skutecznego lidera i produktywnego zespołu.
  5. Tworzenie Karty Zespołu – wypracowanie rytmu i modelu współpracy w oparciu o dialog z zespołem.

Praca będzie się opierać na autorskiej metodologii Hybrid Team Scan oraz case study z realnych wdrożeń w organizacjach z branż: handel, finanse, ubezpieczenia, IT, energetyka.

Uwaga: Szkolenie nie będzie dotyczyło planowanych zmian w kodeksie pracy w zakresie pracy hybrydowej i zdalnej. Zapraszamy na oddzielne spotkanie poświęcone tym zagadnieniom.

Do kogo kierowane jest szkolenie?

Szkolenie jest kierowane przede wszystkim do menadżerów, których zespoły pracują w formacie hybrydowym lub zdalnym.

Zapraszamy również dyrektorów HR, HRBP, liderów działów personalnych, działów szkoleń, trenerów wewnętrznych, liderów odpowiedzialnych za wdrażanie pracy hybrydowej.

Materiały

Uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia oraz imienny certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Prowadzący

Zobacz także:

Otwarte szkolenie on-line: Jak wdrożyć pracę hybrydową: najlepsze praktyki dla HR i Liderów

Wydarzenie skierowane do liderów i ekspertów z działów HR

Najbliższe terminy: 24 października lub 28 listopada 2022 r., godz. 10:00 - 14:00

SZCZEGÓŁY I REJESTRACJA

Informacje organizacyjne

Organizator oświadcza, że Szkolenie (w tym informacje, treści przekazywane w jego trakcie oraz w ramach materiałów przesyłanych w jego następstwie) ma charakter akademicki i nie stanowi podatkowej, prawnej ani innego rodzaju profesjonalnej porady czy opinii, zaś Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek informacji przekazanych na Szkoleniu lub w materiałach przekazywanych w związku z nim. Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia ogólne, skierowane do szerokiego grona odbiorców oraz nie stanowi jakiejkolwiek formy indywidualnych konsultacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru i odpowiedzi na wybrane pytania zgłaszane przez uczestników szkolenia podczas sesji Q&A.

Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania szkolenia, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora oraz do odrzucenia zgłoszeń na podstawie Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publiczny.

Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników poprzez wysłanie poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego (wszystkie wymagane rubryki) najpóźniej do godz. 14:00 na dzień przed planowanym terminem szkolenia. Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail.

Adres e-mail uczestnika musi być unikalny, tzn. dwie osoby nie mogą być zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail.

Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane najpóźniej w terminie 2 dni przed datą spotkania (z wyłączeniem przypadku, kiedy zgłoszenie zostanie złożone później, np. dzień przed szkoleniem).

W przypadku braku otrzymania na Państwa adres e-mail potwierdzenia rejestracji lub potwierdzenia udziału prosimy o kontakt pod adresem: aszabowskawalaszczyk@deloittece.com

W przypadku dużej liczby pytań od uczestników możliwe jest wydłużenie sesji Q&A o maksymalnie 15 minut. W takim przypadku szkolenie zakończy się najpóźniej o godzinie 14:15. W trakcie spotkania zaplanowana jest jedna 15-minutowa przerwa.

Uczestnik szkolenia on-line powinien posiadać dostęp do komputera oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.

>> Zobacz regulamin szkoleń internetowych Deloitte

Organizatorem szkolenia jest spółka DELOITTE ADVISORY sp. z o.o. sp. k. z biurem w Warszawie, pod adresem al. Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, KRS 0000761948, NIP 525-27-43-619 (lub spółka określona w regulaminie danego szkolenia, dane spółek Deloitte zamieszczone są na stronie: https://www2.deloitte.com/pl/pl/legal/o-deloitte.html).

Czy ta strona była pomocna?