B+R, działalność badawczo-rozwojowa

Analizy

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Działanie 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Alert europejski (1/2019) | 13 lutego 2019 r.

11 lutego 2019 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs w ramach Działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) – wsparcie inwestycji w infrastrukturę badawczo rozwojową (B+R) przedsiębiorstw.

Jest to jeden z niewielu konkursów w ramach POIR, w którym dofinansowanie otrzymać mogą projekty realizowane w województwie mazowieckim – z puli 400 mln PLN przeznaczonych na wsparcie planowanych inwestycji w infrastrukturę B+R, 50 mln PLN dedykowanych jest projektom zlokalizowanym na Mazowszu.

Działanie oferuje dofinansowanie kosztów związanych z zakupem aparatury, sprzętu, technologii i innej niezbędnej infrastruktury, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Konkurs dedykowany jest przedsiębiorcom bez względu na wielkość.

Ocena projektów i zatwierdzenie listy rankingowej nie powinno przekroczyć 90 dni.
 

TERMIN NABORU od 11.03.2019 r. do 30.04.2019 r.

Wymogi kluczowe:

  • Projekt polega na inwestycji w utworzenie lub rozwój CBR zlokalizowanego na terenie RP
  • Wnioskodawca posiada potencjał do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych
  • Realizacja projektu rozpocznie się po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu
  • Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację
  • Realizacja projektu przewiduje współpracę z MŚP, organizacją badawczą lub podmiotem trzeciego sektora (wymóg dla dużych przedsiębiorstw)
  • Finansowe założenia projektu potwierdzają jego opłacalność oraz trwałość finansową
  • Przedstawienie agendy badawczej (opisu prac B+R planowanych do realizacji z wykorzystaniem zakupionej infrastruktury)

W przypadku gdy kilka projektów uzyska tę samą liczbę punktów, a alokacja przeznaczona na konkurs nie będzie pozwalała na objęcie wsparciem wszystkich projektów, o kolejności na Liście rankingowej decydować będą kryteria rozstrzygające:

  1. Wartość nakładów na działalność B+R
  2. Udział środków Wnioskodawcy w finansowaniu projektu (ponad wymagany minimalny wkład własny wynikający z zasad udzielania pomocy publicznej lub innych przepisów)
  3. Poziom bezrobocia na obszarze gdzie realizowana jest inwestycja

Subskrybuj "Alerty europejskie"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?