Otwarte szkolenie on-line: Prawo celne w praktyce 2022

Artykuł

Otwarte szkolenie on-line: Prawo celne w praktyce 2022

Część 1: Omówienie najważniejszych zagadnień w dziedzinie prawa celnego i praktycznych wyzwań dla podmiotów prowadzących wymianę handlową z partnerami spoza Unii Europejskiej

Szkolenie on-line: 12 kwietnia 2022 r., godz. 10:00 - 14:00

Podmioty prowadzące wymianę handlową z partnerami spoza Unii Europejskiej na co dzień stają przed wyzwaniami by nie tylko prowadzić działalność w zgodzie z przepisami prawa celnego, ale także by efektywnie korzystać z możliwości jakie to prawo daje.

Poprawne określenie elementów wpływających na wysokość należności celnych i VAT – klasyfikacji, wartości celnej i pochodzenia towarów – wymaga zastosowania przepisów, których interpretacja i praktyczne zastosowanie nie są oczywiste. W wielu przypadkach pożądane jest nie tylko dogłębne zaznajomienie się z przepisami, ale także śledzenie najnowszego orzecznictwa. Dodatkowo, gdy chodzi o klasyfikację towarów, to wymagane jest posługiwanie się specyficzną metodologią, między innymi obejmującą właściwą analizę informacji o towarze.

Pogodzenie wymogów prawnych wynikających z regulacji celnych z potrzebami biznesowymi i logistycznymi przedsiębiorstwa stawia przed managerami i specjalistami ds. cła istotne wyzwania. Odpowiedzią na nie mogą być uproszczenia celne i automatyzacja procesów celnych w firmie. Przedsiębiorstwa, które spełnią odpowiednie wymogi, mogą starać się o przyznanie pozwolenia AEO, dającego liczne znaczące korzyści i uproszczenia z szeroko rozumianą obsługą celną towarów. Z drugiej strony jedną z przesłanek uzyskania statusu AEO jest posiadanie odpowiednich kompetencji celnych i ich ciągłe doskonalenie.

Istotnym celem i jednocześnie wyzwaniem jest ograniczenie kosztów i obciążeń administracyjnych jakie wynikają z rozliczania podatku VAT importowego oraz stworzenie i wdrożenie procedur służących spełnianiu warunków dla stosowania stawki 0% VAT w eksporcie.

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zagadnień, wyzwań i najnowszych zmian występujących w dziedzinie regulacji celnych, a także wskazanie praktycznych rozwiązań, możliwych uproszczeń i przydatnych narzędzi, z jakich mogą skorzystać podmioty prowadzące wymianę handlową z partnerami spoza Unii Europejskiej.

Szczegóły

Data i godzina
12 kwietnia 2022 r.
godz.: 10:00 – 14:00

Koszt uczestnictwa
499 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt
ceplszkolenia@deloitteCE.com

Zarejestruj się

Czego uczestnik dowie się biorąc udział w szkoleniu?

W trakcie szkolenia w dniu 12 kwietnia 2022r.:

 • Omówimy najważniejsze przykłady orzecznictwa celnego z roku 2021, wraz ze wskazaniem praktycznych konsekwencji poszczególnych wyroków i ewentualnych możliwości biznesowych lub ryzyk, które z nich wynikają.
 • Przedstawimy odpowiedzi na najczęstsze pytania, wyzwania i problemy związane z prawidłowym określeniem elementów wpływających na wysokość należności importowych – klasyfikacji celnej, wartości celnej oraz pochodzenia celnego towarów – uwzględniając najnowsze orzecznictwo i bieżącą praktykę organów celnych.
 • Omówimy najważniejsze procedury celne oraz wskażemy na przewidziane w przepisach celnych uproszczenia, które pozwalają na znaczące zredukowanie obciążeń administracyjnych, finansowych i logistycznych, związanych z prowadzeniem operacji celnych.
 • Zaprezentujemy możliwości związane z automatyzacją niektórych procesów celnych w spółce, w sposób pozwalający na ograniczenie obciążeń administracyjnych, redukcję ryzyk prawnych oraz optymalizację kosztów związanych z obsługą celną towarów.
 • Przedstawimy najważniejsze zagadnienia związane z zabezpieczeniem pozycji spółki w zakresie VAT importowego oraz podatku VAT w eksporcie, a także dostępne uproszczenia.
 • Wyjaśnimy korzyści płynące z posiadania pozwolenia AEO, kryteria jakie należy spełnić, aby ten status uzyskać, a także obowiązki, z jakimi się on wiąże.
 • Odpowiemy na wybrane pytania uczestników w trakcie sesji Q&A.

Agenda szkolenia:
 1. Przegląd orzecznictwa celnego oraz praktyki organów celnych w roku 2021
 2. Elementy wpływające na wymiar cła i VAT importowego – najczęstsze wyzwania, możliwe rozwiązania, aktualna praktyka organów:
  • Klasyfikacja celna
  • Pochodzenie celne
  • Wartość celna
 3. Procedury i uproszczenia celne
 4. Możliwości związane z automatyzacją procesów celnych w spółce
 5. Podatek VAT w imporcie i eksporcie towarów
 6. Status AEO: korzyści, kryteria, obowiązki
 7. Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

Proponowane szkolenie jest pierwszym z cyklu szeregu szkoleń on-line „Prawo celne w praktyce”, w ramach których planujemy szczegółowe omówienie jeszcze kolejnych zagadnień celnych. W tej chwili planujemy przeprowadzenie szkoleń w poniższych tematach, choć mamy świadomość, że dynamiczny rozwój regulacji oraz praktyki celnej może wpłynąć na konieczność zmiany planowanej agendy.

Do kogo kierowane jest szkolenie?

Szkolenie kierowane jest do specjalistów ds. cła pragnących odświeżyć i rozbudować swoją wiedzę z zakresu regulacji celnych, a także do dyrektorów ds. logistyki, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych, osób zajmujących się sprawami podatkowymi, logistyką i finansami w przedsiębiorstwach, którzy pragną zbudować lub uzupełnić swoje kompetencje z obszaru regulacji celnych.

Materiały

Uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia oraz imienny certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Informacje organizacyjne

Organizator oświadcza, że Szkolenie (w tym informacje, treści przekazywane w jego trakcie oraz w ramach materiałów przesyłanych w jego następstwie) ma charakter akademicki i nie stanowi podatkowej, prawnej ani innego rodzaju profesjonalnej porady czy opinii, zaś Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek informacji przekazanych na Szkoleniu lub w materiałach przekazywanych w związku z nim. Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia ogólne, skierowane do szerokiego grona odbiorców oraz nie stanowi jakiejkolwiek formy indywidualnych konsultacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru i odpowiedzi na wybrane pytania zgłaszane przez uczestników szkolenia podczas sesji Q&A.

Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania szkolenia, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora oraz do odrzucenia zgłoszeń na podstawie Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publiczny.

Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników poprzez wysłanie poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego (wszystkie wymagane rubryki) najpóźniej do godz. 14:00 na dzień przed planowanym terminem szkolenia. Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail.

Adres e-mail uczestnika musi być unikalny, tzn. dwie osoby nie mogą być zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail.

W dniu wysłania formularza rejestracyjnego uczestnik otrzyma, na podany w formularzu adres e-mail, systemowe potwierdzenie rejestracji przez organizatora.

Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane najpóźniej w terminie 2 dni przed datą spotkania (z wyłączeniem przypadku, kiedy zgłoszenie zostanie złożone później, np. dzień przed szkoleniem).

W przypadku braku otrzymania na Państwa adres e-mail potwierdzenia rejestracji lub potwierdzenia udziału prosimy o kontakt pod adresem: ceplszkolenia@deloitteCE.com

W przypadku dużej liczby pytań od uczestników możliwe jest wydłużenie sesji Q&A o maksymalnie 15 minut. W takim przypadku szkolenie zakończy się najpóźniej o godzinie 14:15. W trakcie spotkania zaplanowana jest jedna 15-minutowa przerwa.

Uczestnik szkolenia on-line powinien posiadać dostęp do komputera oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.

Regulamin szkoleń internetowych Deloitte jest dostępny na stronie internetowej.

Organizatorem szkolenia jest spółka Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP: 525-21-91-427.
 

kalkulator
Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w szkoleniu on-line?Czy ta strona była pomocna?