Nowe wytyczne dotyczące raportowania kwestii pozafinansowych

Artykuł

Nowe wytyczne dotyczące raportowania kwestii pozafinansowych

Wpływ na środowisko ważnym elementem wartości firmy

Sustainability Insights 4/2019

Kwestia minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko staje się jednym z najbardziej kluczowych aspektów funkcjonowania wielu firm. Informacje dotyczące tego wpływu to cenna wiedza nie tylko dla konsumentów, klientów, ale przede wszystkim dla samej firmy.

Nowe wytyczne, które weszły w życie w tym roku stanowią uzupełnienie ogólnych wytycznych ujawniania danych pozafinansowych z 2017 r. i dotyczą kwestii klimatycznych zgodnie z rekomendacjami Technical Expert Group on sustainable finance (TEG)1,Task Force on Climate-related Financial Disclosures2. Nowe wytyczne kierowane są nie tylko do spółek wywierających istotny wpływ na środowisko naturalne oraz narażonych na skutki zmian klimatu, ale także do wszystkich pozostałych spółek3.
Zobacz nowe wytyczne dotyczące kwestii klimatycznych  

Czy nowe wytyczne zastąpią poprzednie opublikowane w lipcu 2017 r?

Nie, nowe wytyczne stanowią uzupełnienie istniejących już wytycznych dotyczących ujawniania danych niefinansowych. Dotyczą wyłącznie informacji związanych z zagadnieniami klimatycznymi.

> Zobacz istniejące wytyczne dotyczące raportowania niefinansowego. 

Czy nowe wytyczne są już obowiązkowe?

Nie, nowe wytyczne są niewiążące, nie tworzą żadnych nowych zobowiązań prawnych. Komisja rekomenduje jednak, aby nowe wytyczne były uwzględnione w ramach opracowywania raportów już za rok 2019. Komisja planuje zebranie informacji zwrotnych na temat wykorzystania wytycznych w drugiej połowie 2020 r.

Kogo dotyczą nowe wytyczne?

Wytyczne kierowane są do firm, które podlegają pod obowiązek ujawniania danych niefinansowych zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. tj. duże jednostki zainteresowania publicznego posiadające określoną formę prawną oraz grupy kapitałowe, w których jednostka dominująca jest jednostką zainteresowania publicznego (spółki giełdowe, banki, fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe o średniorocznym zatrudnieniu powyżej 500 osób oraz spełniające określone kryteria finansowe).

Jakie wskazówki zostały uwzględnione w ramach nowych wytycznych?

Nowe wytyczne obejmują propozycje ujawnień w odniesieniu do kwestii związanych z klimatem w ramach każdego z obszarów wskazanych w Dyrektywie (model biznesowy, polityki i procedury, rezultaty stosowania polityk i procedur, opis ryzyk oraz niefinansowe wskaźniki efektywności).

Czy organizacje będą musiały ujawniać wszystkie zaproponowane informacje i wskaźniki?

Wytyczne nie zarzucają w tym przypadku obowiązkowego zakresu informacji oraz wskaźników które muszą zostać ujawnione przez organizację – mogą one zostać indywidualnie dobrane przez jednostkę. Podejmując jednak decyzję o zakresie ujawnianych informacji organizacja powinna kierować się ogólnymi zasadami wskazanymi w ramach Niewiążących wytycznych w zakresie ujawniania informacji niefinansowych z 2017 r. tj. istotność, rzetelność, wyważenie, zrozumiałość, kompleksowość oraz zwięzłość.

W jaki sposób nowe wytyczne odnoszą się do proponowanej taksonomii w zakresie zrównoważonych działalności ekonomicznych?

Nowe wytyczne mają na celu poprawę ujawnień w zakresie raportowania informacji związanych z zagadnieniami klimatycznymi, co stanowi niezbędny element poprawnego funkcjonowania zaproponowanej taksonomii.

Zgodnie z wytycznymi organizacja powinna wskazać jaka część jej obrotów i/lub wydatków spełnia kryteria zrównoważonych działalności ekonomicznych oraz przyczynia się do łagodzenia zmian klimatycznych lub prowadzi do ich adaptacji zgodnie z zaproponowaną taksonomią.

Infografika: Raportowanie kwestii pozafinansowych

Przypisy

1 Grupa powołana przez Komisję Europejską w lipcu 2018 r. w celu wsparcia dalszych prac nad legislacjami związanymi z projektami ogłoszonymi w maju.

2 Grupa powołana przez Radę Stabilności Finansowej (Financial Sustainability Board, międzynarodowy organ monitorujący globalny system finansowy i zgłaszający zalecenia na jego temat) 4 grudnia 2015.

3 Zgodnie z projektem wytycznych Report on Climate-related Disclosures „The Task Force on Climate-related Financial Disclosure recommends all companies with public debt or equity as well as all other organizations, especially asset managers and asset owners implement its recommendations in their mainstream (i.e., public) annual financial filings.
 

Subskrybuj "Sustainability Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.