Naprzeciw standardom

Artykuł

Naprzeciw standardom

MSSF i polskie zasady rachunkowości dla praktyków

BIuletyn MSSF (sierpień 2020)

Biuletyn MSSF nr 01/2020

Najnowsze wydanie biuletynu zawiera następujące zagadnienia:

1.COVID-19 i sprawozdawczość finansowa wg MSSF.

2.Ujęcie oczekiwanych strat kredytowych w kontekście koronawirusa (COVID-19).

3.Zmiany do MSSF 16 „Leasing” dotyczące rozliczania ulg w spłatach czynszu w związku z COVID-19.

Biuletyn MSSF

Naprzeciw standardom (sierpień 2020)

Zarejestruj się, aby pobrać PDF
Czy ta strona była pomocna?