Otwarte szkolenie on-line: Praca hybrydowa i zdalna w 2023: Jak zbudować zaangażowanie pracowników i zmierzyć efektywność

Artykuł

Otwarte szkolenie on-line: Praca hybrydowa i zdalna w 2023: Jak zbudować zaangażowanie pracowników i zmierzyć efektywność

Wydarzenie skierowane do liderów i ekspertów z działów HR

Szkolenie on-line: 29 marca 2023 r., godz. 10:00-14:00

Czego dowiedzą się uczestnicy szkolenia?

W Polskich organizacjach ustabilizował się model pracy łączący biuro i dom, a w przypadku branży technologicznej przeważającej pracy zdalnej. Pojawiają się również istotne zmiany w ustawodawstwie. Kluczowe jest zapewnienie, aby kultura organizacji, metody współpracy i narzędzia podążały za tymi zmianami. Oznacza to konieczność weryfikacji podejścia do doświadczenia pracowników, jasna wizja przyszłości i opracowanie długofalowej strategii.
Podczas szkolenia omówimy wdrożenie / optymalizację w zakresie takich działań jak:

 • Pomiar efektywności pracy hybrydowej / zdalnej
 • Ocena i podnoszenie kompetencji liderów zespołów
 • Weryfikacja procesów i narzędzi HR
 • Aktualizacja podejścia do budowania zaangażowania i dobrostanu
 • Relacja pracownik-technologia

Zespół Deloitte Human Capital wspierał wdrożenie i pomiar efektywności pracy hybrydowej w dużych organizacjach w Polsce i regionie - dzięki temu wiemy, co decyduje o sukcesie w nowych realiach. Nasze podejście zostało wypracowane na podstawie globalnych narzędzi Deloitte oraz kompleksowej wiedzy na temat specyfiki pracy w Polsce: wyników przeprowadzonych przez nas badań oraz doświadczeń z projektów doradczych związanych z pracą hybrydową i zdalną. W szczególności:

 • Projekty wdrożenia i optymalizacji pracy hybrydowej: badania zaangażowania oraz 360 HYBRID LEADER
 • Metodologia pomiaru efektywności HYBRID TEAM SCAN (ponad 22 000 uczestników)
 • Ogólnopolskie badanie STAN PRACY HYBRYDOWEJ

Data i godzina 

29 marca 2023 r.
godz.: 10:00 – 14:00 

Koszt uczestnictwa 
599 PLN (+23% VAT) 

Rejestracja

Kontakt
aszabowskawalaszczyk@deloittece.com

Agenda szkolenia:

Podczas szkolenia poruszymy następujące zagadnienia:

 1. Praca hybrydowa i zdalna w 2023:
  • Obecna sytuacja na rynku i zmiany w prawodawstwie
  • Jak płynnie przejść od wdrażania do zarządzania pracą hybrydowa / zdalną?
  • Pomiar efektywności i narzędzia optymalizacji
 2. Zarządzanie interakcjami jako fundament kultury organizacji hybrydowej
  • Matryca zespołów w organizacji
  • Intencjonalne budowanie połączeń
  • Rytuały w organizacji i rola HR w ich kształtowaniu
  • Nawyki zespołów i zdrowa kultura spotkań
 3. Ocena i podnoszenie kompetencji liderów zespołów
  • Kluczowe kompetencje menadżerów w epoce work from anywhere
  • Ocena luki kompetencyjnej menadżerów
  • Najczęstsze wyzwania zespołów / liderów
 4. Pomiar i zwiększanie zaangażowania pracowników
  • Czynniki wpływające na zaangażowanie w dobie pracy hybrydowej/ zdalnej
  • Jak zoptymalizować tradycyjne badania zaangażowania?
  • Well-being pracowników
  • Satysfakcja pracowników / klientów wewnętrznych

Do kogo kierowane jest szkolenie?

Szkolenie jest kierowane do dyrektorów HR, HRBP, liderów działów personalnych, działów szkoleń, trenerów wewnętrznych, liderów odpowiedzialnych za wdrażanie pracy hybrydowej.

Materiały

Uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia oraz imienny certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Prowadzący

Eksperci, którzy podzielą się wiedzą:

Zbigniew Łobocki, senior manager, Workforce Transformation & People Analytics

dr Anna Szabowska-Walaszczyk, manager, zespół Workforce Transformation & People Analytics

Organizator oświadcza, że Szkolenie (w tym informacje, treści przekazywane w jego trakcie oraz w ramach materiałów przesyłanych w jego następstwie) ma charakter akademicki i nie stanowi podatkowej, prawnej ani innego rodzaju profesjonalnej porady czy opinii, zaś Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek informacji przekazanych na Szkoleniu lub w materiałach przekazywanych w związku z nim. Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia ogólne, skierowane do szerokiego grona odbiorców oraz nie stanowi jakiejkolwiek formy indywidualnych konsultacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru i odpowiedzi na wybrane pytania zgłaszane przez uczestników szkolenia podczas sesji Q&A.

Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania szkolenia, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora oraz do odrzucenia zgłoszeń na podstawie Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników poprzez wysłanie poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego (wszystkie wymagane rubryki) najpóźniej do godz. 14:00 na dzień przed planowanym terminem szkolenia. Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail.

Adres e-mail uczestnika musi być unikalny, tzn. dwie osoby nie mogą być zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail.

Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane najpóźniej w terminie 2 dni przed datą spotkania (z wyłączeniem przypadku, kiedy zgłoszenie zostanie złożone później, np. dzień przed szkoleniem).

W przypadku braku otrzymania na Państwa adres e-mail potwierdzenia rejestracji lub potwierdzenia udziału prosimy o kontakt pod adresem: aszabowskawalaszczyk@deloittece.com

Uczestnik szkolenia on-line powinien posiadać dostęp do komputera oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.

>> Zobacz regulamin szkoleń internetowych Deloitte

Organizatorem szkolenia jest spółka DELOITTE ADVISORY sp. z o.o. sp. k. z biurem w Warszawie, pod adresem al. Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, KRS 0000761948, NIP 525-27-43-619 (lub spółka określona w regulaminie danego szkolenia, dane spółek Deloitte zamieszczone są na stronie: https://www2.deloitte.com/pl/pl/legal/o-deloitte.html)

Czy ta strona była pomocna?