Kradzież treści wideo w Internecie

Analizy

Kradzież treści wideo w Internecie

Analiza wpływu zjawiska piractwa internetowego treści audiowizualnych, w tym telewizyjnych, na gospodarkę Polski

Lipiec 2023

Niniejszy raport przygotowany przez ekspertów Deloitte na zlecenie Stowarzyszenia Sygnał jest próbą uchwycenia zjawiska piractwa treści telewizyjnych, jego skali, specyfiki, przyczyn i skutków. Kradzież treści i szerzej własności intelektualnej w Internecie, jest zagadnieniem złożonym, którego nie da się zamknąć w ramach kilku liczb odpowiadających na wszystkie pytania. 

Problem ten ma charakter biznesowy, technologiczny, prawny i społeczny. Analiza opiera się na różnorodnych źródłach, takich jak badania konsumenckie, analizy ekonomiczne i wywiady eksperckie. W raporcie porównuje się skalę piractwa treści telewizyjnych w 2023 roku do sytuacji sprzed 6 lat.

Aktualnie 7,3 mln użytkowników korzysta z serwisów pirackich, więcej niż z jakiegokolwiek legalnego serwisu VOD oferowanego przez podmioty telewizyjne w Polsce. Jednak liczba ta jest o 900 000 osób mniejsza niż 6 lat temu, co stanowi spadek o 11%. W tym samym czasie legalne serwisy oferujące treści zanotowały wzrost o 7,7 mln użytkowników, co stanowi wzrost o 67%. Oznacza to, że rynek w pewnym stopniu odpowiedział na potrzeby konsumentów treści wideo online i dostosował swoje oferty. Podjęto również działania mające na celu zwalczanie piractwa, takie jak blokowanie przepływów finansowych do serwisów pirackich i edukacja organów ścigania.

Widać efekty tych działań - poziom emisji reklam na serwisach pirackich spadł o 20%, podczas gdy rynek reklamy wideo wzrósł o 1/3. Renomowani pośrednicy płatności przestali obsługiwać serwisy monetyzujące kradzione treści, a wyroki sądowe związane z działalnością serwisów pirackich osiągnęły rekordowe kwoty.

Jednak rynek piracki dostosowuje się do zmieniających się warunków. Metody dystrybucji, takie jak streaming online i IPTV, zyskują popularność. Piractwo w mediach społecznościowych zyskuje na znaczeniu. Pojawiają się nowe metody monetyzacji, a serwisy są przenoszone do krajów, gdzie ochrona własności intelektualnej praktycznie nie istnieje.

Raport przedstawia również postrzeganie piractwa przez użytkowników. Wielu z nich jest świadomych zagrożeń związanych z nielegalnym korzystaniem z treści, ale nie są to wystarczające powody, by zrezygnować z serwisów pirackich. Niektórzy użytkownicy nie zdają sobie sprawy z nielegalnego charakteru tych serwisów lub racjonalizują swoje zachowanie. Działania mające wpływ na zachowania konsumentów są ograniczone, a blokowanie nielegalnej dystrybucji utworów audiowizualnych odgrywa istotną rolę w zwalczaniu piractwa cyfrowego.

Choć wiele udało się poprawić, obecna sytuacja pokazuje, że istnieją granice działań możliwych do wprowadzenia przy obecnych mechanizmach rynkowych. Mimo dokonanego wielkim wysiłkiem zmniejszenia liczby użytkowników serwisów pirackich, straty ponoszone przez branżę rosły szybciej. Osoby, które konsumują najwięcej treści audiowizualnych, częściej niż inne kierują się do serwisów pirackich, a łączna konsumpcja treści audiowizualnych w tych serwisach wzrosła w ostatnich latach. Straty rynku telewizyjnego związane z nielegalną dystrybucją treści wynoszą 3 mld złotych, a łączna wartość nielegalnej konsumpcji może przekroczyć 7 mld złotych. Analiza innych rynków i opinie ekspertów wskazują, że konieczne są bardziej kompleksowe rozwiązania rynkowe, które obejmą wprowadzenie odpowiednich regulacji i zdecydowanych działań administracyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu!

Document

Raport: Kradzież treści wideo w internecie

Analiza wpływu zjawiska piractwa internetowego treści audiowizualnych, w tym telewizyjnych, na gospodarkę Polski

Warszawa, Lipiec 2023

Pobierz raport (PDF)
Czy ta strona była pomocna?