Raportowanie niefinansowe wspierające strategię i cel działania przedsiębiorstw

Artykuł

Raportowanie niefinansowe wspierające strategię i cel działania przedsiębiorstw

Kompleksowy system sprawozdawczości przedsiębiorstw

Listopad 2020

Jednym z największych wyzwań w zrównoważonym raportowaniu jest spójność danych i różne ramy, których firmy używają do raportowania. Niedawno ogłoszono dwie inicjatywy mające na celu zwiększenie spójności raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju. Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) opublikowało raport na temat postępów w globalnym raportowaniu ESG, a pięć wiodących międzynarodowych firm opracowujących standardy zrównoważonego rozwoju przedstawiło wspólną wizję prac nad kompleksowym systemem sprawozdawczości przedsiębiorstw.

Raportowanie niefinansowe wspierające strategię i cel działania przedsiębiorstw – zestaw wskaźników

Międzynarodowa Rada Biznesu (IBC) działająca przy Światowym Forum Ekonomicznym (WEF) opublikowała raport Measuring Stakeholder Capitalism: Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation zawierający zestaw podstawowych wskaźników opracowanych z myślą o umożliwieniu firmom dokonanie pomiaru i ujawnienia informacji dotyczących wpływu, a także swojego podejścia do tworzenia wartości w sposób zrównoważony. Raport pomaga zrozumieć, jak wykorzystać obecny przełomowy moment do transformacji w kierunku zrównoważonej działalności opierającej się na czynnikach ESG (environmental, social, governance) oraz jak wdrożyć spójny i kompleksowy system sprawozdawczości niefinansowej przedsiębiorstw.

Raport powstał we współpracy z firmami „Wielkiej Czwórki”, w tym Deloitte i jest wynikiem wspólnej inicjatywy w celu wypracowania jednolitych ram raportowania niefinansowego obejmujących kwestie środowiskowe, społeczne i z zakresu ładu korporacyjnego.

W raporcie WEF zaznaczono, że praca organów ustanawiających standardy w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz projekt IBC „wzajemnie się uzupełniają i mogą stanowić naturalne komponenty jednego, spójnego, globalnego systemu raportowania czynników ESG”.

 

Oświadczenie woli dotyczące współpracy nad kompleksowym systemem sprawozdawczości przedsiębiorstw

Pięć wiodących międzynarodowych organizacji opracowujących standardy oraz zasady ramowe zrównoważonego rozwoju - CDP, Rada ds. Standardów Ujawniania Informacji dotyczących Klimatu (CDSB), Globalna Inicjatywa Sprawozdawcza (GRI), Międzynarodowa Rada ds. Zintegrowanej Sprawozdawczości (IIRC) oraz Rada ds. Standardów Zrównoważonej Rachunkowości (SASB), wspierane przez Impact Management Project, WEF oraz Deloitte, wydało oświadczenie, aby połączyć siły i wspólnie opracować kompleksowy system sprawozdawczości przedsiębiorstw.

Oświadczenie pojawiło się w odpowiednim momencie i zbiegło się w czasie z deklaracją Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO), która publicznie zobowiązała się do wprowadzenia zmian w systemie dla rynków kapitałowych oraz z zamiarem zarządu Fundacji MSSF przeprowadzenia konsultacji w zakresie powołania organu ustanawiającego standardy zrównoważonego rozwoju w ramach Fundacji MSSF. Jest to ważny krok, który przybliża świat do zakorzenienia aspektów zrównoważonego rozwoju w sprawozdawczości przedsiębiorstw.

Więcej w materiale