Intensyfikacja kontroli w zakresie środków wypłacanych poprzez realizację pochodnych instrumentów finansowych

Analizy

Intensyfikacja kontroli w zakresie środków wypłacanych poprzez realizację pochodnych instrumentów finansowych w latach 2015-2017

Alert podatkowy (15/2020) | 11 sierpnia 2020 r.

W latach 2015-2017 wiele podmiotów decydowało się na włączenie członków zarządu oraz innych osób zajmujących kluczowe stanowiska w system dokonywania na ich rzecz wypłat w oparciu o realizację pochodnych instrumentów finansowych.

Było to pokłosiem pozytywnego podejścia organów podatkowych (wyrażanego w interpretacjach podatkowych), które potwierdzały, że opodatkowanie wypłaty gotówkowej realizowanej przez osoby fizyczne (pracowników czy członków zarządu) na podstawie takiego instrumentu pochodnego powinno być rozliczane jako dochód z zysków kapitałowych, a co za tym idzie, opodatkowane według liniowej stawki 19%. Tym samym wypłaty z tego tytułu nie przechodziły przez listę płac pracodawcy, ale były rozliczane bezpośrednio przez otrzymujące je osoby fizyczne w ramach rocznego zeznania podatkowego PIT-38.

W 2017 roku ukazała się Informacja Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o stosowaniu przepisów dotyczących przeciwdziałania unikaniu opodatkowania w kontekście tzw. Programów Motywacyjnych (opartych właśnie na instrumentach pochodnych). Następnie od 1 stycznia 2018 roku zmianie uległy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprost wskazując, że przychody uzyskane z realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub innych praw pochodnych, które zostały otrzymane jako nieodpłatne świadczenie lub świadczenie w naturze, zalicza się do tego źródła, w ramach którego powstał przychód z tytułu otrzymania pochodnych instrumentów finansowych lub praw pochodnych (tj. na przykład jako przychód ze stosunku pracy).

W ostatnich miesiącach obserwujemy wzrost aktywności organów podatkowych w zakresie badania rozliczenia podatkowego wypłat realizowanych na rzecz kluczowych osób w organizacji opartych na realizacji pochodnych instrumentów finansowych we wskazanym wyżej okresie.

Działania kontrolne (zazwyczaj w formie czynności sprawdzających) kierowane są najczęściej w pierwszej kolejności do osób fizycznych, które były beneficjentami wypłat z tytułu realizacji pochodnych instrumentów finansowych. Organy podatkowe koncentrują się przy tym na gromadzeniu dokumentów związanych z rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) za lata 2015-2017.

Działania organów prowadzić mogą do określenia zobowiązania podatkowego i dodatkowych sankcji nie tylko po stronie beneficjentów takich wypłat, ale także po stronie Spółki. Potencjalne sankcje mogą dotyczyć także odpowiedzialności karnej skarbowej zarówno osób otrzymujących wypłaty, jak i osób zaangażowanych w ten proces ze strony Spółki. Stąd istotne jest, aby właściwie przygotować się na działania organów oraz przyjąć spójną strategię prowadzenia spraw zarówno poszczególnych osób fizycznych będących beneficjentami wypłat, jak i samej Spółki, już od początkowej fazy postępowania czy kontroli. Nawet posiadanie indywidualnych interpretacji chroniących beneficjentów czy Spółkę, bez właściwej strategii prowadzenia sprawy uwzględniającej interesy wszystkich stron – może bowiem nie zabezpieczyć Państwa pozycji w sporze z organem.

Jeżeli w latach 2015-2017 dokonywali Państwo wypłat lub otrzymywali środki w wyniku realizacji pochodnych instrumentów finansowych, warto przygotować się do ewentualnej kontroli.

Z chęcią omówimy wspólnie kroki, które mogą Państwo podjąć, aby przygotować się na działania organów. W przypadku wszczęcia działań kontrolnych – możemy również wesprzeć Państwa, aby jak najlepiej zabezpieczyć interes kluczowych osób objętych programem oraz Spółki.

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?