Co nowego w raportowaniu?

Artykuł

Co nowego w raportowaniu?

Kompleksowy system sprawozdawczości niefinansowej coraz bliżej

Sustainability Insights (5/2020)

Pod przewodnictwem Światowego Forum Ekonomicznego, po roku bezprecedensowej współpracy, firmy reprezentujące „Wielką Czwórkę”, w tym Deloitte, opublikowały rezultat wspólnej inicjatywy mającej na celu wypracowanie jednolitych ram raportowania niefinansowego obejmujących kwestie środowiskowe, społeczne i z zakresu ładu korporacyjnego. Ta inicjatywa to zestaw 21 podstawowych i 34 rozszerzonych wskaźników przedstawiony w opublikowanym przez Forum raporcie pt.” Measuring Stakeholder Capitalism: Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation”.

To ważny krok w procesie transformacji w kierunku zrównoważonej działalności opierającej się na czynnikach ESG (environmental, social, governance). Klaus Schwab, założyciel i prezes Światowego Forum Ekonomicznego powiedział: Dzięki tym wskaźnikom świat biznesu w końcu będzie mógł poprzeć czynem zaangażowanie w kwestie ESG i poparcie dla zasad kapitalizmu interesariuszy.

W newsletterze:

Raport: Measuring Stakeholder Capitalism: Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation

We współpracy z największymi firmami doradczymi, w tym z Deloitte, Międzynarodowa Rada Biznesu (IBC) działająca przy Światowym Forum Ekonomicznym (WEF) opublikowała raport zawierający zestaw podstawowych wskaźników opracowanych by ułatwić firmom zmierzenie i ujawnienie informacji dotyczących wpływu, a także swojego podejścia do tworzenia wartości w sposób zrównoważony. Raport pomaga zrozumieć, jak wykorzystać obecny przełomowy czas do transformacji w kierunku zrównoważonej działalności opierającej się na czynnikach ESG oraz jak wdrożyć spójny i kompleksowy system sprawozdawczości niefinansowej przedsiębiorstw.

Dowiedz się więcej

Klimat na zmiany w biznesie #4 - zaproszenie na webinar

Wychodzenie z kryzysu wywołanego pandemią jest szansą na odbudowywanie przedsiębiorstw z nową refleksją – zróbmy to lepiej (ang. build back better – BBB), implementując do modeli biznesowych i strategii zasady zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialnych praktyk zarządczych.

Zapraszamy na kolejny webinar z cyklu „Klimat na zmiany w biznesie” - Building back better - how responsible investing becomes a new standard in Europe, tym razem poświęcony roli czynników ESG, także w obliczu opublikowanego w czerwcu 2020 rozporządzenia w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (dot. taksonomii) oraz rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, które obowiązywać będzie od 10 marca 2021 roku (SFDR).

Zarejestruj się

SFDR - nowe przepisy dotyczące ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych

Rozporządzenie SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) ma na celu osiągnięcie większej przejrzystości w odniesieniu do sposobu analizowania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, które występują w ramach działalności prowadzonej przez uczestników rynku finansowego i doradców finansowych.

Dowiedz się więcej na temat rozporządzenia SFDR

Rada nadzorcza i zmiany klimatu – nagranie webinaru

2 listopada w ramach Deloitte Global Boardroom Program odbył się panel dyskusyjny dotyczący roli rad nadzorczych w obliczu zmian klimatycznych, które szybko stają się głównym zewnętrznym czynnikiem zmieniającym łańcuchy dostaw firm, modele zatrudnienia i szeroko rozumiane strategie.

Uczestnikami byli: Paul Polman - były dyrektor generalny Unilever, wiceprzewodniczący ONZ Global Compact, współzałożyciel i przewodniczący Imagine, przewodniczący Międzynarodowej Izby Handlowej, Rose McKinney-James - dyrektor w MGM Resorts International i Toyota Financial Savings Bank, Jaime Augusto Zobel de Ayala - prezes i dyrektor generalny Ayala Corporation, prezes Globe Telecom, Inc, Integrated Micro-Electronics, Inc i Bank of the Philippine Islands, Michael Herskovich - globalny szef nadzoru korporacyjnego w BNP Paribas Asset Management i Sharon Thorne, Deloitte Global Chair, która moderowała panel.

Kilka najważniejszych wniosków debaty:

  • dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek, kluczowe jest, aby rady nadzorcze zaangażowały się w kwestie zmian klimatycznych. Jednak, jak zauważył jeden z panelistów, tylko 15% członków zarządu posiada „kwalifikacje ESG”, a mniej niż 7% jest „kompetentnych w zakresie klimatu.”
  • firmy, które nie mają dyrektorów „kompetentnych w zakresie klimatu”, narażają się na pewne ryzyko związane z brakiem lub niedostatecznymi działaniami w zakresie adaptacji i mitygacji zmian klimatycznych.
  • ryzyko klimatyczne wykracza poza samą zmianę klimatu i obejmuje również ryzyko regulacyjne, ryzyko technologiczne i ryzyko utraty reputacji.
  • inwestorzy coraz częściej oczekują bezpośredniej współpracy z zarządem, CEO i radą nadzorczą w sprawach związanych ze zmianami klimatycznymi i nie boją się korzystać z innych dostępnych im narzędzi, jeśli nie osiągają postępów (propozycje akcjonariuszy, głosowanie na WZA czy np. potencjalne dezinwestycje)

Zobacz nagranie z webinaru

Najlepsze raporty społeczne

W tegorocznej edycji Konkursu Raporty Społeczne organizowanego przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Deloitte wzięła udział rekordowa liczba 56 publikacji. Gratulujemy laureatom najlepszych raportów obejmujące dane niefinansowe za rok 2019 - LPP – nagroda główna za raport zintegrowany, Santander Bank Polska – najlepszy raport społeczny, a także pozostałym nagrodzonym w 14. edycji: BNP Paribas Bank Polska, Jeronimo Martins Polska, Grupa Jurajska GOPR, Grupa TAURON, Grupa VELUX, Orange Polska i Stowarzyszenie Otwarte Klatki.

Więcej informacji na temat konkursu i wszystkie nagrodzone raporty można znaleźć na stronie www.raportyspołeczne.pl

Relacja wideo z wydarzenia dostępna jest na stronie: https://www.facebook.com/Raportyspoleczne

Wybrane wydarzenia z udziałem naszych ekspertów:

19 listopada podczas Kongresu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej Irena Pichola poprowadzi debatę „Klimat na zmiany w biznesie – perspektywa zmian klimatycznych i związanych z nimi szans oraz ryzyk a polski rynek finansowy”. Wśród zaproszonych uczestników debaty: Radosław Kwiecień, Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, Joanna Molik, Industry Digital Strategist Worldwide Financial Services, Microsoft, Bartłomiej Pawlak, Wiceprezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, Aneta Piątkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Gospodarczych, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Jerzy Śledziewski, Wiceprezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A.

Dowiedz się więcej

 

Także 19 listopada Irena Pichola weźmie udział w webinarze prowadzonym przez nasze estońskie biuro, w towarzystwie przedstawiciela korporacji - Inga Filipova z IKEA Latvia, przedstawiciela funduszu VC -  Rokas Peciulaitis z Contrarian Ventures i przedstawiciela start-upu - Steffi Černá z firmy Alpaka. Webinar będzie poświęcony temu jak działania związane ze zrównoważonym rozwojem mogą być motorem wzrostu dla firm.

Zarejestruj się

Subskrybuj "Sustainability Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.