Dlaczego ESG? Dlaczego teraz?

Artykuł

Dlaczego ESG? Dlaczego teraz?

Kluczowy element odpornej strategii

Sustainability Insights 4/2020

Tydzień temu wiodące organizacje zajmujące się raportowaniem zrównoważonego rozwoju (CDP, Climate Disclosure Standards Board - CDSB, Global Reporting Initiative - GRI, Międzynarodowa Rada ds. Raportowania Zintegrowanego - IIRC oraz Rada Standardów Rachunkowości Zrównoważonego Rozwoju - SASB) zebrały się, aby opracować podstawy dla stworzenia bardziej spójnego, kompleksowego systemu sprawozdawczości z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Moment jest ku temu idealny, bo jak powiedział Charles Tilley, dyrektor generalny IIRC: „W tym roku byliśmy świadkami, jak firmy na całym świecie musiały z dnia na dzień zmieniać swoje modele biznesowe, aby nadać wyższy niż krótkoterminowy sukces finansowy firmy priorytet zdrowiu i bezpieczeństwu swoich pracowników i klientów. Powiązanie między czynnikami związanymi ze zrównoważonym rozwojem a rentownością finansową jest wyraźniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.”

Pełne oświadczenie organizacji, opracowane przy udziale Impact Management Project, World Economic Forum i Deloitte można przeczytać tutaj:
Statement of Intent to Work Together Towards Comprehensive Corporate Reporting

Dodatkowo w tym tygodniu świat obiegła wiadomość, że to Nowa Zelandia będzie pierwszym krajem, który wprowadził obowiązkowy system ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem zgodnie z rekomendacjami Taskforce on Climate-related Financial Disclosure (TCFD)

W newsletterze:

Na agendzie rad nadzorczych. Czynniki ESG w czasach zawirowań

Kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem narażają firmy na ryzyko, ale też oferują nowe szanse. Jeśli przedsiębiorstwa w sposób przemyślany będą uwzględniać niefinansowe kategorie ryzyka w ramach planowania swojej działalności, ich inwestycje mogą okazać się stabilniejsze w dłuższej perspektywie czasowej. Rola nowoczesnej rady nadzorczej wymaga monitoringu egzekucji celu organizacji oraz inicjatyw i działań w obszarze ESG (ang. Environmental, Social and Governance, ESG).

Dowiedz się więcej

Odpowiedzialne inwestycje przyszłością na rynku private equity

Aż 62 proc. reprezentantów funduszy PE w Europie Środkowej zapytanych w badaniu Deloitte Central Europe Private Equity Confidence Survey przyznaje, że implementacja kryteriów ESG w strategii firmy prowadzi do zwiększenia jej wyceny lub większych zwrotów z inwestycji. Pomimo coraz większej świadomości wagi czynników ESG wśród funduszy PE, wciąż tylko 30 proc. decyzji inwestycyjnych opartych jest o ich analizę.

Dowiedz się więcej

Większość polskich CFO znaczenie czynników ESG dostrzega za 3 lata

Dla 45 proc. polskich dyrektorów finansowych czynniki ESG mają umiarkowany, a w przypadku 29 proc. mały wpływ na wynik działalności ich przedsiębiorstw. Jednak już w perspektywie trzyletniej wskaźniki te wyglądają inaczej – duży udział czynników ESG przewiduje 44 proc., a umiarkowany 31 proc. CFO. Jak wynika z badania „CFO Survey 2020 – spring edition”, w kwestii ESG wielu firmom brakuje okazji do efektywnego zaangażowania inwestorów. Działy finansowe mają więc ważną rolę do odegrania na tym polu.

Dowiedz się więcej

Pracownik w centrum uwagi

Teraz bardziej niż kiedykolwiek szczególnego znaczenia nabiera odpowiedzialność pracodawcy, zapewnienie stabilności i spokoju pracownika w niepewnych czasach. Wszystkie spółki, które weszły do składu II edycji Diversity & Inclusion Rating oferują szkolenia i webinary z zakresu zdrowia psychicznego, dodatkowe szkolenia i instruktaże dotyczące wzmożonych działań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz alternatywnych form pracy.

Dowiedz się więcej

Wybrane wydarzenia z udziałem naszych ekspertów:

Zachęcamy do odsłuchania dwóch ostatnich webinarów z naszego cyklu:

A także do śledzenia informacji na temat najbliższych webinarów Deloitte, a naszych ekspertów możecie zobaczyć i posłuchać m.in. jeszcze tu:

I oczywiście w imieniu naszym i organizatora, czyli Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zapraszamy serdecznie na VIII Targi CSR i towarzyszącą im konferencję, które odbędą się już 5 października wyjątkowo w formule online. Więcej szczegółów na stronie wydarzenia.

Subskrybuj "Sustainability Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.