Czynniki ESG, raportowanie niefinansowe

Artykuł

Wyzwanie dla Zarządów: zrównoważony rozwój, a konkurencyjność firmy

Sustainability Insights (6/2018)

Mija już blisko rok od nowelizacji ustawy o rachunkowości, która precyzuje zasady ujawniania danych niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności. Czynniki ESG coraz częściej stanowią jeden z głównych punktów na agendzie zarządów firm. I chociaż prawdopodobnie nie wysuwają się na pierwszy plan w strategii biznesowej, to mają ogromne znaczenie dla konkurencyjności firmy.

Trendy rynkowe, presja społeczna i inwestorska związana z transparentnością firmy w obszarze zrównoważonego rozwoju, wymuszają na firmach chcących osiągnąć swoje cele biznesowe, konieczność wdrożenia usystematyzowanego procesu zarządzania ryzykiem. Jednym z jego kluczowych obszarów stają się kwestie związane ze środowiskiem, społeczeństwem i zarządzaniem (ESG). Liderzy raportowania niefinansowego zauważają coraz więcej korzyści z regularnego i unormowanego publikowania wyników.

 

W najnowszym numerze newslettera Sustainability Insights:

  • Zapraszamy na konferencję

Jak powinny wyglądać najlepsze raporty pozafinansowe? Kto w ostatnim roku stał się ich liderem? Jakie korzyści przynosi firmom prezentowanie tego typu danych? Z jakimi wyzwaniami się zmagają? O tym chcemy porozmawiać już 27 września na Giełdzie Papierów Wartościowych podczas konferencji „Raportowanie niefinansowe drogą do RESPECT Index”.

>> Czytaj więcej >>
 

  • Zrównoważony rozwój kluczowym wyzwaniem dla Zarządów

Transparentność zarządów w zakresie uwzględniania i ujawniania czynników ESG pozytywnie wpływa na budowanie zaufania inwestorów. Ich zainteresowanie kwestiami społecznymi, środowiskowymi, oraz w zakresie ładu organizacyjnego stale rośnie. Dlatego tak ważna jest rola zarządów w promowaniu ujawniania danych niefinansowych.

>> Poznaj wyniki najnowszych badań >>
 

  • Nie możemy przegapić szansy

Europejskie modele gospodarcze stoją u progu istotnych zmian. Jeśli obecne trendy wzrostu światowej populacji, industrializacji, zanieczyszczenia, produkcji żywności i zużycia zasobów zostaną utrzymane, to narazimy środowisko naturalne, a także biznes i społeczeństwo na szereg poważnych ryzyk. O wyzwaniach i szansach na zmiany mówiła Irena Pichola podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

>> Czytaj więcej >>

Subskrybuj "Sustainability Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.