Ocena ryzyka zmian klimatycznych

Artykuł

Ocena ryzyka zmian klimatycznych

Odpowiedź na wyzwania zawarte w zaleceniach TCFD

Działalność człowieka, skutkująca emisją gazów cieplarnianych czy zmianami w użytkowaniu gruntów, zwiększyła średnią temperaturę powietrza na powierzchni Ziemi i doprowadziła do zachwiania globalnej równowagi systemu klimatycznego. Teraz, gdy rośnie świadomość zmian klimatycznych w społeczeństwie, czas na kolejny etap: zmiany w kulturze biznesowej.

Działania bardziej zrównoważone i odpowiedzialne mogą być podejmowane częściej i z pozytywnym skutkiem, ale w tym celu konieczna jest współpraca świata biznesu i finansów. To, jak przedsiębiorstwa będą interpretować i jak włączą zarządzanie ryzykiem związanym ze zrównoważonym rozwojem do swoich codziennych procesów, jak będą je kontrolować i jak przekażą wnioski i obserwacje na ten temat interesariuszom, a także to, jak branża finansowa będzie korzystać z informacji tego typu i czy wpłyną one na proces podejmowania decyzji inwestycyjnych - będzie miało ogromne znaczenie. Wszystkim tym działaniom przyświeca wspólny cel: zwiększenie pozytywnego oddziaływania i spełnienie globalnych zobowiązań klimatycznych zmierzających do ograniczenia wzrostu średniej temperatury na świecie do 2°C.

Deloitte oferuje dostosowane do potrzeb i kompleksowe rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem klimatycznym i raportowania na ich temat. Pomagamy poszczególnym organizacjom w identyfikacji oraz ocenie szans i zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi.

Dowiedz się więcej o wyzwaniach związanych ze zmianami klimatycznymi i jak możemy Ci pomóc.

Ocena ryzyka zmian klimatycznych