Alert europejski - Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim

Analizy

100 mln PLN na dofinansowanie projektów dotyczących efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu

Działanie 1.7 / Poddziałanie 1.7.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Alert europejski (8/2018)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs, w ramach którego przedsiębiorcy, ale również jednostki samorządu terytorialnego i działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, spółdzielnie mieszkaniowe oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego (nie będące przedsiębiorcami) mogą ubiegać się o wsparcie na dofinansowanie projektów dotyczących efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu w województwie śląskim.

Nabór wniosków potrwa od 30 maja do 27 lipca 2018 r., a budżet pierwszego konkursu wyniesie 100 milionów złotych. Planowane rozstrzygnięcie konkursu i złożonych wniosków ma nastąpić w styczniu 2019 roku, tak aby całkowity okres oceny nie trwał dłużej niż 120 dni. Ocena obejmie formalną weryfikację wniosku o dofinansowanie oraz merytoryczną ocenę planowanego projektu w oparciu o dwustopniowe kryteria. Jednym z warunków otrzymania dofinansowania przez firmy lub JST będzie zgodność projektu ze Strategią ZIT i z planem gospodarki niskoemisyjnej, a także wykorzystanie w inwestycji odnawialnych źródeł energii oraz energii ciepła odpadowego.

Projekty ubiegające się o dofinansowanie muszą być zlokalizowane w województwie śląskim.

Alert europejski 8/2018

Szczegóły dotyczące konkursu

Jak możemy pomóc firmom i JST pragnącym skorzystać z programu "Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim"

  • Jesteśmy jednym z najbardziej doświadczonych zespołów w dziedzinie wspierania biznesu w pozyskiwaniu niekomercyjnego wsparcia na polskim rynku.
  • Realizowaliśmy dla przedsiębiorstw z regionu wiele projektów w zakresie m.in. inwestycji, B+R i środowiska.
  • Mamy doświadczenie w przygotowywaniu strategii finansowania inwestycji ze źródeł publicznych, przygotowywaniu wniosków o pomoc publiczną oraz we wdrażaniu i zarządzaniu dofinansowanymi projektami.
  • Przy ubieganiu się o pomoc publiczną oraz w trakcie wdrażania projektu nasi eksperci współpracują z doradcami Deloitte z innych dziedzin: podatków, prawa, innowacji, analizy oddziaływania na środowisko oraz szkoleń.
Czy ta strona była pomocna?