Klimat, zmiany klimatu, zanieczyszczenie środowiska, gospodarka o obiegu zamkniętym, GOZ, zrównoważony rozwój

Artykuł

Odpowiedzialność się opłaca

Sustainability Insights 1/2019

Rok 2018 obfitował w wydarzenia z zakresu odpowiedzialnego korzystania z zasobów i adaptacji do zmian klimatycznych. Przyniósł także zapowiedzi istotnych zmian w obszarze regulacji dotyczących gospodarowania odpadami - unijną strategię dotycząca tworzyw sztucznych, pakiet dyrektyw dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym a także projekt dyrektywy w zakresie produktów jednorazowego użytku z plastiku. W 2019 możemy spodziewać się kolejnych kroków zmierzających do wdrożenia tych dyrektyw w praktyce.

Nowe regulacje są ważne, jednak poprawa w zakresie ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko będzie wymagać zaangażowania wszystkich uczestników rynku, także biznesu.  A czy wyzwania środowiskowe stają się także coraz bardziej oczywiste i ważne także dla liderów firm w Polsce? Irena Pichola, Partner w Deloitte i członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu opowiada o tym jak liderzy spotykający się w ramach działającej przy FOB Rady Odpowiedzialnego Przywództwa chcą kreować odpowiedzialny biznes, czyli m.in taki,  dla którego troska o środowisko naturalne jest ważna.

Irena Pichola, członkini zarządu FOB o Radzie Odpowiedzialnego Przywództwa

A o tym, że taka troska także się opłaca, mówi najnowszy globalny report Deloitte, prezentowany podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Davos. Analitycy Deloitte i Forbes Insights przepytali 2000 prezesów z dziewiętnastu krajów i wyróżnili cechy najskuteczniejszych liderów i najbardziej efektywnych organizacji.  Ponad połowa ankietowanych zauważyła, że tworzenie produktów i usług świadomie i z troską o otoczenie, jest nie tylko społecznie odpowiedzialne, ale przynosi nowe źródła dochodów i przyczynia się do zwiększenia rentowności firmy. Co pokazuje, że zysk i podejmowanie działań w interesie społecznym mogą harmonijnie współistnieć.

W najnowszym numerze newslettera Sustainability Insights:

Plastik nasz powszedni

O ograniczeniu zanieczyszczeń tworzywami sztucznymi rozmawiają już wszyscy – od Komisji Europejskiej po lokalne społeczności polskich miast. Pomimo wysiłków coraz większej rzeszy ludzi zaangażowanych w walkę na rzecz ochrony środowiska i miliardów wpakowanych na przestrzeni dekad w proekologiczne działania, człowiek nadal w skrajnie nieodpowiedzialny sposób produkuje, konsumuje i porzuca odpady.  Przy obecnej skali zużycia tworzyw sztucznych i niskim poziomie recyklingu (zaledwie 5 proc. globalnie) w 2050 r. w oceanach będzie więcej plastiku niż ryb!

O tym jak skomplikowany i niejednoznaczny jest temat wykorzystania plastiku i jakie zmiany czekają polskich przedsiębiorców w związku z nowymi regulacjami w tekście Julii Patorskiej i w naszych najnowszych materiałach prasowych.

Informacja prasowa:

Sektor opakowań to branża, która w pierwszej kolejności będzie musiała znaleźć sposób na skuteczny recykling odpadów z plastiku.

>> Przejdź do strony <<

Raport „Zamknięty obieg – otwarte możliwości”

Odpowiedzią na stojące przed nami wyzwania i rozwiązaniem problemów z ilością odpadów jakie rocznie “produkujemy” jest wdrożenie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). GOZ odciąża środowisko, umożliwia wzrost gospodarczy przy jednoczesnym zmniejszeniu i optymalizacji zużycia zasobów, głęboko przekształca schematy łańcuchów produkcji i konsumpcji oraz projektuje na nowo skuteczne modele biznesowe.

Może też przynieść wymierne korzyści finansowe. Nasze wyliczenia pokazują, że redukcja już o 1% zużycia materiałów i energii we wszystkich sektorach daje możliwość uzyskania wartości dodanej dla gospodarki na poziomie 19,5 miliarda złotych.

Raport Deloitte „Zamknięty obieg- otwarte możliwości” i więcej informacji na temat tego jak wdrożyć zasady gospodarki o obiegu zamkniętym TUTAJ

Zachęcamy też do zobaczenia rozmowy z Ireną Picholą nagranej podczas konferencji European Economic Congress Green, na której prezentowaliśmy raport po raz pierwszy.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

>> Zobacz więcej informacji <<

EEC Green 2018: Rozmowa z Ireną Picholą, Partner, Leader of Sustainability Consulting, Deloitte

Klimat ryzyka

W ostatnich latach obserwujemy wzrost ekstremalnych zjawisk klimatycznych. Jednocześnie koszty nimi wywołane wzrastają. Ponad 16 mld zł – tyle kosztowałaby Polskę powódź z 2010 r., gdyby zdarzyła się w roku 2018! Uderzając z taką samą siłą jak osiem lat temu, żywioł spowodowałby straty większe aż o 21 proc. Jeśli Polska nie wdroży spójnej polityki zarządzania ryzykiem, większe straty spowodowane zjawiskami pogodowymi staną się realne – alarmuje Polska Izba Ubezpieczeń w raporcie „Klimat ryzyka. Jak prewencja i ubezpieczenia mogą ograniczyć wpływ katastrof naturalnych na otoczenie?”, przygotowanym wraz z Deloitte.

Zachęcamy także do odsłuchania rozmowy z Julią Patorską, liderem zespołu analiz ekonomicznych w Deloitte i Rafałem Mańkowskim, analitykiem Polskiej Izby Ubezpieczeń na temat kosztów społeczno-ekonomicznych związanych ze zmianami klimatu.

Podcast:

Klimat ryzyk - jak prewencja i ubezpieczenia mogą ograniczyć wpływ katastrof naturalnych na otoczenie.

>> Odsłuchaj podcast <<

Adaptacja do zmian klimatu

9 stycznia 2019 r. odbyła się w Warszawie konferencja podsumowująca realizację projektu Ministerstwa Środowiska ,,Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”, który wspieraliśmy. Obok blisko 200 uczestników, w wydarzeniu wzięli udział Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda, Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, a także eksperci zaangażowani w przygotowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla 44 polskich miast. Deloitte na scenie konferencyjnej reprezentował Simon Bedford, Partner w brytyjskim oddziale Deloitte. W swoim wystąpieniu podkreślał rolę finansowania działań związanych z adaptacją do zmian klimatu. Podczas konferencji zostali ogłoszeni laureaci konkursu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych „Wczujmy się w klimat – adaptacja do zmian klimatu wokół nas”. Pełną listę zwycięzców i nagrodzone prace można zobaczyć TUTAJ

Liderzy wpływu społecznego

Czwarta rewolucja przemysłowa redefiniuje nasze życie i metody pracy. To duża presja dla liderów na całym świecie, by przygotować swoje firmy i pracowników do nowych wyzwań. Zmiany w świecie biznesu kształtują też nowe modele przywództwa. Analitycy Deloitte i Forbes Insights zbadali cechy wyróżniające najskuteczniejszych liderów i najbardziej efektywne organizacje i opisali je w raporcie: Leadership in the Fourth Industrial Revolution: Faces of progress.

Okazuje się, że wpływ społeczny to najważniejszy miernik sukcesu używany dziś przez liderów biznesu – na ten element wskazało 34 proc. ankietowanych, czyli dwa razy więcej niż na wyniki finansowe (17 proc.), czy satysfakcję pracowników oraz klientów (17 proc.). Ponadto, ponad połowa ankietowanych (53 proc.) zauważyła, że rozwijanie biznesu silnie opartego na wpływie społecznym zaowocowało nowymi źródłami przychodów przez ich firmy.

Raport:

Cztery typy przywódców w dobie Przemysłu 4.0

>> Dowiedz się więcej <<
 

Subskrybuj "Sustainability Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.