Strategia plastikowa i kosmetyki

Artykuł

Strategia plastikowa i kosmetyki

Raport Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego

Wrzesień 2019

Gwałtowne zmiany klimatyczne w ostatnich dekadach są spowodowane przez działalność człowieka i tylko człowiek może je zatrzymać. „Nie mamy planu B, bo nie mamy planety B” – brzmiało hasło paryskiej konferencji klimatycznej w 2015 r., podczas której ponad 200 państw całego globu podjęło zobowiązania dotyczące ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Jako, że jednym z najpoważniejszych problemów środowiskowych jest kwestia odpadów plastikowych, dużą rolę do odegrania w procesie odwracania zmian naszej planety ma sektor kosmetyczny.

Od 80 do 85 proc. wszystkich odpadów znajdowanych na europejskich plażach wytworzonych jest z tworzyw sztucznych1 . Tak jak cały świat, Europa ma coraz większy problem ze śmieciami. Jednocześnie jako kontynent mamy ograniczony dostęp do zasobów nieodnawialnych – ropy, z której produkuje się plastik.

W tej sytuacji konieczne jest podjęcie odpowiednich działań przez każdy sektor gospodarki, każdą firmę, instytucję i każdego człowieka. Unia Europejska, której Polska jest ważnym członkiem, podjęła rolę globalnego lidera w walce z zanieczyszczeniem środowiska. Naturalnym i niezbędnym wyborem oraz kierunkiem polityki europejskiej stało się podjęcie działań zmierzających do zamknięcia obiegu tworzyw sztucznych w gospodarce. Wyrazem tych starań jest koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) i Strategia Plastikowa.

Poważne zmiany czekają wiele sektorów, w tym także sektor kosmetyczny. Dla przedsiębiorców w Polsce dostosowanie się do wymogów GOZ i Strategii Plastikowej będzie tym większym wyzwaniem, że system gospodarki odpadami i mechanizmy jego finansowania w naszym kraju dopiero się tworzą. Sektor kosmetyczny, jako jeden z bardzo istotnych interesariuszy tego procesu, powinien aktywnie współuczestniczyć w kształtowaniu zarówno przepisów, jak i praktyki działania w tym zakresie.

Sektor kosmetyczny dąży do zamknięcia obiegu tworzyw w gospodarce, aby nie trafiały do środowiska i by odpady były wykorzystywane jako surowiec. W Strategii Plastikowej przewidziano konkretne rozwiązania, które mają nas przybliżyć do tego celu: zwiększenie recyklingu tworzyw wykorzystywanych w sektorze kosmetycznym, w szczególności opakowań, minimalizację powstawania odpadów, i współdziałanie wszystkich uczestników łańcucha wartości.

Niniejszy raport Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego i Deloitte Polska przedstawia stanowisko sektora kosmetycznego wobec Strategii Plastikowej, analizę sytuacji/rynku w zakresie przygotowań do jej realizacji, w tym wyzwań i dobrych praktyk sektora kosmetycznego. Rysuje także rekomendacje dla poszczególnych uczestników łańcucha wartości tworzyw, w szczególności opakowań. Raport jest również deklaracją pełnego zaangażowania sektora kosmetycznego w cele Strategii Plastikowej.

Raport został zaprezentowany podczas konferencji organizowanej przez Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego „Strategia Plastikowa i Kosmetyki. Nowa Era Opakowań”, poświęconej przygotowaniom sektora do realizacji celów unijnego dokumentu. Wzięło w niej udział ponad 200 osób z 84 firm. Nie zabrakło wystąpień ekspertów z dziedzin materiałoznawstwa, recyklingu czy ekodesignu. Wniosek jest jeden: temat jest trudny i dziś nie ma jeszcze prostego i akceptowanego przez wszystkich rozwiązania. Tym niemniej, jak podkreśliła Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Jadwiga Emilewicz, otwierając wydarzenie, sektor kosmetyczny jest pierwszym, który w tak kompleksowy sposób mierzy się z wyzwaniami czekającymi przedsiębiorców i polską gospodarkę, w związku z bardzo intensywnymi działaniami Unii Europejskiej na rzecz walki z odpadami z tworzyw sztucznych.

Raport Strategia Plastikowa i Kosmetyki

Pobierz tutaj