Otwarte szkolenie on-line: Jak przygotować dokumentację cen transferowych do kontroli podatkowej?

Artykuł

Otwarte szkolenie on-line: Jak przygotować dokumentację cen transferowych do kontroli podatkowej?

Szczegółowe omówienie praktycznych aspektów i problemów związanych z przygotowaniem dokumentacji cen transferowych w oparciu o doświadczenia z kontroli podatkowych

Szkolenie on-line: 29 września 2022 r., godz. 10:00-15:00

Chociaż fundamentalne zmiany w odniesieniu do wymogów i zasad przygotowywania dokumentacji cen transferowych zostały wprowadzone prawie 6 lat temu, to kwestie te budzą nadal praktyczne wątpliwości. Jest to wynik między innymi wielokrotnych poprawek do obowiązujących przepisów, wydawanych i następnie zmienianych interpretacji i objaśnień Ministerstwa Finansów jak również skutków, jakie przyniosła dla modeli cen transferowych i łańcuchów wartości dodanej pandemia COVID-19, a także konflikty zbrojne i wprowadzone sankcje.

Równocześnie wprowadzenie od 2019 r. deklaracji TPR po raz pierwszy doprowadziło do osiągnięcia celów przyświecających organom podatkowym – deklaracja ta umożliwiła bowiem gromadzenie dotychczas trudno dostępnych danych na temat podatników, analizowanie ich niemalże w czasie rzeczywistym oraz szybkie i efektywne typowanie podatników do kontroli. Jednocześnie, oświadczenie zarządu odnośnie cen transferowych istotnie podniosło również osobiste ryzyko, związane z nieprawidłowościami w transakcjach z podmiotami powiązanymi.

W kontrolach w zakresie cen transferowych pierwszym i podstawowym źródłem informacji, jakie podlega analizie jest dokumentacja cen transferowych. Jest to bowiem w założeniu jedno z niewielu, jak nie jedyne opracowanie, które w sposób kompleksowy, ale jedocześnie syntetyczny powinno opisywać istotne obszary działalności podatnika i to jak przekładają się na jego wynik podatkowy. Tym samym właściwie przygotowana dokumentacja cen transferowych oraz deklaracja TPR stanowią kluczowe czynniki zmniejszające ryzyko podatkowe wynikające z kontroli podatkowej, a także pozwalające na uniknięcie bądź zminimalizowanie negatywnych konsekwencji z niej wynikających.

W trakcie szkolenia w oparciu o nasze doświadczenia wynikające m.in. z przygotowania kilku tysięcy dokumentacji cen transferowych i uczestnictwo w kilkuset kontrolach podatkowych, ale także perspektywę byłego kontrolera skarbowego, wskażemy jakich unikać błędów przy przygotowywaniu dokumentacji cen transferowych oraz jak działać w trakcie kontroli podatkowej w zakresie cen transferowych.

Szczegóły

Data i godzina
29 września 2022 r.
godz.: 10:00 – 15:00

Koszt uczestnictwa
599 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt
ceplszkolenia@deloitteCE.com

Zarejestruj się

Czego uczestnik dowie się biorąc udział w szkoleniu?

W trakcie szkolenia eksperci Deloitte szczegółowo omówią proces przygotowywania dokumentacji cen transferowych, koncentrując się na dokumentacji lokalnej (Local File), formularzu TPR oraz analizach porównawczych, wskazując na najważniejsze obszary ryzyk, często spotykanych błędów i wątpliwości związanych z ich przygotowaniem. Ponadto omówią aktualne podejście do zagadnień z zakresu cen transferowych prezentowane w trakcie kontroli przez organy podatkowe i możliwe strategie działania w trakcie kontroli.

Program szkolenia oparty jest o rzeczywiste zagadnienia, z jakimi stykają się eksperci w pracy dla klientów w trakcie przygotowywania dokumentacji cen transferowych oraz w trakcie kontroli podatkowych. Dzięki temu program szkolenia uwzględnia realne wątpliwości, jakie powstają po stronie podatników i sposoby ich zaadresowania, zawierając przy tym wiele przykładów praktycznych.

Uczestnicy dowiedzą się m.in., jakie są wyznaczniki uznania transakcji za jednorodne, jak ustalać wartość transakcji w przypadku transakcji finansowych, otrzymanych nieodpłatnych świadczeń bądź wynagrodzenia z tytułu gwarancji i poręczeń, w jaki sposób prezentować transakcje złożone, jak obliczyć wskaźniki rentowności, jaka jest praktyka i zakres informacji prezentowanych w poszczególnych obowiązkowych elementach dokumentacji oraz czy istnieją dodatkowe elementy fakultatywne, o które warto dokumentację cen transferowych rozszerzyć. Ponadto, dowiedzą się w jaki sposób organy podatkowe typują podmioty do kontroli, jakie obszary zwracają szczególną uwagę kontrolujących i jakie najczęściej identyfikują oni nieprawidłowości.

Dzięki szkoleniu uczestnicy będą mieli możliwość modyfikacji procesu przygotowywania bądź wprowadzenia zmian do uprzednio przygotowanej dokumentacji cen transferowych, tak aby wspierała ona podatnika i jego rozliczenia w trakcie kontroli, a nie stanowiła czynnik ryzyka.

Podczas szkolenia przewidziana są dwie sesje Q&A – jedna na każdy blok tematyczny, w trakcie których będą udzielane odpowiedzi na wybrane pytania ze strony uczestników z zakresu tematyki szkolenia.

Prelegentami szkolenia będą uznani eksperci Deloitte posiadający wieloletnie doświadczenie w doradztwie z zakresu cen transferowych.

Agenda szkolenia

Blok I: Dokumentacja cen transferowych

I. Wprowadzenie

 1. Modele cen transferowych – jakie są typowe modele obserwowane na rynku i jaki mają wpływ na zyskowność podatników?
 2. Struktura Local File – jakie informacje niesie dla organów podatkowych?

II. Obszary wątpliwości przy przygotowaniu Local File, TPR i analiz porównawczych

 1. Identyfikacja podmiotów powiązanych – jakie powiązania należy uwzględnić i gdzie szukać o nich informacji?
 2. Zakres transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu – co trzeba dokumentować a co nie?
 3. Transakcje jednorodne – w jaki sposób je identyfikować
 4. Recharakteryzacja / pominięcie transakcji – w jaki sposób organy podatkowe mogą przekwalifikować transakcje?
 5. Transakcje towarowe – kluczowe obszary zainteresowania organów podatkowych i sposób ich prezentacji w Local File
 6. Transakcje usługowe - kluczowe obszary zainteresowania organów podatkowych i sposób ich prezentacji w Local File
 7. Transakcje finansowe - kluczowe obszary zainteresowania organów podatkowych i sposób ich prezentacji w Local File
 8. Transakcje nieodpłatne – czy podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu? Jakie mogą być ich konsekwencje w przypadku kontroli?
 9. Procesy reorganizacyjne – czy mogą być badane pod kątem zachowania zasady ceny rynkowej? W jaki sposób je udokumentować
 10. Analizy porównawcze – gdzie nie szukać danych do ich przygotowania? Jakie wskaźniki rentowności są właściwe dla poszczególnych typów transakcji? Jak porównywać rentowność podatnika i podmiotów porównywalnych? Jakie są wyznaczniki aktualizacji analiz danych porównawczych? Jak organy podatkowe weryfikują analizy porównawcze?
 11. Formularz TPR – jakie informacje w nim zawarte wzbudzają największe zainteresowanie organów podatkowych?
 12. Terminy wykonania obowiązków w zakresie cen transferowych – od kiedy można stosować terminy wprowadzone przez tzw. Polski Ład?
 13. Pierwsza sesja Q&A

Blok II: Praktyka kontroli podatkowych

 1. Jak wygląda kontrola z perspektywy kontrolera?
 2. Typowanie podmiotów do kontroli oraz wykorzystanie baz danych i narzędzi informatycznych
 3. Najczęściej kontrolowane obszary w zakresie cen transferowych
 4. Najczęstsze zarzuty w trakcie kontroli
 5. Najczęstsze błędy podatników obserwowane w trakcie kontroli
 6. Strategia w trakcie kontroli
 7. Druga sesja Q&A

Do kogo kierowane jest szkolenie?

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie dokumentacji cen transferowych, członkowie zarządu, dyrektorzy finansowi, pracownicy działów księgowych/podatkowych w spółkach.

Materiały

Uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia oraz imienny certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Informacje organizacyjne

Organizator oświadcza, że Szkolenie (w tym informacje, treści przekazywane w jego trakcie oraz w ramach materiałów przesyłanych w jego następstwie) ma charakter akademicki i nie stanowi podatkowej, prawnej ani innego rodzaju profesjonalnej porady czy opinii, zaś Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek informacji przekazanych na Szkoleniu lub w materiałach przekazywanych w związku z nim. Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia ogólne, skierowane do szerokiego grona odbiorców oraz nie stanowi jakiejkolwiek formy indywidualnych konsultacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru i odpowiedzi na wybrane pytania zgłaszane przez uczestników szkolenia podczas sesji Q&A.

Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania szkolenia, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora oraz do odrzucenia zgłoszeń na podstawie Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publiczny.

Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników poprzez wysłanie poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego (wszystkie wymagane rubryki) najpóźniej do godz. 14:00 na dzień przed planowanym terminem szkolenia. Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail.

Adres e-mail uczestnika musi być unikalny, tzn. dwie osoby nie mogą być zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail.

W dniu wysłania formularza rejestracyjnego uczestnik otrzyma, na podany w formularzu adres e-mail, systemowe potwierdzenie rejestracji przez organizatora.

Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane najpóźniej w terminie 2 dni przed datą spotkania (z wyłączeniem przypadku, kiedy zgłoszenie zostanie złożone później, np. dzień przed szkoleniem).

W przypadku braku otrzymania na Państwa adres e-mail potwierdzenia rejestracji lub potwierdzenia udziału prosimy o kontakt pod adresem: ceplszkolenia@deloitteCE.com

W przypadku dużej liczby pytań od uczestników możliwe jest wydłużenie sesji Q&A o maksymalnie 15 minut. W takim przypadku szkolenie zakończy się najpóźniej o godzinie 15:15.

Uczestnik szkolenia on-line powinien posiadać dostęp do komputera oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.

Regulamin szkoleń internetowych Deloitte jest dostępny na stronie internetowej.

Organizatorem szkolenia jest spółka Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP: 525-21-91-427.

kalkulator
Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w szkoleniu on-line?Czy ta strona była pomocna?