UpLink

Artykuł

UpLink

Nowa platforma cyfrowa do gromadzenia pomysłów wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju

UpLink to platforma crowdsourcingowa będąca produktem rocznej współpracy Światowego Forum Ekonomicznego (WEF), Salesforce, Deloitte i Microsoft/ LinkedIn, która ma gromadzić przedsiębiorców i ekspertów w celu pozyskiwania pomysłów i innowacji wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Wiele firm korzysta z crowdsourcingu, poszukując nowych pomysłów i dotychczas niewykorzystywanych źródeł informacji i talentów. Teraz z „technologii tłumu” korzysta Światowe Forum Ekonomiczne (WEF), poszukując rozwiązań najbardziej palących problemów współczesnego świata.


Platforma cyfrowa UpLink, której wersję demo przedstawiono w Davos podczas Forum Ekonomicznego i która, zgodnie z zapowiedziami, zostanie udostępniona publicznie w przyszłym miesiącu, ma na celu umożliwienie uczestnictwa i zwiększenie zaangażowania organizacji międzynarodowych, rządów, instytutów naukowych, firm, przedsiębiorstw, grup społecznościowych, aktywistów społecznych i innych zainteresowanych w realizacji agendy zrównoważonego rozwoju ONZ do roku 2030.

Zobacz relację z prezentacji platformy w Davos

ONZ wyznaczył Cele Zrównoważonego Rozwoju, obejmujące 17 celów i 169 związanych z nimi zadań, stanowiących odpowiedź na najważniejsze problemy społeczne i próbę ich rozwiązania poprzez poprawę skuteczności działania opieki zdrowotnej, upowszechnianie edukacji, eliminację nierówności i pobudzanie rozwoju gospodarczego. Towarzyszyć im będą inicjatywy, ukierunkowane na m.in. łagodzenie skutków zmiany klimatu, ochronę zasobów oceanicznych i leśnych.  Cele te przyjęli światowi przywódcy na historycznym szczycie ONZ w roku 2015. UpLink będzie miejscem zbierania i wymiany doświadczeń i informacji, dotyczących największych problemów i przeszkód na drodze do osiągnięcia tych celów. Umożliwi wszystkim zainteresowanym promowanie, wspieranie, a nawet finansowanie inicjatyw, dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Crowdsourcingowy charakter platformy ułatwia nawiązanie współpracy z osobami i instytucjami, mającymi podobne cele, w szczególności z grupami, które dotychczas nie miały kontaktu. Pierwsza już utworzona społeczność zajmie się celem 14. „Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony”. Łączy ona ludzi, zainteresowanych światową gospodarką morską i przeciwdziałaniem skutkom zmiany klimatu.   

Uruchomienie i rozbudowa platformy UpLink przypada na okres, w którym wiele firm poszukuje sposobów działania w duchu odpowiedzialności społecznej.

Zobacz jak działa UpLink