Climate Check 2021 – klimat i perspektywa biznesu

Artykuł

Climate Check 2021 – klimat i perspektywa biznesu

Niespokojny rok 2020 spowodował spowolnienie działań proklimatycznych, ale nie zmniejszył determinacji firm

Spowolnienie gospodarcze bezpośrednio wpłynęło na ograniczenie budżetów przeznaczonych na działania proklimatyczne, mimo rosnących obaw związanych ze skutkami zmian klimatu. Jak wskazuje raport Climate Check 2021, aż 82 proc. członków kadry kierowniczej obawia się zmian klimatu. Mimo tych obaw, 65% organizacji musiało ograniczyć wydatki na rzecz zrównoważonego rozwoju, przyznając jednocześnie, że świat znajduje się w „punkcie zwrotnym”, aby podjęte na rzecz środowiska działania odniosły skutek.

Raport przedstawia perspektywę biznesu w kluczowym momencie dyskusji na temat klimatu i przyszłości naszej planety. Powstał na podstawie badania, w którym uczestniczyło 750 szefów firm z 13 krajów, przeprowadzono we współpracy z Oxford Economics w styczniu i lutym 2021 roku. Badana próba obejmowała przedstawicieli wszystkich głównych sektorów gospodarki.

Wśród ankietowanej kadry kierowniczej wzrasta przekonanie, że bez względu na okoliczności, takie jak pandemia czy kryzys gospodarczy ochrona klimatu jest priorytetem – zarówno w perspektywie krótko- jak i długoterminowej. Trzy najczęściej podejmowane przez firmę aktywności na rzecz środowiska to: wdrażanie założeń polityki państwa, zachęcanie dostawców do działań proekologicznych oraz wykorzystywanie mniej szkodliwych dla środowiska materiałów.

Climate check 2021: klimat i perspektywa biznesu

Gdy rok temu przygotowywaliśmy pierwszą edycję badania Climate Check, wszyscy dopiero uczyliśmy się funkcjonowania biznesu w nowych warunkach pandemii. Dziś wiemy już, że część naszych obaw się sprawdziła i firmy muszą ograniczać wydatki związane między innymi z działaniami na rzecz środowiska. Z drugiej strony, znacznie wzrosła świadomość ekologiczna przedsiębiorców. Niemal 60 proc. z nich uważa, że osiągnęliśmy punkt krytyczny i reakcja na zmiany klimatu jest koniecznością. Co więcej, przedsiębiorcy wierzą w skuteczność swoich działań – zdaniem 63 proc. z nich podjęcie aktywności zminimalizuje negatywne skutki zmian klimatu

Irena Pichola, partner, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej, Deloitte

Najważniejsze wnioski z badania:

  • 65 proc. badanych twierdzi, że ich firmy są zmuszone ograniczyć budżety inicjatyw proekologicznych ze względu na pandemię.
  • Mimo pandemii i trudności gospodarczych niemal 25 proc. badanych twierdzi, że ich firmy planują przyspieszenie podejmowanych działań proekologicznych w nadchodzących miesiącach.
  • Na podejmowanie inicjatyw proekologicznych największy wpływ mają dwa czynniki: zmieniające się warunki regulacyjne i polityczne oraz rosnąca aktywność udziałowców i pracowników.
  • Szefowie firm zainteresowani obszarem zrównoważonego rozwoju kładą nacisk na edukowanie i delegowanie uprawnień w toku podejmowania decyzji uwzględniających wpływ na środowisko.
  • Współpracują ponadto z innymi instytucjami, w tym z innymi firmami i z organami rządowymi, przy opracowywaniu rozwiązań stanowiących reakcję na zmianę klimatu.

Climate check 2021: klimat i perspektywa biznesu

Climate check 2021

Klimat i perspektywa biznesu

Niespokojny 2020 rok spowodował spowolnienie działań proklimatycznych, ale nie zmniejszył determinacji

Pobierz raport