Szkolenie on-line: Polski Ład w CIT – kompleksowa analiza zagrożeń i szans

Artykuł

Szkolenie on-line: Polski Ład w CIT – kompleksowa analiza zagrożeń i szans

Szczegółowe omówienie zmian w podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzonych przez Polski Ład

Szkolenie on-line: 24 stycznia 2022 r., godz. 10:00 - 15:00

„Polski Ład” to największa reforma podatków dochodowych od wielu lat. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych została gruntownie przebudowana – same zmiany do ustawy o CIT to ponad 80 stron. Wprowadzone zostały zupełnie nowe rozwiązania takie jak „podatek minimalny”, „ukryta dywidenda”, „podatek od przerzucanych dochodów” czy „polskie spółki holdingowe”. Inne rozwiązania uległy istotnej zmianie – np. możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego, kwestie związane z podatkiem u źródła (WHT) czy regulacje dotyczące kosztów związanych z nabyciem usług niematerialnych. Istotną kwestią jest również wprowadzenie „CITowskiego JPK”. Duża część wprowadzonych zmian ma charakter uszczelniający system podatkowy.

W ustawie o CIT pojawił się również szereg nowych ulg podatkowych: ulga na robotyzacje, ulga na prototyp, ulga na ekspansję czy ulga na CSR, a regulacje dotyczące istniejących ulg (Ulga B+R, IP Box) uległy istotnym zmianom. Ułatwione zostało zakładanie Podatkowych Grup Kapitałowych, uproszczony został również system tzw. „estońskiego CITu” dzięki czemu rozwiązanie to zyskało na atrakcyjności.

Podsumowując, obserwujemy rosnącą komplikację systemu podatkowego. W interesie osób odpowiedzialnych za finanse spółek jest poznanie szczegółów wprowadzonych zmian, które wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r.

Data i godzina
24 stycznia 2022 r.
godz.: 10:00 – 15:00

Koszt uczestnictwa
459 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt
ceplszkolenia@deloitteCE.com

Rejestracja
Aby dokonać rejestracji na szkolenie on-line, prosimy o przesłania na adres: ceplszkolenia@deloitteCE.com poniższego dokumentu:

Formularz rejestracyjny

Czego uczestnik dowie się biorąc udział w szkoleniu?

W trakcie szkolenia eksperci Deloitte szczegółowo omówią zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wprowadzone przez Polski Ład, wskazując najważniejsze ryzyka wynikające z wdrożenia nowych przepisów, sposoby zabezpieczenia się przed nimi, a także najważniejsze szanse, wynikające z wprowadzonych do polskiego porządku prawnego ulg podatkowych. Dodatkowo przedstawione zostaną pierwsze doświadczenia praktyczne związane ze stosowaniem przepisów Polskiego Ładu.

Unikalnym rozwiązaniem jest oparcie programu szkolenia w dużej mierze na obszernym materiale w postaci pytań i wątpliwości odnośnie „Polskiego Ładu”, zgłaszanych przez uczestników wcześniejszej serii webinarów i szkoleń Deloitte na ten temat. Dzięki temu program szkolenia uwzględnia realne wątpliwości podatników i zawiera wiele przykładów praktycznych.

Uczestnicy dowiedzą się, kogo dotyczy podatek minimalny, jak działają regulacje dotyczące „ukrytej dywidendy”, czy objęły ich nowe regulacje w zakresie podatku u źródła oraz tego, jak przedstawia się kwestia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowych, czy też kosztów usług niematerialnych. Dzięki szkoleniu uczestnicy będą mieli możliwość podjęcia odpowiednich kroków dostosowujących ich działalność do wprowadzonych zmian.

Podczas szkolenia przewidziana są dwie sesje Q&A – jedna na każdy blok tematyczny, w trakcie których będą udzielane odpowiedzi na wybrane pytania ze strony uczestników z zakresu tematyki szkolenia.

Prelegentami szkolenia będą uznani eksperci Deloitte posiadający wieloletnie doświadczenie w doradztwie dotyczącym podatku dochodowego od osób prawnych.

Agenda szkolenia:

Blok I: ZAGROŻENIA
Zmiany uszczelniające system podatkowy

I. Wprowadzenie: ogólne informacje dot. zmian w CIT – kierunki zmian

 1. zaostrzenie przepisów i uszczelnienie systemu podatkowego
 2. wprowadzenie dodatkowych zachęt podatkowych

II. Zagrożenia

 1. Podatek minimalny – podatek przychodowy
 2. „Ukryta dywidenda”
 3. Podatek od „przerzuconych dochodów”
 4. Rezydencja podatkowa – zmiana definicji podatnika z siedzibą w Polsce
 5. Zmiany w regulacjach dotyczących zagranicznych spółek kontrolowanych
 6. Procesy reorganizacyjne – zaostrzenie przepisów dot. połączeń/podziałów/wymiany udziałów
 7. Polska Strefa Inwestycji – czy zawężono zakres zwolnienia podatkowego?
 8. Zmiany zasad amortyzacji podatkowej – ograniczenia kosztów uzyskania przychodów
 9. Koszty finansowania dłużnego – zmiany, omówienie przykładów
 10. Koszty usług niematerialnych – uchylenie art. 15e; znacznie APA zawartych do końca 2021 r. – przepisy przejściowe
 11. Pozostałe zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów
 12. CITowski JPK – nowy obowiązek
 13. Pierwsza sesja Q&A
   

Blok II: SZANSE
Ulgi, zachęty, uproszczenia

 1. Ulga B+R - zmiany
 2. Zmiany w systemie „IP Box”
 3. Ulga na robotyzację
 4. Ulga na innowacyjnych pracowników
 5. Ulga na prototyp
 6. Ulga na ekspansję
 7. Ulga na IPO
 8. Ulga na konsolidację
 9. Ulga na działania „CSR”
 10. Podatek u źródła (WHT) – uproszczenie regulacji
 11. Polska Spółka Holdingowa – nowy instrument wspierający działalność inwestycyjną
 12. Zmiany w zakresie alternatywnych spółek inwestycyjnych
 13. Zmiany w systemie Estońskiego CITu
 14. Zmiany w zakresie opodatkowania spółek jawnych
 15. Podatkowe Grupy Kapitałowe – istotne uproszczenie przepisów
 16. Druga sesja Q&A

Do kogo kierowane jest szkolenie?

Osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe, członkowie zarządu, dyrektorzy finansowi, pracownicy działów księgowych/podatkowych w spółkach, wspólnicy spółek, oraz osoby planujące założenie spółek.

Materiały

Uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia oraz imienny certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Informacje organizacyjne

Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania szkolenia, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora.

Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników poprzez wysłanie na adres e-mail: ceplszkolenia@deloitteCE.com poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego (wszystkie wymagane rubryki) najpóźniej do godz. 14:00 na dzień przed planowanym terminem szkolenia. Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail.

Adres e-mail uczestnika musi być unikalny, tzn. dwie osoby nie mogą być zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail.

W dniu wysłania formularza rejestracyjnego (lub w następnym dniu roboczym) uczestnik otrzyma, na podany w formularzu adres e-mail, potwierdzenie otrzymania zgłoszenia przez organizatora.

Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane najpóźniej w terminie 2 dni przed datą spotkania (z wyłączeniem przypadku, kiedy zgłoszenie zostanie złożone później, np. dzień przed szkoleniem).

W przypadku braku otrzymania potwierdzenia zgłoszenia lub potwierdzenia udziału prosimy o kontakt pod adresem: ceplszkolenia@deloitteCE.com

Uczestnik szkolenia on-line powinien posiadać dostęp do komputera oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.

W przypadku dużej liczby pytań od uczestników możliwe jest wydłużenie sesji Q&A o maksymalnie 15 minut. W takim przypadku szkolenie zakończy się najpóźniej o godzinie 15:15. W trakcie spotkania zaplanowane są dwie 15-minutowe przerwy.

Regulamin szkoleń internetowych Deloitte dostępny pod tym adresem.

Organizatorem szkolenia jest spółka Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP: 525-21-91-427.

kalkulator
Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w szkoleniu on-line?

Wyślij wypełnione poniższe dokumenty na adres e-mail: ceplszkolenia@deloitteCE.com


Czy ta strona była pomocna?