Zielone ożywienie gospodarcze

Artykuł

Zielone ożywienie gospodarcze

Odporność w czasach przedłużającej się niepewności

Sustainability Insights 2/2020

Stoimy w obliczu nowych wyzwań, zmierzenie się z którymi pozwoli nam odbudować naszą codzienność i być może na lepsze zmienić niektóre z zachowań czy praktyk, które już dawno wymagały zmiany. Zamknięte od czasu wybuchu pandemii fabryki, ograniczenia w transporcie lotniczym i samochodowym oraz ogólne spowolnienie produkcji przyczyniły się do poprawy stanu naszego środowiska, ale to jeden z krótkotrwałych paradoksalnie pozytywnych skutków ubocznych dramatycznej sytuacji związanej z epidemią COVID-19. To najgorszy możliwy sposób na poprawę środowiska, który pokazał nam jednocześnie skalę wyzwań i rozmiar zadań do wykonania. Niestety, długoterminowo, pandemia może mieć negatywne konsekwencje dla postępów w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu - w przyszłości uwaga opinii publicznej będzie bowiem często odwrócona od klimatu poprzez powracające obawy o zdrowie i finanse.

Dlatego tak ważne jest by wysiłki na rzecz ożywienia działalności gospodarczej i budowania odporności- opracowywane obecnie plany stymulacyjne, pakiety ratunkowe i programy powrotu do pracy – uwzględniały wpływ poszczególnych firm i całych gospodarek na klimat i środowisko. Jak podkreśliła Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej – Kiedy zaczynamy odbudowywać nasze gospodarki po koronawirusie, musimy mądrze inwestować. Naszym kompasem pozostanie europejski zielony ład, który może przekształcić nasze gospodarki i społeczeństwa tak, żeby stawiły czoła zmianom klimatu.

Aż 91 proc. członków kadry kierowniczej odczuwa wpływ zmian klimatu na funkcjonowanie ich biznesu

Większa liczba ekstremalnych zjawisk pogodowych w ostatnich latach odbija się nie tylko na środowisku, lecz też na postrzeganiu kwestii ekologicznych przez przedsiębiorstwa na całym świecie. Jak wynika z raportu Deloitte „Climate check: Business’ views on environmental sustainability”, aż 77 proc. badanych uważa, że zarząd i rady nadzorcze ich firm są bardzo zaniepokojone zachodzącymi zmianami klimatycznymi. Ponadto aż 91 proc. członków kadry kierowniczej potwierdziło, że przedsiębiorstwa już teraz zauważają ich wpływ na funkcjonowanie biznesu. Raport powstał w oparciu o przeprowadzone przy współpracy z Forbes Insights badanie, które objęło 350 członków kadry kierowniczej na całym świecie i dotyczyło reakcji biznesu na zachodzące zmiany klimatyczne, jeszcze zanim koronawirus SARS-CoV-2 osiągnął poziom pandemii.

Zapoznaj się z raportem

Klimat w kryzysie

Pandemia, z którą świat mierzy się od kilku miesięcy rzuciła nowe światło na wyzwania związane ze zmianami klimatu. Jeszcze na koniec 2019 r. prawdopodobieństwo nagłego i znaczącego spadku antropogenicznej emisji gazów cieplarnianych do atmosfery wydawało się niskie. Paradoksalnie, środowisko naturalne stało się beneficjentem trudnej sytuacji gospodarczej. I chociaż walka ze skutkami kryzysu gospodarczego będzie jednym z najważniejszych zadań tuż po pokonaniu pandemii, to moment wychodzenia z kryzysu oferuje możliwość budowy nowego gospodarczego ładu, który będzie uwzględniał rozwiązania korzystne dla środowiska.

Przeczytaj więcej w artykule „Klimat w kryzysie"

Zmiany dla klimatu – Europejski Zielony Ład

Na jakie sfery życia gospodarczego i społecznego wpłynie zaproponowana przez Komisję Europejską koncepcja Europejskiego Zielonego Ładu i unijny Plan na rzecz finansowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego? Teraz, kiedy świat wkracza w okres przedłużającej się niepewności, przywództwo UE w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu może okazać się kluczowym źródłem inspiracji do tego, jak przeprojektować nasze gospodarki dla ery po COVID-19. Kryzys ekonomiczny się skończy, a długoterminowe zagrożenie zmianami klimatycznymi (i powiązane z tym wyzwania nie tylko ekologiczne, ale także społeczne i gospodarcze) – zostanie z nami na dużo dłużej.

Przeczytaj więcej w artykule „Zmiany dla klimatu – Europejski Zielony Ład”

Webcast: Klimat na zmiany w biznesie – jak budować odporność Twojej organizacji?

5 czerwca 2020 r., godz. 10:00-11:00

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym seminarium online. Omówimy m.in. jak budować odporność organizacji na ryzyka, w tym potencjalny wpływ zmian klimatycznych na Państwa firmy, jakie zagrożenia i szanse niesie za sobą konieczność adaptacji do zmian w gospodarce, wpływu zmian klimatu oraz jak przygotować się do wywiązania się ze zbliżających się obowiązków dot. raportowania kwestii klimatycznych. Przedstawimy perspektywę lokalną i sprawdzone rozwiązania z innych krajów.

Zarejestruj się na webcast 

Subskrybuj "Sustainability Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19.