system kaucji za plastik

Artykuł

Kaucja za plastik nie czy, ale jak wdrażać system

Istnieją państwa, gdzie system jest dobrowolny, ale przez wiele zachęt i mądrych rozwiązań funkcjonuje sprawnie

Artykuł ukazał się w dzienniku Rzeczpospolita 4 lutego 2019

System kaucyjny wydaje się być dziś jedynym rozwiązaniem w kontekście zmieniających się regulacji unijnych i coraz wyższych wymogów w zakresie recyklingu. Dlatego dyskusja, której jesteśmy ostatnio świadkiem i uczestnikiem nie powinna się skupiać na zadawaniu pytania, czy jest to dobry sposób, ale jak sprawić, by system ten był skuteczny oraz efektywny kosztowo.

Doświadczenia krajów, w których wdrożono system kaucyjny dla opakowań po napojach jednorazowego użytku, wskazują, że może on przynieść szereg korzyści - wzrost poziomów ich recyklingu, poprawę jakości gromadzonego surowca, zmniejszenie ilości odpadów w przestrzeni publicznej i zwiększenie świadomości obywateli w zakresie recyklingu czy ograniczenie wolumenu śmieci, który trafia do domowych pieców.

Równocześnie nie ma jednego modelu takiego systemu, który można bezpośrednio wdrożyć w naszym kraju. Porównywanie się z systemami z innych krajów często prowadzi do błędnych wniosków, bowiem struktura gospodarki, rynku napojów, sieci sprzedaży, systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, nawyki konsumentów, a nawet istnienie nieobowiązkowego systemu zwrotnej butelki wymaga szczegółowego planu działania.

Powiększ skan klikając na strzałki w prawym dolnym rogu

Subskrybuj "Sustainability Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.