Zarządzanie ryzykiem klimatycznym

Artykuł

Zarządzanie ryzykiem klimatycznym

Zmiana klimatu w biznesie

Sustainability Insights 4/2019

Zmiany klimatu spowodują prawdopodobnie jedne z najgłębszych zmian w przedsiębiorstwach jakie mogliśmy obserwować w minionych latach. Efekty coraz poważniejszych i częstszych zdarzeń związanych z klimatem potęgowane są przez przyspieszające tempo zmian polityki i przepisów. Ryzyko klimatyczne to coś, z czym mierzą się wszyscy, bez względu na lokalizację, sektor lub status społeczno-ekonomiczny. Zarządzanie ryzykiem klimatycznym i dostosowanie się do zmian będzie kluczowe dla każdej firmy, która chce kontynuować swoją działalność w przyszłości.

Pod presją regulacji, rynku i konsumentów, przedsiębiorstwa reprezentujące różne branże stoją dziś przed wyzwaniami wynikającymi z konieczności dostosowania działalności biznesowej do wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju i zarządzania ryzykiem klimatycznym. Wprowadzenie nowych obowiązków otwiera przed nimi jednocześnie szereg możliwości.

W najnowszym newsletterze poświęconym zarządzaniu ryzykiem klimatycznym:

  1. Podsumowanie najważniejszych regulacji związanych ze zrównoważonym finansowaniem i nowymi wytycznymi związanymi z raportowaniem niefinansowym
  2. Czego dotyczą nowe wytyczne i jak szczegółowo odpowiedzieć na wyzwania zawarte w zaleceniach TCFD - w tekście i materiale „Ocena ryzyka zmian klimatycznych – odpowiedź na wyzwania zawarte w zaleceniach TCFD
  3. Artykuł „Integracja ryzyka związanego ze zrównoważonym rozwojem: zmiana postrzegania i nowe możliwości” o tym, że jeżeli przedsiębiorstwa w sposób przemyślany będą uwzględniać niefinansowe kategorie ryzyka w ramach planowania swojej działalności, ich inwestycje mogą okazać się stabilniejsze w dłuższej perspektywie czasowej.
  4. Przygotowany we współpracy z Deloitte raport WBSCD „Business Climate Resilience – Driving through the transformation” – który przedstawia najnowsze podejście do adaptacji i odporności na zmiany klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem odporności sektora prywatnego. Raport dogłębnie opisuje jak przedsiębiorstwa powinny się przygotować na zarówno fizyczne zagrożenia związane ze zmianami klimatu, jak i te związane z niezbędną transformacją w kierunku zeroemisyjnej gospodarki.
  5. Zapraszamy na webcast „Zrównoważone finansowanie – co to jest i jak wpłynie na działalność przedsiębiorstw”, podczas którego, wspólnie z przedstawicielem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, omówimy projekty legislacyjne dla instytucji finansowych i przedsiębiorców i opowiemy jaki wpływ będą miały regulacje dotyczące zrównoważonego finansowania na działalność polskich przedsiębiorstw.
    > Zapisz się na bezpłatny webcast "Zrównoważone finansowanie"
  6. Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji badania Deloitte CFO Survey, gdzie poza tradycyjnymi pytaniami dotyczącymi oceny obecnej oraz przyszłej sytuacji gospodarczej w kraju i jej wpływu na strategie przedsiębiorstw pytamy o kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem zmian klimatu w Państwa firmach. Jesteśmy ciekawi wyników i z chęcią podzielimy się końcowym raportem i wnioskami!
    >Weź udział w badaniu

Subskrybuj "Sustainability Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.