Piractwo w Internecie

Artykuł

Piractwo w Internecie – straty dla kultury i gospodarki

Analiza wpływu zjawiska piractwa internetowego na gospodarkę Polski na wybranych rynkach kultury

Czerwiec 2017 r.

W raporcie czytamy, że co drugi polski internauta w wieku 15-75 lat korzysta z nielegalnych źródeł poszukując treści.

Raport „Piractwo w Internecie - straty dla kultury i gospodarki. Analiza wpływu zjawiska piractwa internetowego na gospodarkę Polski na wybranych rynkach kultury” został przygotowany przez Deloitte na zlecenie Stowarzyszenia Kreatywna Polska.

Premiera raportu odbyła się 21 czerwca 2017r. podczas konferencji Stowarzyszenia Kreatywna Polska, Partnerów i Partnera merytorycznego firmy Deloitte.
 

Kluczowe liczby

Jak pokazuje raport łączne roczne straty generowane w polskiej gospodarce (w 2016 r.) w wyniku istnienia zjawiska piractwa treści w Internecie na badanych rynkach kreatywnych: telewizyjnym i filmowym, muzycznym, książkowym oraz prasowym wynoszą:

 • ponad 3 mld PLN utraconego PKB - to kwota, którą można by pokryć ok. 30 proc. rocznych wydatków Skarbu Państwa na kulturę i media za 2015 r. lub zakupić po 4 bilety do kina dla każdego obywatela Polski,
 • 27,5 tys. utraconych miejsc pracy – to liczba miejsc pracy, która pozwoliłaby całkowicie zlikwidować bezrobocie np. w mieście Łódź,
 • 836 mln PLN strat dla Skarbu Państwa to kwota, za którą można by zbudować 2 Centra Nauki Kopernik   lub kwota, która wystarczyłaby na zasilenie bibliotek w kraju około 33 mln drukowanych książek.

Infografika: Straty w polskiej gospodarce

Skala piractwa

Od 14 proc. do 73 proc. polskich internautów pomiędzy 15 a 75 rokiem życia wykorzystuje Internet do pozyskania treści z jednego lub większej liczby rynków sektora kreatywnego objętych badaniem.

Niestety, średnio 51 proc. internautów, czyli ponad 12 mln Polaków, korzysta z serwisów oferujących nielegalny dostęp do treści. Nieco ponad połowa respondentów wskazała, że korzysta równocześnie z obydwu typów serwisów – legalnych oraz nielegalnych.

Infografika: Skala piractwa

Proponowane rozwiązania mające na celu zmniejszenie skali piractwa:

Wdrożenie rozwiązań legislacyjnych, w tym:

 • Rewizja podstaw prawnych działalności hostingowej i odpowiedzialności hosting providerów;
 • Wprowadzenie wyraźnej podstawy prawnej wydawania nakazów sądowych wobec access providerów i hosting providerów (zakazów świadczenia usługi dostępu do określonych platform internetowych udostępniających w sposób nieautoryzowany i na dużą skalę treści chronione prawem autorskim) ;
 • Ograniczenie zakresu dozwolonego użytku prywatnego zgodnie ze standardem unijnym jako działanie na rzecz wzrostu świadomości prawnej użytkowników Internetu.
 • Wsparcie i upowszechnianie inicjatyw opartych na podejściu  follow the money, w tym:
 1. dialog z reklamodawcami oraz pośrednikami płatności w celu wypracowania praktyk, które ograniczą czerpanie korzyści finansowych z działalności opartej na naruszeniu praw autorskich;
 2. stworzenie krajowej bazy stron internetowych, za pośrednictwem których dochodzi do masowego naruszania praw autorskich.

Edukacja społeczna, w tym:

 • Kampanie informacyjne na temat skutków naruszeń własności intelektualnej;
 • Włączenie do programów edukacji na wszystkich szczeblach spotkań z przedstawicielami służb zajmujących się walką z cyberprzestępczością.

Dalsze zwiększanie podaży legalnych treści, upowszechnianie elastycznych modeli dostępowych oraz dostosowanie modelu okien licencyjnych do dynamicznie zmieniającego się rynku cyfrowego.

Spis treści raportu:

 • Słownik pojęć
 • Przedmowa
 • Kluczowe liczby
 • Sugerowane rozwiązania mające na celu zmniejszenie skali piractwa
 • Wprowadzenie
 • Rola przemysłów kreatywnych w gospodarce
 • Skala piractwa
 • Przychody serwisów pirackich
 • Wpływ piractwa na gospodarkę obecnie
 • Wpływ piractwa na wielkość oraz jakość produkcji
 • Prognoza wpływu piractwa na gospodarkę
 • Charakterystyka piractwa w Internecie
 • Przyczyny zjawiska piractwa w Polsce
 • Odpowiedzialność wybranych uczestników rynku usług związanych z rozpowszechnianiem treści w Internecie
 • Rozwiązania stosowane w wybranych państwach Unii Europejskiej
Czy ta strona była pomocna?