Otwarte szkolenie on-line: Bezpieczny Płatnik – czyli jak rozliczać PIT i ZUS po rewolucji w przepisach

Artykuł

Otwarte szkolenie on-line: Bezpieczny Płatnik – czyli jak rozliczać PIT i ZUS po rewolucji w przepisach

Szczegółowe omówienie rozliczeń PIT i ZUS za 2022 r. oraz najważniejszych zmian od 2023 r. z perspektywy płatnika

Szkolenie on-line: 15 listopada 2022 r., godz. 10:00 – 14:00

Rok 2022 przyniósł największą w ostatnich latach reformę podatków wprowadzoną pod szyldem tzw. Polskiego Ładu. Zmiany w bardzo dużym stopniu dotknęły pracodawców, którzy jako płatnicy PIT i ZUS musieli w krótkim czasie dostosować swoje systemy do nowych regulacji, a ponadto – również z racji na aktualne warunki ekonomiczne – doświadczali i nadal doświadczają presji na wysokość wynagrodzeń. Po tej rewolucji w przepisach nastąpiły kolejne zmiany uzupełniające Polski Ład bądź go korygujące. Część z nich weszła w życie od 1 lipca 2022 r., część będzie obowiązywała od 2023 r. Rozliczenia miesięczne, problematyka prawidłowego zamknięcia roku 2022, zmiany przepisów i procedur czy wreszcie uregulowanie kwestii odpowiedzialności płatnika i podatnika – te i inne najważniejsze kwestie zostaną omówione w trakcie naszego szkolenia.

Szczegóły

Data i godzina
15 listopada 2022 r.
godz.: 10:00 – 14:00

Koszt uczestnictwa
649 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt
ceplszkolenia@deloitteCE.com

Zarejestruj się

Czego uczestnik dowie się biorąc udział w szkoleniu?

W trakcie szkolenia:

 • Szczegółowo omówimy zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 • Omówimy wpływ zmian na obciążenia podatkowe i składkowe,
 • Wskażemy praktyczne aspekty zmian z perspektywy zadań działów kadrowo-płacowych oraz pokażemy przykłady ich stosowania i obszary, w których występują wątpliwości interpretacyjne,
 • Odpowiemy na wybrane pytania uczestników w trakcie sesji Q&A.

Prelegentami szkolenia będą uznani eksperci Deloitte posiadający wieloletnie doświadczenie w doradztwie dotyczącym PIT i ZUS oraz doświadczenia praktyczne w zakresie naliczania płac i administracji kadrowo-płacowej.

Agenda szkolenia

I. Wprowadzenie

 1. Podsumowanie kalendarza zmian PIT obowiązujących w roku 2022 oraz na rok 2023
 2. Zasady odpowiedzialności płatnika i podatnika oraz sposoby jej ograniczenia

II. Rozliczenie PIT za 2022

 1. Porównanie zmian obciążeń podatkowych w trakcie 2022 r.
 2. Charakter, konsekwencje i niejasności zmian w zakresie

a. różnicowania skali podatkowej w trakcie roku

b. ulg podatkowych i preferencyjnych rozliczeń

c. oświadczeń podatkowych

d. raportowania rocznego z perspektywy płatnika - m.in. nowy PIT-11(29)

e. rozliczenia rocznego z perspektywy pracownika

f. specyfiki rozliczeń pracowników i zleceniobiorców z Ukrainy z perspektywy płatnika i podatnika

     3. Praca zdalna – wybrane aspekty opodatkowania zapewnianych świadczeń

     4. Istotne interpretacje i orzecznictwo dotyczące płatnika


III. Rozliczenia PIT w 2023 - zmiany vs 2022 (zasady i wątpliwości)

 1. Kalkulowanie zaliczki na podatek dochodowy od świadczeń pieniężnych i rzeczowych
 2. Brak obowiązku poboru zaliczek na podatek na wniosek podatnika
 3. Nowe zasady rozliczania kwoty wolnej
 4. Zmiany w rozliczeniu zaliczki na PIT po ustaniu zatrudnienia
 5. Zmiany w zakresie oświadczeń składanych płatnikom przez podatników
 6. e-Urząd Skarbowy – nowe funkcjonalności

IV. Zmiany w ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych

 1. Zbieg tytułów do ubezpieczeń i potencjalne zmiany
 2. Ubezpieczenie zdrowotne osób pełniących funkcję na mocy powołania (zarząd, rada nadzorcza, prokura)
 3. Pracownicy z Ukrainy a zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym
 4. Nowe procedury uzyskiwania zaświadczeń A1
 5. Doprecyzowanie przepisów dotyczących obniżania składki zdrowotnej
 6. Wniosek o niepobieranie zaliczek podatkowych a składka zdrowotna
 7. Pozostałe zmiany i bieżące interpretacje, posumowanie

V. Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

Do kogo kierowane jest szkolenie?

Szkolenie jest skierowane do osób odpowiedzialnych za rozliczenia w zakresie PIT i ZUS, działów HR, pracowników działów księgowych / podatkowych w spółkach.

Materiały

Uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia oraz imienny certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Informacje organizacyjne

Organizator oświadcza, że Szkolenie (w tym informacje, treści przekazywane w jego trakcie oraz w ramach materiałów przesyłanych w jego następstwie) ma charakter akademicki i nie stanowi podatkowej, prawnej ani innego rodzaju profesjonalnej porady czy opinii, zaś Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek informacji przekazanych na Szkoleniu lub w materiałach przekazywanych w związku z nim. Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia ogólne, skierowane do szerokiego grona odbiorców oraz nie stanowi jakiejkolwiek formy indywidualnych konsultacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru i odpowiedzi na wybrane pytania zgłaszane przez uczestników szkolenia podczas sesji Q&A.

Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania szkolenia, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora oraz do odrzucenia zgłoszeń na podstawie Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publiczny.

Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników poprzez wysłanie poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego (wszystkie wymagane rubryki) najpóźniej do godz. 14:00 na dzień przed planowanym terminem szkolenia. Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail.

Adres e-mail uczestnika musi być unikalny, tzn. dwie osoby nie mogą być zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail.

W dniu wysłania formularza rejestracyjnego uczestnik otrzyma, na podany w formularzu adres e-mail, systemowe potwierdzenie rejestracji przez organizatora.

Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane najpóźniej w terminie 2 dni przed datą spotkania (z wyłączeniem przypadku, kiedy zgłoszenie zostanie złożone później, np. dzień przed szkoleniem).

W przypadku braku otrzymania na Państwa adres e-mail potwierdzenia rejestracji lub potwierdzenia udziału prosimy o kontakt pod adresem: ceplszkolenia@deloitteCE.com

W przypadku dużej liczby pytań od uczestników możliwe jest wydłużenie sesji Q&A o maksymalnie 15 minut. W takim przypadku szkolenie zakończy się najpóźniej o godzinie 14:15.

Uczestnik szkolenia on-line powinien posiadać dostęp do komputera oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.

Regulamin szkoleń internetowych Deloitte jest dostępny na stronie internetowej.

Organizatorem szkolenia jest spółka Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP: 525-21-91-427.

kalkulator
Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w szkoleniu on-line?



Czy ta strona była pomocna?