Deloitte akredytowanym partnerem doradczym CDP w regionie Europy Środkowej

Artykuł

Deloitte akredytowanym partnerem doradczym CDP w regionie Europy Środkowej

Uzyskanie statusu akredytowanego partnera CDP podkreśla nasze kompetencje w zakresie wspierania klientów w transformacji, podejmowaniu działań ograniczających wpływ działalności na środowisko i w dążeniu do pozycji lidera w zakresie działań na rzecz klimatu.

 

O CDP

CDP (dawniej Carbon Disclosure Project) to organizacja pozarządowa założona w 2000 roku w celu monitorowania i zarządzania wpływem na środowisko funduszy, firm, miast, państw i regionów. Jest to więc platforma łącząca inwestorów, przedsiębiorców i władze publiczne w celu osiągnięcia wspólnego celu: walki ze zmianami klimatycznymi.

Misja CDP inspirowana jest słowami guru nauk o zarządzaniu, Petera Druckera:

Nie możesz zarządzać tym, czego nie mierzysz

Misją CDP jest budowanie świadomości klimatycznej, a także poprawa jakości mierzenia i ujawniania krytycznych danych środowiskowych, co jest niezbędne do skutecznego zarządzania ryzykiem związanym ze zmianami klimatu i ograniczania szkód środowiskowych.

Każdego roku CDP przeprowadza proces raportowania, zachęcając organizacje do ujawniania działań, które podejmują celu przeciwdziałania zmianom klimatu i wylesianiu oraz w celu utrzymania bezpieczeństwa ekosystemów wodnych. Na podstawie dostarczonych informacji podmioty poddawane są ocenie punktowej. Scoring ma na celu zachęcenie ich do wdrożenia działań usprawniających. Wyniki scoringu ujawniane są na dedykowanej stronie internetowej.

 

CDP dla przedsiębiorstw

Inwestorzy, klienci i inni interesariusze wywierają coraz większą presję na przedsiębiorstwa oczekując monitorowania i zarządzania ich wpływem na środowisko. Ujawnianie informacji w ramach CDP może poprawić reputację firmy i ułatwić komunikację z interesariuszami, umożliwiając dostęp do nowych źródeł finansowania. Co więcej, raportowanie za pośrednictwem CDP pozwala firmom odpowiedzieć na oczekiwania legislacyjne, które przyniesie nowa dyrektywa CSRD o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Jednak głównym powodem, dla którego warto w systematyczny sposób mierzyć i zarządzać wpływem organizacji na środowisko są wymierne korzyści biznesowe. Świadomość ryzyka i pojawiających się możliwości umożliwia opracowanie strategii opartej na rzetelnych danych. Ponadto metodyka CDP mobilizuje firmy do zarządzania swoim łańcuchem dostaw, co pozwala na wspieranie kontrahentów w transformacji zgodnej z globalnymi ambicjami zrównoważonego rozwoju.

 

CDP dla inwestorów

Inwestorzy odgrywają kluczową rolę w transformacji, a zarządzanie kwestiami środowiskowymi staje się coraz częściej kluczową kwestią przy podejmowania decyzji inwestycyjnych. W imieniu inwestorów CDP może zażądać od spółek ujawnienia informacji dotyczących ich wpływu na środowisko. System ujawnień CDP był rozwijany przez lata, dzięki czemu inwestorzy otrzymują spójny, kompleksowy i porównywalny zbiór danych wspierających wybór podmiotów do współpracy.

 

CDP dla państw, regionów, miast, rządów i władz publicznych

CDP-ICLEI Track to wiodąca platforma raportowania klimatycznego i metodyka rozliczania postępów miast w zakresie mierzenia ich wpływu na środowisko. Narzędzie to nie tylko pomaga miastom w realizacji ich celów klimatycznych, ale także śledzi postępy w kampaniach wspieranych przez ONZ, takich jak Race to Zero.

CDP zapewnia również globalną platformę dzielenia się swoimi danymi klimatycznymi dla regionów. Przystępując do systemu ujawnień CDP, regiony uzyskują dostęp do globalnych inicjatyw i ekspertów, którzy mogą pomóc im kierować i ulepszać ich ambicje klimatyczne.

W 2022 r. CDP uruchomiło nowy model ujawniania informacji środowiskowych przygotowany specjalnie dla władz publicznych. Został on stworzony w odpowiedzi na zainteresowanie społeczeństwa, inwestorów i regulatorów wpływem administracji publicznej na środowisko i ryzyka klimatyczne, a także w celu rzetelnego porównania wyników poszczególnych rządów.

Wreszcie, CDP pomaga administracji publicznej w budowaniu zdolności instytucjonalnych poprzez dostarczanie informacji rynkowych i politycznych za pośrednictwem biuletynów, newsletterów, strony internetowej oraz podczas licznych konferencji. Ponadto organizacja współpracuje z decydentami politycznymi i organami regulacyjnymi w celu rozwoju agendy środowiskowej, często we współpracy z innymi wiodącymi organizacjami pozarządowymi.

Nasza oferta

Deloitte ma bogate doświadczenie we wspieraniu organizacji, instytucji i przedsiębiorstw w procesie transformacji. Dzięki naszemu statusowi partnera doradczego CDP, jesteśmy gotowi do zaproponowania jeszcze bardziej kompleksowego wsparcia dla różnych organizacji. Zakres naszych usług obejmuje:

  • Opracowanie strategii dekarbonizacji
  • Opracowanie polityki kompensacji emisji
  • Wzmacnianie zrozumienia znaczenia zarządzania ESG poprzez szkolenia dla kadry zarządzającej
  • Obliczanie śladu węglowego w zakresie 1, 2 i 3
  • Obliczanie śladu węglowego dostarczanych towarów i usług
  • Wspieranie dekarbonizacji łańcucha dostaw
  • Włączenie celów klimatycznych i środowiskowych w procesy decyzyjne
  • Określenie wskaźników ESG, które będą wspierać pozyskiwanie finansowania
  • Wyjaśnianie obecnych i nadchodzących ram regulacyjnych

Czy ta strona była pomocna?