Większość polskich CFO znaczenie czynników ESG dostrzega nie tu i teraz, ale za 3 lata

Artykuł

Większość polskich CFO znaczenie czynników ESG dostrzega nie tu i teraz, ale za 3 lata

CFO Insights, Wrzesień 2020 r.

Zagadnienia ESG, czyli dotyczące ochrony środowiska, działalności społecznej i ładu korporacyjnego, mają dla 45 proc. polskich dyrektorów finansowych umiarkowany, a w przypadku 29 proc. mały wpływ na wynik działalności ich przedsiębiorstw. Jednak już w perspektywie trzyletniej wskaźniki te wyglądają inaczej – duży udział czynników ESG przewiduje 44 proc., a umiarkowany 31 proc. CFO. Jak wynika z badania „CFO Survey 2020 – spring edition” przeprowadzonego w Europie Środkowej, w kwestii ESG wielu firmom brakuje okazji do efektywnego zaangażowania inwestorów. Działy finansowe mają więc ważną rolę do odegrania na tym polu.

Strategie CFO

Program CFO stanowi strategiczną inicjatywę ekspertów Deloitte, której celem jest wsparcie dyrektorów finansowych w rozwiązywaniu rosnących problemów i wyzwań.

Dowiedz się więcej

W tym wydaniu Newslettera CFO Insights :

O łatwym dostępie do rynków kapitałowych będzie decydować podejście firmy do odpowiedzialności społecznej oraz ochrony środowiska

W ocenie polskich CFO w najbliższych trzech latach o łatwym dostępie do rynków kapitałowych będą decydować kwestie odpowiedzialności społecznej oraz ochrony środowiska. Mniejszy wpływ mieć będzie ład korporacyjny (13 proc.). Co ciekawe, 18 proc. pytanych nie wskazało żadnej z kwestii ESG i – co więcej – aż 15 proc. z nich wolało na takie pytanie w ogóle nie odpowiadać. Dyrektorzy finansowi wskazują, że dostępność finansowania w przyszłości może zależeć od działań podejmowanych w sferze czynników ESG, przy czym dominującą role będą miały te podejmowane wobec społeczeństwa i środowiska.

Poznaj treść informacji prasowej

Odpowiedzialne inwestycje przyszłością na rynku private equity

Analizy pokazują, że firmy, które implementują strategię ESG i inwestują w odpowiedzialny biznes, lepiej radzi sobie w czasie spowolnienia gospodarczego. To szczególnie istotne w czasie niepewności rynkowej, spowodowanej pandemią COVID-19. Jak wynika z raportu Deloitte Central Europe Private Equity Confidence Survey, zainteresowanie spółkami działającymi z uwzględnieniem czynników środowiskowych, społecznych i zarządczych, może rosnąć. Inwestorzy działający na środkowoeuropejskim rynku PE zwracają uwagę również na znaczenie technologii w procesie wyceny firmy.

Czytaj więcej

Obligacje kapitałowe – trwają prace nad nowym instrumentem dla zwiększenia stabilności sektora finansowego

Tzw. contingent convertible bonds (w skrócie: „CoCos” lub „CoCo bonds”) od kilku lat z powodzeniem wykorzystywane są na Zachodzie przez instytucje finansowe celem pozyskania środków, które mogą zostać zakwalifikowane jako ich fundusze lub środki własne. Wbudowany w nie mechanizm absorpcji zakłada, że w razie problemów płynnościowych emitenta możliwe jest np. umorzenie części lub całości wartości nominalnej obligacji albo zamiana obligacji na akcje emitenta.

Zobacz artykuł

Intensyfikacja kontroli w zakresie środków wypłacanych poprzez realizację pochodnych instrumentów finansowych w latach 2015-2017

W ostatnich miesiącach obserwujemy wzrost aktywności organów podatkowych w zakresie badania rozliczenia podatkowego wypłat realizowanych na rzecz kluczowych osób w organizacji opartych na realizacji pochodnych instrumentów finansowych. Działania kontrolne (zazwyczaj w formie czynności sprawdzających) kierowane są najczęściej w pierwszej kolejności do osób fizycznych, które były beneficjentami wypłat z tytułu realizacji pochodnych instrumentów finansowych. Organy podatkowe koncentrują się przy tym na gromadzeniu dokumentów związanych z rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) za lata 2015-2017.

Dowiedz się więcej

Światowa branża płatności po pandemii COVID-19 Scenariusze dla globalnego systemu płatności

W jaki sposób pandemia COVID-19 przyspieszy i nada nowy kierunek globalnemu sektorowi płatności w perspektywie trzech - dwunastu miesięcy? Jak liderzy branży płatniczej mogą przygotować się na nadchodzące zmiany? Przyglądamy się czterem scenariuszom, które powinny wziąć pod uwagę globalne firmy płatnicze i ich liderzy, aby odzyskać równowagę w nowej post-COVIDowej rzeczywistości i ostatecznie odnieść w niej sukces.

Zobacz wnioski z raportu

W przyszłości finansowanie w branży motoryzacyjnej będzie się opierać głównie na leasingu

Przychody branży motoryzacyjnej wygenerowane przez sprzedaż nowych oraz używanych aut, a także części zamiennych, wzrosną o 50 proc. w okresie od 2018 do 2035 roku. Jeszcze większy wzrost, bo aż globalnie ponad 100 proc. zanotują w tym samym czasie usługi finansowe związane z przemysłem motoryzacyjnym. Jak wynika z raportu „The Future of Automotive Sales and After Sales. Impact of current industry trends on OEM revenues and profits until 2035”, zmieniające się przyzwyczajenia konsumentów oraz rewolucja technologiczna wpłyną znacząco na usługi finansowe w sektorze motoryzacyjnym. Dotyczy to zarówno leasingodawców, jak i ubezpieczycieli.

Poznaj wnioski raportu

Zobacz także:

Naprzeciw standardom - MSSF i polskie zasady rachunkowości dla praktyków

W najnowszym wydaniu biuletynu MSSF przeczytają Państwo o: sprawozdawczości finansowej wg MSSF, w kontekście COVID-19, w tym o ujęciu oczekiwanych strat kredytowych oraz o zmianach do MSSF 16 „Leasing” dotyczących rozliczania ulg w spłatach czynszu w związku z COVID-19.

Przeczytaj artykuły

Nie możesz przegapić naszych webinarów:

Webinar: Jak wdrożyć JPK_V7M w SAP w 5 dni

Bezpłatne seminarium on-line

Zarejestruj się na nagranie webinaru

 

Webinar: Podatek u źródła (WHT) – kontrole podatkowe i aktualna praktyka organów podatkowych

Bezpłatne seminarium on-line: 11 września 2020 r., godz. 10.00 - 11.00

Kliknij i zapisz się

 

Webinar: ATAD 2 – praktyczne konsekwencje, obowiązki i potencjalne problemy wynikające z nowych regulacji

Bezpłatne seminarium on-line: 23 września 2020 r., godz. 10.00 - 11.00

Dołącz do nas

Podziel się opinią:

Zapraszamy do udziału w badaniu European CFO Survey 2020. Chcielibyśmy poznać opinie Dyrektorów Finansowych w naszym regionie, i porównać je również do rynku europejskiego w zakresie priorytetów i czynników, które mogą płynąć na decyzje podejmowane w obszarze fuzji i przejęć (M&A).

Kliknij i wypełnij ankietę

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Subskrybuj "CFO Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19.

Czy ta strona była pomocna?